Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar geslacht en leeftijd, 2004

Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar geslacht en leeftijd, 2004

Regio's Geslacht Leeftijd Aantal personen met 52 weken inkomen* (x 1 000) Gemiddeld besteedbaar inkomen* (1 000 euro)
Nederland Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 10.752,8 17,8
Nederland Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 1.017,6 9,1
Nederland Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 4.033,7 18,4
Nederland Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar 3.454,2 20,5
Nederland Totaal mannen en vrouwen 65 jaar en ouder 2.247,2 16,3
Nederland Man Totaal leeftijd 5.655,7 21,3
Nederland Man 15 tot 25 jaar 518,7 9,5
Nederland Man 25 tot 45 jaar 2.169,6 21,4
Nederland Man 45 tot 65 jaar 2.010,0 24,9
Nederland Man 65 jaar en ouder 957,4 20,0
Nederland Vrouw Totaal leeftijd 5.097,1 13,8
Nederland Vrouw 15 tot 25 jaar 498,9 8,6
Nederland Vrouw 25 tot 45 jaar 1.864,1 14,9
Nederland Vrouw 45 tot 65 jaar 1.444,2 14,4
Nederland Vrouw 65 jaar en ouder 1.289,8 13,5
Noord-Nederland (LD) Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1.124,0 16,4
Noord-Nederland (LD) Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 105,7 8,7
Noord-Nederland (LD) Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 401,6 16,7
Noord-Nederland (LD) Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar 363,2 18,9
Noord-Nederland (LD) Totaal mannen en vrouwen 65 jaar en ouder 253,5 15,3
Noord-Nederland (LD) Man Totaal leeftijd 600,0 19,4
Noord-Nederland (LD) Man 15 tot 25 jaar 54,2 9,3
Noord-Nederland (LD) Man 25 tot 45 jaar 219,1 19,3
Noord-Nederland (LD) Man 45 tot 65 jaar 217,4 22,5
Noord-Nederland (LD) Man 65 jaar en ouder 109,3 18,7
Noord-Nederland (LD) Vrouw Totaal leeftijd 524,0 12,9
Noord-Nederland (LD) Vrouw 15 tot 25 jaar 51,4 8,1
Noord-Nederland (LD) Vrouw 25 tot 45 jaar 182,5 13,7
Noord-Nederland (LD) Vrouw 45 tot 65 jaar 145,8 13,6
Noord-Nederland (LD) Vrouw 65 jaar en ouder 144,2 12,8
Oost-Nederland (LD) Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2.251,1 17,1
Oost-Nederland (LD) Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 226,3 9,0
Oost-Nederland (LD) Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 850,0 17,7
Oost-Nederland (LD) Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar 715,2 19,8
Oost-Nederland (LD) Totaal mannen en vrouwen 65 jaar en ouder 459,6 15,9
Oost-Nederland (LD) Man Totaal leeftijd 1.198,9 20,7
Oost-Nederland (LD) Man 15 tot 25 jaar 116,8 9,6
Oost-Nederland (LD) Man 25 tot 45 jaar 463,0 20,9
Oost-Nederland (LD) Man 45 tot 65 jaar 422,6 24,1
Oost-Nederland (LD) Man 65 jaar en ouder 196,5 19,6
Oost-Nederland (LD) Vrouw Totaal leeftijd 1.052,1 13,1
Oost-Nederland (LD) Vrouw 15 tot 25 jaar 109,6 8,5
Oost-Nederland (LD) Vrouw 25 tot 45 jaar 387,0 13,9
Oost-Nederland (LD) Vrouw 45 tot 65 jaar 292,6 13,7
Oost-Nederland (LD) Vrouw 65 jaar en ouder 263,1 13,2
West-Nederland (LD) Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 5.001,1 18,6
West-Nederland (LD) Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 464,1 9,3
West-Nederland (LD) Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 1.917,3 19,3
West-Nederland (LD) Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar 1.592,9 21,4
West-Nederland (LD) Totaal mannen en vrouwen 65 jaar en ouder 1.026,7 16,9
West-Nederland (LD) Man Totaal leeftijd 2.587,5 22,3
West-Nederland (LD) Man 15 tot 25 jaar 233,3 9,7
West-Nederland (LD) Man 25 tot 45 jaar 1.018,1 22,3
West-Nederland (LD) Man 45 tot 65 jaar 904,4 26,1
West-Nederland (LD) Man 65 jaar en ouder 431,6 20,9
West-Nederland (LD) Vrouw Totaal leeftijd 2.413,6 14,6
West-Nederland (LD) Vrouw 15 tot 25 jaar 230,8 8,9
West-Nederland (LD) Vrouw 25 tot 45 jaar 899,2 15,9
West-Nederland (LD) Vrouw 45 tot 65 jaar 688,5 15,3
West-Nederland (LD) Vrouw 65 jaar en ouder 595,1 14,1
