Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar herkomst (land), 2004

Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar herkomst (land), 2004

Regio's Autochtonen/allochtonen Aantal personen met 52 weken inkomen* (x 1 000) Gemiddeld besteedbaar inkomen* (1 000 euro)
Nederland Herkomst (land) 10.773,4 17,7
Nederland Herkomst: Nederland 9.080,0 17,9
Nederland Herkomst: Niet-Nederland 1.693,3 16,7
Nederland Herkomst: Westers land 930,4 18,3
Nederland Herkomst: Niet-westers land 762,9 14,8
Noord-Nederland (LD) Herkomst (land) 1.125,9 16,3
Noord-Nederland (LD) Herkomst: Nederland 1.039,7 16,4
Noord-Nederland (LD) Herkomst: Niet-Nederland 86,2 15,5
Noord-Nederland (LD) Herkomst: Westers land 59,9 16,4
Noord-Nederland (LD) Herkomst: Niet-westers land 26,3 13,5
Oost-Nederland (LD) Herkomst (land) 2.255,4 17,1
Oost-Nederland (LD) Herkomst: Nederland 1.970,8 17,3
Oost-Nederland (LD) Herkomst: Niet-Nederland 284,5 15,9
Oost-Nederland (LD) Herkomst: Westers land 171,2 17,2
Oost-Nederland (LD) Herkomst: Niet-westers land 113,4 14,1
West-Nederland (LD) Herkomst (land) 5.010,8 18,5
West-Nederland (LD) Herkomst: Nederland 4.025,3 18,8
West-Nederland (LD) Herkomst: Niet-Nederland 985,5 17,3
West-Nederland (LD) Herkomst: Westers land 463,7 19,8
West-Nederland (LD) Herkomst: Niet-westers land 521,7 15,1
Zuid-Nederland (LD) Herkomst (land) 2.381,3 17,2
Zuid-Nederland (LD) Herkomst: Nederland 2.044,1 17,5
Zuid-Nederland (LD) Herkomst: Niet-Nederland 337,2 15,9
Zuid-Nederland (LD) Herkomst: Westers land 235,6 16,7
Zuid-Nederland (LD) Herkomst: Niet-westers land 101,5 14,1
Friesland (PV) Herkomst (land) 420,8 16,2
Friesland (PV) Herkomst: Nederland 394,0 16,3
Friesland (PV) Herkomst: Niet-Nederland 26,9 15,0
Friesland (PV) Herkomst: Westers land 18,5 15,9
Friesland (PV) Herkomst: Niet-westers land 8,3 13,0
Flevoland (PV) Herkomst (land) 225,1 17,2
Flevoland (PV) Herkomst: Nederland 179,6 17,4
Flevoland (PV) Herkomst: Niet-Nederland 45,5 16,4
Flevoland (PV) Herkomst: Westers land 17,9 17,8
Flevoland (PV) Herkomst: Niet-westers land 27,6 15,5
Gelderland (PV) Herkomst (land) 1.304,2 17,3
Gelderland (PV) Herkomst: Nederland 1.151,4 17,5
Gelderland (PV) Herkomst: Niet-Nederland 152,7 16,2
Gelderland (PV) Herkomst: Westers land 100,7 17,4
Gelderland (PV) Herkomst: Niet-westers land 52,0 13,9
Noord-Holland (PV) Herkomst (land) 1.728,8 18,7
Noord-Holland (PV) Herkomst: Nederland 1.362,3 19,0
Noord-Holland (PV) Herkomst: Niet-Nederland 366,5 17,7
Noord-Holland (PV) Herkomst: Westers land 175,1 20,1
Noord-Holland (PV) Herkomst: Niet-westers land 191,4 15,4
Zuid-Holland (PV) Herkomst (land) 2.258,1 18,3
Zuid-Holland (PV) Herkomst: Nederland 1.791,7 18,6
Zuid-Holland (PV) Herkomst: Niet-Nederland 466,4 17,1
Zuid-Holland (PV) Herkomst: Westers land 200,8 19,8
Zuid-Holland (PV) Herkomst: Niet-westers land 265,6 15,0
Zeeland (PV) Herkomst (land) 251,6 17,3
Zeeland (PV) Herkomst: Nederland 220,9 17,5
Zeeland (PV) Herkomst: Niet-Nederland 30,7 16,0
Zeeland (PV) Herkomst: Westers land 23,9 16,7
Zeeland (PV) Herkomst: Niet-westers land 6,8 13,8
Noord-Friesland (CR) Herkomst (land) 216,4 16,0
Noord-Friesland (CR) Herkomst: Nederland 202,6 16,1
Noord-Friesland (CR) Herkomst: Niet-Nederland 13,8 14,9
Noord-Friesland (CR) Herkomst: Westers land 9,3 15,9
Noord-Friesland (CR) Herkomst: Niet-westers land 4,5 12,7
Zuidwest-Friesland (CR) Herkomst (land) 68,4 16,3
Zuidwest-Friesland (CR) Herkomst: Nederland 64,2 16,4
Zuidwest-Friesland (CR) Herkomst: Niet-Nederland 4,2 15,1
Zuidwest-Friesland (CR) Herkomst: Westers land 3,2 16,0
Zuidwest-Friesland (CR) Herkomst: Niet-westers land 1,0 12,2
