Internationale handel; in- en uitvoer; SITC-3, landen(groepen) 1996-2017

Internationale handel; in- en uitvoer; SITC-3, landen(groepen) 1996-2017

SITC Landen(groepen) Perioden Invoerwaarde (1 000 euro) Uitvoerwaarde (1 000 euro) Handelsbalans (1 000 euro)
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2016 december 32.620.969 37.616.034 4.995.066
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2016 368.860.601 423.227.843 54.367.241
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2017 januari 33.215.369 37.789.808 4.574.439
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2017 februari 32.372.275 37.421.786 5.049.511
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2017 maart 37.059.589 43.551.106 6.491.517
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2017 april 31.674.598 35.547.586 3.872.987
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2017 mei 35.179.371 39.851.303 4.671.932
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2017 juni 34.314.444 40.649.317 6.334.873
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2017 juli 32.082.705 36.813.865 4.731.160
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2017 augustus 33.147.757 36.766.535 3.618.778
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2017 september 33.561.718 39.350.265 5.788.548
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2017 oktober 34.810.659 39.335.482 4.524.823
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2017 november 37.051.495 42.231.541 5.180.046
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2017 december 34.414.547 38.125.441 3.710.895
Totaal goederen Totaal landen(groepen) 2017 408.884.527 467.434.035 58.549.507
Totaal goederen Totaal EU 2016 december 17.814.755 26.390.369 8.575.614
Totaal goederen Totaal EU 2016 200.394.534 306.594.436 106.199.902
Totaal goederen Totaal EU 2017 januari 17.340.677 27.262.292 9.921.615
Totaal goederen Totaal EU 2017 februari 17.145.748 27.139.227 9.993.479
Totaal goederen Totaal EU 2017 maart 20.029.619 31.138.721 11.109.103
Totaal goederen Totaal EU 2017 april 16.704.245 25.284.268 8.580.023
Totaal goederen Totaal EU 2017 mei 18.967.960 28.512.089 9.544.129
Totaal goederen Totaal EU 2017 juni 18.882.916 28.729.678 9.846.762
Totaal goederen Totaal EU 2017 juli 17.717.282 26.100.099 8.382.818
Totaal goederen Totaal EU 2017 augustus 17.563.225 26.123.804 8.560.579
Totaal goederen Totaal EU 2017 september 18.526.064 28.006.145 9.480.080
Totaal goederen Totaal EU 2017 oktober 19.129.101 28.308.471 9.179.370
Totaal goederen Totaal EU 2017 november 20.714.293 30.167.056 9.452.763
Totaal goederen Totaal EU 2017 december 19.052.628 26.876.787 7.824.159
Totaal goederen Totaal EU 2017 221.773.758 333.648.638 111.874.880
Totaal goederen Totaal niet-EU 2016 december 14.806.214 11.225.665 -3.580.549
Totaal goederen Totaal niet-EU 2016 168.466.067 116.633.407 -51.832.661
Totaal goederen Totaal niet-EU 2017 januari 15.874.692 10.527.516 -5.347.176
Totaal goederen Totaal niet-EU 2017 februari 15.226.527 10.282.559 -4.943.967
Totaal goederen Totaal niet-EU 2017 maart 17.029.971 12.412.385 -4.617.586
Totaal goederen Totaal niet-EU 2017 april 14.970.353 10.263.317 -4.707.036
Totaal goederen Totaal niet-EU 2017 mei 16.211.411 11.339.214 -4.872.197
Totaal goederen Totaal niet-EU 2017 juni 15.431.528 11.919.639 -3.511.889
Totaal goederen Totaal niet-EU 2017 juli 14.365.424 10.713.766 -3.651.658
Totaal goederen Totaal niet-EU 2017 augustus 15.584.532 10.642.730 -4.941.801
Totaal goederen Totaal niet-EU 2017 september 15.035.653 11.344.121 -3.691.533
Totaal goederen Totaal niet-EU 2017 oktober 15.681.558 11.027.011 -4.654.548
Totaal goederen Totaal niet-EU 2017 november 16.337.202 12.064.485 -4.272.717
Totaal goederen Totaal niet-EU 2017 december 15.361.919 11.248.654 -4.113.264
Totaal goederen Totaal niet-EU 2017 187.110.770 133.785.397 -53.325.373
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt de Nederlandse invoer-, uitvoerwaarde en de handelsbalans uitgesplitst naar secties, divisies en groepen volgens de Standard International Trade Classification (SITC). De gegevens worden vervolgens verder ingedeeld naar landen(groepen) en continenten. Het dekkingspercentage en de procentuele mutaties van de invoer, uitvoer en handelsbalans, uitgesplitst naar landen(groepen) en continenten zijn alleen voor het totaal van de goederen beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1996 tot en met december 2017.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 14 november 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 28 september 2018:
In het statistiekjaar 2016 zijn diverse correcties doorgevoerd. Hierdoor komt de totale goedereninvoer 4 miljard euro lager uit. Bij de totale goederenuitvoer is dit 2 miljard euro minder. Het gaat onder meer om:
- Aanpassingen in de bijschatmethode;
- Aanpassingen in de in- en uitvoer van vliegtuigen en schepen;
- Aanpassingen in de invoerwaarden van damesondergoed, personenauto’s, ander drukwerk en schijfgeheugens;
- Aanpassingen in de uitvoerwaarden van muziekinstrumenten, levende planten, dvd’s en cd’s;
- Verwijdering van de in- en uitvoer van Zuidelijke blauwvintonijn (03023690).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Invoerwaarde
De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens van de Europese Unie.
Uitvoerwaarde
De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens.
Handelsbalans
Het saldo van de uitvoerwaarde minus de invoerwaarde.