Inkomensverdeling particuliere huishoudens naar inkomensgroepen, 2004

Inkomensverdeling particuliere huishoudens naar inkomensgroepen, 2004

Regio's Inkomensverdeling Aantal huishoudens (absoluut)* (x 1 000)
Nederland Totaal particulier huishouden 6.725,6
Nederland 1e 10%-groep; minder dan 12 500 euro 672,6
Nederland 2e 10%-groep; 12 500 tot 15 800 euro 672,6
Nederland 3e 10%-groep; 15 800 tot 18 800 euro 672,6
Nederland 4e 10%-groep; 18 800 tot 22 000 euro 672,6
Nederland 5e 10%-groep; 22 000 tot 25 600 euro 672,6
Nederland 6e 10%-groep; 25 600 tot 29 600 euro 672,6
Nederland 7e 10%-groep; 29 600 tot 34 100 euro 672,6
Nederland 8e 10%-groep; 34 100 tot 39 900 euro 672,6
Nederland 9e 10%-groep; 39 900 tot 49 400 euro 672,6
Nederland 10e 10%-groep; meer dan 49 400 euro 672,6
Nederland 1e 10%-groep; minder dan 12 500 euro 672,6
Nederland 2e-4e 10%-groep; 12 500 tot 22 000 euro 2.017,7
Nederland 5e-8e 10%-groep; 22 000 tot 39 900 euro 2.690,3
Nederland 9e-10e 10%-groep; meer dan 39 900 euro 1.345,1
Noord-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 700,7
Noord-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 12 500 euro 74,9
Noord-Nederland (LD) 2e 10%-groep; 12 500 tot 15 800 euro 80,8
Noord-Nederland (LD) 3e 10%-groep; 15 800 tot 18 800 euro 76,2
Noord-Nederland (LD) 4e 10%-groep; 18 800 tot 22 000 euro 76,2
Noord-Nederland (LD) 5e 10%-groep; 22 000 tot 25 600 euro 74,6
Noord-Nederland (LD) 6e 10%-groep; 25 600 tot 29 600 euro 74,7
Noord-Nederland (LD) 7e 10%-groep; 29 600 tot 34 100 euro 72,2
Noord-Nederland (LD) 8e 10%-groep; 34 100 tot 39 900 euro 64,9
Noord-Nederland (LD) 9e 10%-groep; 39 900 tot 49 400 euro 59,3
Noord-Nederland (LD) 10e 10%-groep; meer dan 49 400 euro 46,9
Noord-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 12 500 euro 74,9
Noord-Nederland (LD) 2e-4e 10%-groep; 12 500 tot 22 000 euro 233,2
Noord-Nederland (LD) 5e-8e 10%-groep; 22 000 tot 39 900 euro 286,4
Noord-Nederland (LD) 9e-10e 10%-groep; meer dan 39 900 euro 106,2
Oost-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 1.354,8
Oost-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 12 500 euro 121,1
Oost-Nederland (LD) 2e 10%-groep; 12 500 tot 15 800 euro 130,7
Oost-Nederland (LD) 3e 10%-groep; 15 800 tot 18 800 euro 130,4
Oost-Nederland (LD) 4e 10%-groep; 18 800 tot 22 000 euro 134,0
Oost-Nederland (LD) 5e 10%-groep; 22 000 tot 25 600 euro 139,8
Oost-Nederland (LD) 6e 10%-groep; 25 600 tot 29 600 euro 145,6
Oost-Nederland (LD) 7e 10%-groep; 29 600 tot 34 100 euro 145,0
Oost-Nederland (LD) 8e 10%-groep; 34 100 tot 39 900 euro 141,8
Oost-Nederland (LD) 9e 10%-groep; 39 900 tot 49 400 euro 138,1
Oost-Nederland (LD) 10e 10%-groep; meer dan 49 400 euro 128,4
Oost-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 12 500 euro 121,1
Oost-Nederland (LD) 2e-4e 10%-groep; 12 500 tot 22 000 euro 395,0
Oost-Nederland (LD) 5e-8e 10%-groep; 22 000 tot 39 900 euro 572,3
Oost-Nederland (LD) 9e-10e 10%-groep; meer dan 39 900 euro 266,5
West-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 3.225,7
West-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 12 500 euro 346,5
West-Nederland (LD) 2e 10%-groep; 12 500 tot 15 800 euro 319,8
West-Nederland (LD) 3e 10%-groep; 15 800 tot 18 800 euro 324,9
West-Nederland (LD) 4e 10%-groep; 18 800 tot 22 000 euro 319,7
West-Nederland (LD) 5e 10%-groep; 22 000 tot 25 600 euro 312,6
West-Nederland (LD) 6e 10%-groep; 25 600 tot 29 600 euro 303,4
West-Nederland (LD) 7e 10%-groep; 29 600 tot 34 100 euro 303,8
West-Nederland (LD) 8e 10%-groep; 34 100 tot 39 900 euro 315,0
