Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik, gemeente, 2000 - 2009

Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik, gemeente, 2000 - 2009

Regio's Perioden Graasdieren en grasland Aantal graasdieren en areaal grasland Blijvend en natuurlijk grasland (are)
Nederland 2009 82.724.679
Noord-Nederland (LD) 2009 28.493.235
Oost-Nederland (LD) 2009 27.503.974
West-Nederland (LD) 2009 19.685.274
Zuid-Nederland (LD) 2009 7.042.196
Groningen (PV) 2009 5.538.841
Friesland (PV) 2009 17.767.459
Drenthe (PV) 2009 5.186.935
Overijssel (PV) 2009 12.654.898
Flevoland (PV) 2009 609.181
Gelderland (PV) 2009 14.239.895
Utrecht (PV) 2009 5.409.948
Noord-Holland (PV) 2009 5.657.875
Zuid-Holland (PV) 2009 7.326.527
Zeeland (PV) 2009 1.290.924
Noord-Brabant (PV) 2009 5.040.023
Limburg (PV) 2009 2.002.173
Oost-Groningen (CR) 2009 773.193
Delfzijl en omgeving (CR) 2009 586.247
Overig Groningen (CR) 2009 4.179.401
Noord-Friesland (CR) 2009 8.035.552
Zuidwest-Friesland (CR) 2009 3.970.061
Zuidoost-Friesland (CR) 2009 5.761.846
Noord-Drenthe (CR) 2009 2.105.794
Zuidoost-Drenthe (CR) 2009 873.083
Zuidwest-Drenthe (CR) 2009 2.208.058
Noord-Overijssel (CR) 2009 5.832.981
Zuidwest-Overijssel (CR) 2009 1.877.588
Twente (CR) 2009 4.944.329
Veluwe (CR) 2009 4.348.337
Achterhoek (CR) 2009 5.586.478
Arnhem/Nijmegen (CR) 2009 1.919.834
Zuidwest-Gelderland (CR) 2009 2.385.246
Utrecht (CR) 2009 5.409.948
Kop van Noord-Holland (CR) 2009 1.793.140
Alkmaar en omgeving (CR) 2009 622.648
IJmond (CR) 2009 368.004
Agglomeratie Haarlem (CR) 2009 166.888
Zaanstreek (CR) 2009 464.018
Groot-Amsterdam (CR) 2009 1.778.265
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2009 464.912
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2009 793.471
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2009 363.164
Delft en Westland (CR) 2009 340.343
Oost-Zuid-Holland (CR) 2009 2.180.480
Groot-Rijnmond (CR) 2009 1.455.666
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2009 2.193.403
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2009 407.715
Overig Zeeland (CR) 2009 883.209
West-Noord-Brabant (CR) 2009 1.094.999
Midden-Noord-Brabant (CR) 2009 1.095.749
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2009 1.657.545
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2009 1.191.730
Noord-Limburg (CR) 2009 597.368
Midden-Limburg (CR) 2009 593.251
Zuid-Limburg (CR) 2009 811.554
Flevoland (CR) 2009 609.181
Bouwhoek en Hogeland (LG) 2009 3.738.409
Veenkoloniën en Oldambt (LG) 2009 3.383.239
Noordelijk Weidegebied (LG) 2009 24.908.316
Oostelijk Veehouderijgebied (LG) 2009 16.749.122
Centraal Veehouderijgebied (LG) 2009 4.239.406
IJsselmeerpolders (LG) 2009 746.460
Westelijk Holland (LG) 2009 4.991.019
Waterland en Droogmakerijen (LG) 2009 2.298.140
Hollands/Utrechts Weidegebied (LG) 2009 8.455.536
Rivierengebied (LG) 2009 4.539.937
Zuidwestelijk Akkerbouwgebied (LG) 2009 2.439.570
Zuidwest-Brabant (LG) 2009 655.019
Zuidelijk Veehouderijgebied (LG) 2009 4.768.952
Zuid-Limburg (LG) 2009 811.554
De Marne (LB) 2009 168.938
Centraal Weidegebied in Groningen (LB) 2009 2.174.259
Oostelijke Bouwstreek in Groningen (LB) 2009 1.089.886
Westerwolde en Gron. Veenkoloniën (LB) 2009 373.716
Groninger zuidelijk Westerkwartier (LB) 2009 1.218.958
Oostelijk Hogeland (LB) 2009 513.084
Noordelijk Friesland (LB) 2009 3.056.387
Weidestreek in Friesland (LB) 2009 7.592.870
De Wouden (LB) 2009 6.742.975
Eilanden (LB) 2009 375.227
Weidegebied van het Noorderveld (LB) 2009 495.275
Smilde en Centr. Zandgebied in Dr. (LB) 2009 1.225.127
Zuidw. Weidegebied in Drenthe (LB) 2009 1.853.946
Zuidelijk Zandgebied in Drenthe (LB) 2009 918.077
Drentse Veenkoloniën en Hondsrug (LB) 2009 694.510
Weidegebied in Overijssel (LB) 2009 4.454.806
Noordoost-Overijssel (LB) 2009 1.378.175
Twente (LB) 2009 4.636.205
Salland (LB) 2009 2.185.712
Noordoostelijke Polder (LB) 2009 176.151
Zuidelijke IJsselmeerpolders (LB) 2009 433.030
Oostelijke Veluwe (LB) 2009 1.632.381
IJsselstreek (LB) 2009 1.081.219
Zuidelijk Gelderland (LB) 2009 1.283.125
Oostelijke Betuwe en Nijmegen (LB) 2009 164.360
Veluwezoom en Betuwe (LB) 2009 2.179.550
Bommelerwaard (LB) 2009 558.464
Westelijke Veluwe (LB) 2009 2.074.187
Achterhoek (LB) 2009 5.266.609
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven,
naar regio (vanaf gemeente).
2000 - 2009
Gewijzigd op 02 juli 2010.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Graasdieren en grasland
Graasdieren zijn paarden en pony's, rundvee, schapen en geiten op
agrarische bedrijven.
Aantal graasdieren en areaal grasland
Blijvend en natuurlijk grasland
Tijdelijk grasland wordt bij de groenvoedergewassen (akkerbouw) geteld.