Zuidoost-Friesland (CR) Herkomst (land) 136,0 16,4
Zuidoost-Friesland (CR) Herkomst: Nederland 127,2 16,5
Zuidoost-Friesland (CR) Herkomst: Niet-Nederland 8,8 15,2
Zuidoost-Friesland (CR) Herkomst: Westers land 6,0 15,9
Zuidoost-Friesland (CR) Herkomst: Niet-westers land 2,8 13,7
Zuidwest-Gelderland (CR) Herkomst (land) 148,7 17,7
Zuidwest-Gelderland (CR) Herkomst: Nederland 134,9 17,8
Zuidwest-Gelderland (CR) Herkomst: Niet-Nederland 13,8 16,9
Zuidwest-Gelderland (CR) Herkomst: Westers land 8,6 18,3
Zuidwest-Gelderland (CR) Herkomst: Niet-westers land 5,1 14,4
Kop van Noord-Holland (CR) Herkomst (land) 243,6 17,1
Kop van Noord-Holland (CR) Herkomst: Nederland 218,8 17,2
Kop van Noord-Holland (CR) Herkomst: Niet-Nederland 24,8 16,3
Kop van Noord-Holland (CR) Herkomst: Westers land 15,7 17,3
Kop van Noord-Holland (CR) Herkomst: Niet-westers land 9,0 14,5
Delft en Westland (CR) Herkomst (land) 139,8 17,5
Delft en Westland (CR) Herkomst: Nederland 122,0 17,6
Delft en Westland (CR) Herkomst: Niet-Nederland 17,8 16,4
Delft en Westland (CR) Herkomst: Westers land 9,6 18,2
Delft en Westland (CR) Herkomst: Niet-westers land 8,1 14,3
Oost-Zuid-Holland (CR) Herkomst (land) 211,2 18,7
Oost-Zuid-Holland (CR) Herkomst: Nederland 186,4 18,9
Oost-Zuid-Holland (CR) Herkomst: Niet-Nederland 24,8 17,3
Oost-Zuid-Holland (CR) Herkomst: Westers land 14,1 19,4
Oost-Zuid-Holland (CR) Herkomst: Niet-westers land 10,6 14,5
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) Herkomst (land) 260,0 17,8
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) Herkomst: Nederland 223,6 18,1
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) Herkomst: Niet-Nederland 36,4 16,1
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) Herkomst: Westers land 19,2 17,7
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) Herkomst: Niet-westers land 17,2 14,3
Overig Zeeland (CR) Herkomst (land) 180,2 17,3
Overig Zeeland (CR) Herkomst: Nederland 162,4 17,5
Overig Zeeland (CR) Herkomst: Niet-Nederland 17,8 15,9
Overig Zeeland (CR) Herkomst: Westers land 12,6 16,8
Overig Zeeland (CR) Herkomst: Niet-westers land 5,2 13,9
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke RIO resultaten zijn gebaseerd op een steekproef
van 1,9 miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004
De cijfers uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) 2004
zijn voorlopige cijfers.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal personen met 52 weken inkomen*
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie
met 52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot
de groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een
qua tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in
de groep minder dan 52 weken inkomen.
Gemiddeld besteedbaar inkomen*
Gemiddeld besteedbaar inkomen van de autochtone (Herkomst: Nederland)
en allochtone (Herkomst: Niet-Nederland) bevolking met 52 weken inkomen.
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie met
52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot de
groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een qua
tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in de
groep 'minder dan 52 weken inkomen'. Ook personen die
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten ontvangen worden bij de categorie 52 weken inkomen buiten
beschouwing gelaten. Vanuit het grondmateriaal is het niet mogelijk om de
groep parttime werkers van de fulltimers te onderscheiden. Hierdoor
zullen ook bij de personen met 52 weken inkomen lage inkomens voorkomen.