West-Nederland (LD) 9e 10%-groep; 39 900 tot 49 400 euro 324,9
West-Nederland (LD) 10e 10%-groep; meer dan 49 400 euro 355,1
West-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 12 500 euro 346,5
West-Nederland (LD) 2e-4e 10%-groep; 12 500 tot 22 000 euro 964,3
West-Nederland (LD) 5e-8e 10%-groep; 22 000 tot 39 900 euro 1.234,9
West-Nederland (LD) 9e-10e 10%-groep; meer dan 39 900 euro 680,0
Zuid-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 1.444,4
Zuid-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 12 500 euro 130,1
Zuid-Nederland (LD) 2e 10%-groep; 12 500 tot 15 800 euro 141,3
Zuid-Nederland (LD) 3e 10%-groep; 15 800 tot 18 800 euro 141,1
Zuid-Nederland (LD) 4e 10%-groep; 18 800 tot 22 000 euro 142,7
Zuid-Nederland (LD) 5e 10%-groep; 22 000 tot 25 600 euro 145,5
Zuid-Nederland (LD) 6e 10%-groep; 25 600 tot 29 600 euro 148,8
Zuid-Nederland (LD) 7e 10%-groep; 29 600 tot 34 100 euro 151,5
Zuid-Nederland (LD) 8e 10%-groep; 34 100 tot 39 900 euro 150,8
Zuid-Nederland (LD) 9e 10%-groep; 39 900 tot 49 400 euro 150,3
Zuid-Nederland (LD) 10e 10%-groep; meer dan 49 400 euro 142,1
Zuid-Nederland (LD) 1e 10%-groep; minder dan 12 500 euro 130,1
Zuid-Nederland (LD) 2e-4e 10%-groep; 12 500 tot 22 000 euro 425,2
Zuid-Nederland (LD) 5e-8e 10%-groep; 22 000 tot 39 900 euro 596,7
Zuid-Nederland (LD) 9e-10e 10%-groep; meer dan 39 900 euro 292,4
Groningen (PV) Totaal particulier huishouden 239,9
Groningen (PV) 1e 10%-groep; minder dan 12 500 euro 28,6
Groningen (PV) 2e 10%-groep; 12 500 tot 15 800 euro 29,4
Groningen (PV) 3e 10%-groep; 15 800 tot 18 800 euro 27,6
Groningen (PV) 4e 10%-groep; 18 800 tot 22 000 euro 26,9
Groningen (PV) 5e 10%-groep; 22 000 tot 25 600 euro 25,4
Groningen (PV) 6e 10%-groep; 25 600 tot 29 600 euro 24,5
Groningen (PV) 7e 10%-groep; 29 600 tot 34 100 euro 23,3
Groningen (PV) 8e 10%-groep; 34 100 tot 39 900 euro 20,7
Groningen (PV) 9e 10%-groep; 39 900 tot 49 400 euro 18,7
Groningen (PV) 10e 10%-groep; meer dan 49 400 euro 14,7
Groningen (PV) 1e 10%-groep; minder dan 12 500 euro 28,6
Groningen (PV) 2e-4e 10%-groep; 12 500 tot 22 000 euro 83,9
Groningen (PV) 5e-8e 10%-groep; 22 000 tot 39 900 euro 93,9
Groningen (PV) 9e-10e 10%-groep; meer dan 39 900 euro 33,5
Friesland (PV) Totaal particulier huishouden 263,2
Friesland (PV) 1e 10%-groep; minder dan 12 500 euro 28,9
Friesland (PV) 2e 10%-groep; 12 500 tot 15 800 euro 30,6
Friesland (PV) 3e 10%-groep; 15 800 tot 18 800 euro 28,1
Friesland (PV) 4e 10%-groep; 18 800 tot 22 000 euro 28,5
Friesland (PV) 5e 10%-groep; 22 000 tot 25 600 euro 28,3
Friesland (PV) 6e 10%-groep; 25 600 tot 29 600 euro 28,6
Friesland (PV) 7e 10%-groep; 29 600 tot 34 100 euro 27,3
Friesland (PV) 8e 10%-groep; 34 100 tot 39 900 euro 24,0
Friesland (PV) 9e 10%-groep; 39 900 tot 49 400 euro 22,0
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke RIO resultaten zijn gebaseerd op een steekproef
van 1,9 miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004
De cijfers uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) 2004 zijn voorlopige
cijfers.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de uitkomsten
uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar gepubliceerd; samenvoeging

of splitsing van gemeenten heeft tot gevolg dat alle informatie gerelateerd

aan het inkomen in een nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk
kan wijzigen waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal huishoudens (absoluut)*
De hier opgenomen populatie betreft particuliere huishoudens met inkomen.