Gemiddeld inkomen part. huish. naar belangrijkste bron van inkomen, 2004

Gemiddeld inkomen part. huish. naar belangrijkste bron van inkomen, 2004

Regio's Inkomensbron Aantal huishoudens* (x 1 000) Gemidd. besteedb.inkomen per huishouden* (1 000 euro)
Nederland Totaal particulier huishouden 6.725,6 29,0
Nederland Loon 3.730,1 33,3
Nederland Winst 597,3 31,4
Nederland Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 641,4 16,9
Nederland Pensioen 1.669,8 23,3
Noord-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 700,7 26,7
Noord-Nederland (LD) Loon 364,6 30,7
Noord-Nederland (LD) Winst 67,1 28,7
Noord-Nederland (LD) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 70,6 16,7
Noord-Nederland (LD) Pensioen 188,0 22,1
Oost-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 1.354,8 29,0
Oost-Nederland (LD) Loon 763,5 33,0
Oost-Nederland (LD) Winst 123,8 31,8
Oost-Nederland (LD) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 117,1 17,5
Oost-Nederland (LD) Pensioen 332,5 23,2
West-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 3.225,7 29,4
West-Nederland (LD) Loon 1.806,6 33,8
West-Nederland (LD) Winst 281,9 31,8
West-Nederland (LD) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 317,3 16,3
West-Nederland (LD) Pensioen 778,2 23,8
Zuid-Nederland (LD) Totaal particulier huishouden 1.444,4 29,2
Zuid-Nederland (LD) Loon 795,3 33,7
Zuid-Nederland (LD) Winst 124,5 31,6
Zuid-Nederland (LD) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 136,4 17,6
Zuid-Nederland (LD) Pensioen 371,1 23,1
Groningen (PV) Totaal particulier huishouden 239,9 25,9
Groningen (PV) Loon 126,5 30,1
Groningen (PV) Winst 20,1 28,4
Groningen (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 28,2 15,9
Groningen (PV) Pensioen 61,1 21,5
Friesland (PV) Totaal particulier huishouden 263,2 26,5
Friesland (PV) Loon 135,5 30,2
Friesland (PV) Winst 28,8 28,6
Friesland (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 24,6 16,8
Friesland (PV) Pensioen 70,5 22,0
Drenthe (PV) Totaal particulier huishouden 197,6 27,9
Drenthe (PV) Loon 102,7 32,2
Drenthe (PV) Winst 18,3 29,4
Drenthe (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 17,8 17,9
Drenthe (PV) Pensioen 56,4 23,0
Overijssel (PV) Totaal particulier huishouden 435,2 28,3
Overijssel (PV) Loon 240,9 32,3
Overijssel (PV) Winst 38,5 31,7
Overijssel (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 39,2 17,5
Overijssel (PV) Pensioen 110,8 22,5
Flevoland (PV) Totaal particulier huishouden 140,1 28,8
Flevoland (PV) Loon 87,6 32,4
Flevoland (PV) Winst 13,0 29,0
Flevoland (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 13,4 17,5
Flevoland (PV) Pensioen 24,5 22,8
Gelderland (PV) Totaal particulier huishouden 779,5 29,5
Gelderland (PV) Loon 435,0 33,5
Gelderland (PV) Winst 72,3 32,3
Gelderland (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 64,5 17,6
Gelderland (PV) Pensioen 197,2 23,6
Utrecht (PV) Totaal particulier huishouden 475,1 31,5
Utrecht (PV) Loon 281,0 35,4
Utrecht (PV) Winst 41,5 34,7
Utrecht (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 38,1 17,3
Utrecht (PV) Pensioen 108,0 25,2
Noord-Holland (PV) Totaal particulier huishouden 1.135,4 29,1
Noord-Holland (PV) Loon 623,1 33,6
Noord-Holland (PV) Winst 110,7 30,4
Noord-Holland (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 121,4 16,3
Noord-Holland (PV) Pensioen 264,2 23,9
Zuid-Holland (PV) Totaal particulier huishouden 1.456,5 29,1
Zuid-Holland (PV) Loon 820,2 33,5
Zuid-Holland (PV) Winst 113,5 32,0
Zuid-Holland (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 146,5 16,1
Zuid-Holland (PV) Pensioen 359,3 23,4
Zeeland (PV) Totaal particulier huishouden 158,7 28,5
Zeeland (PV) Loon 82,3 32,6
Zeeland (PV) Winst 16,1 31,8
Zeeland (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 11,2 16,8
Zeeland (PV) Pensioen 46,7 22,8
Noord-Brabant (PV) Totaal particulier huishouden 970,9 29,8
Noord-Brabant (PV) Loon 545,4 34,1
Noord-Brabant (PV) Winst 88,7 32,1
Noord-Brabant (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 84,1 17,8
Noord-Brabant (PV) Pensioen 241,7 23,4
Limburg (PV) Totaal particulier huishouden 473,5 28,0
Limburg (PV) Loon 250,0 32,8
Limburg (PV) Winst 35,7 30,2
Limburg (PV) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 52,3 17,3
Limburg (PV) Pensioen 129,4 22,7
Oost-Groningen (CR) Totaal particulier huishouden 65,2 25,3
Oost-Groningen (CR) Loon 32,1 30,2
Oost-Groningen (CR) Winst 5,0 27,1
Oost-Groningen (CR) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 8,1 17,1
Oost-Groningen (CR) Pensioen 19,0 20,2
Delfzijl en omgeving (CR) Totaal particulier huishouden 21,8 26,0
Delfzijl en omgeving (CR) Loon 10,8 30,7
Delfzijl en omgeving (CR) Winst 1,9 28,2
Delfzijl en omgeving (CR) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 2,4 16,5
Delfzijl en omgeving (CR) Pensioen 6,5 21,2
Overig Groningen (CR) Totaal particulier huishouden 152,9 26,2
Overig Groningen (CR) Loon 83,6 30,0
Overig Groningen (CR) Winst 13,2 29,0
Overig Groningen (CR) Werkloosheid,bijstand,arbeidsongeschikt 17,7 15,3
Overig Groningen (CR) Pensioen 35,6 22,2
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke RIO resultaten zijn gebaseerd op een steekproef
van 1,9 miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004
De cijfers uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) 2004
zijn voorlopige cijfers.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal huishoudens*
De hier opgenomen populatie betreft particuliere huishoudens met inkomen.
Gemidd. besteedb.inkomen per huishouden*
Gemiddeld besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens met inkomen.
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Het huishoudeninkomen bestaat uit de som van inkomens van de
afzonderlijke huishoudensleden. Bij ongeveer een procent van de
huishoudens is geen belastbaar inkomen waargenomen. Voor een deel is dit
het gevolg van het onvoldoende kunnen toerekenen van studietoelagen aan
studenten en van andere onvolkomenheden in de gekozen werkwijze.
In het algemeen geldt voor de inkomensstatistiek dat huishoudens waar
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten wordt waargenomen gerekend wordt tot de huishoudens zonder
(waargenomen) belastbaar inkomen.