Zuid-Nederland (LD) Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2.376,7 17,3
Zuid-Nederland (LD) Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 221,5 8,7
Zuid-Nederland (LD) Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 864,8 17,9
Zuid-Nederland (LD) Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar 782,9 20,0
Zuid-Nederland (LD) Totaal mannen en vrouwen 65 jaar en ouder 507,4 15,8
Zuid-Nederland (LD) Man Totaal leeftijd 1.269,2 20,9
Zuid-Nederland (LD) Man 15 tot 25 jaar 114,4 9,2
Zuid-Nederland (LD) Man 25 tot 45 jaar 469,3 21,1
Zuid-Nederland (LD) Man 45 tot 65 jaar 465,6 24,4
Zuid-Nederland (LD) Man 65 jaar en ouder 220,0 19,4
Zuid-Nederland (LD) Vrouw Totaal leeftijd 1.107,4 13,1
Zuid-Nederland (LD) Vrouw 15 tot 25 jaar 107,1 8,3
Zuid-Nederland (LD) Vrouw 25 tot 45 jaar 395,5 14,1
Zuid-Nederland (LD) Vrouw 45 tot 65 jaar 317,3 13,5
Zuid-Nederland (LD) Vrouw 65 jaar en ouder 287,5 13,1
Groningen (PV) Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 380,0 16,2
Groningen (PV) Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 38,6 8,6
Groningen (PV) Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 138,9 16,8
Groningen (PV) Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar 120,0 18,9
Groningen (PV) Totaal mannen en vrouwen 65 jaar en ouder 82,6 15,0
Groningen (PV) Man Totaal leeftijd 201,0 18,9
Groningen (PV) Man 15 tot 25 jaar 19,2 9,0
Groningen (PV) Man 25 tot 45 jaar 75,5 18,9
Groningen (PV) Man 45 tot 65 jaar 71,4 22,1
Groningen (PV) Man 65 jaar en ouder 34,9 18,1
Groningen (PV) Vrouw Totaal leeftijd 179,1 13,2
Groningen (PV) Vrouw 15 tot 25 jaar 19,4 8,1
Groningen (PV) Vrouw 25 tot 45 jaar 63,4 14,3
Groningen (PV) Vrouw 45 tot 65 jaar 48,6 14,1
Groningen (PV) Vrouw 65 jaar en ouder 47,7 12,8
Friesland (PV) Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 420,0 16,2
Friesland (PV) Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 40,1 8,9
Friesland (PV) Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 151,0 16,5
Friesland (PV) Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar 134,9 18,7
Friesland (PV) Totaal mannen en vrouwen 65 jaar en ouder 94,2 15,4
Friesland (PV) Man Totaal leeftijd 226,7 19,4
Friesland (PV) Man 15 tot 25 jaar 20,9 9,5
Friesland (PV) Man 25 tot 45 jaar 83,4 19,2
Friesland (PV) Man 45 tot 65 jaar 81,6 22,3
Friesland (PV) Man 65 jaar en ouder 40,9 18,9
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke RIO resultaten zijn gebaseerd op een steekproef
van 1,9 miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2004
De cijfers uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) 2004
zijn voorlopige cijfers.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal personen met 52 weken inkomen*
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie
met 52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot
de groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een
qua tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in
de groep minder dan 52 weken inkomen.
Gemiddeld besteedbaar inkomen*
Gemiddeld besteedbaar inkomen van mannen en vrouwen van 15 jaar en
ouder die het gehele jaar inkomen hebben ontvangen (52 weken).
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie
voor ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie
met 52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot de
groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een
qua tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden
samengenomen in de groep minder dan 52 weken inkomen. Ook
personen die uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of
tegemoetkoming studiekosten ontvangen worden bij de categorie 52 weken
inkomen buiten beschouwing gelaten. Vanuit het grondmateriaal is het niet
mogelijk om de groep parttime werkers van de fulltimers te onderscheiden.
Hierdoor zullen ook bij de personen met 52 weken inkomen lage inkomens
voorkomen.