Gem. ink. part. huishoudens naar samenstelling huishouden, na revisie,2002

Gem. ink. part. huishoudens naar samenstelling huishouden, na revisie,2002

Regio's Samenstelling van het huishouden Aantal huishoudens (x 1 000) Gemidd. besteedb. inkomen per huishouden (1 000 euro)
Nederland Totaal particulier huishouden 6.705,2 29,2
Nederland Eenpersoonshuishouden 2.121,4 17,7
Nederland Paar zonder kinderen 1.981,3 31,7
Nederland Paar met kinderen 2.000,7 38,8
Nederland Eenoudergezin 397,8 24,4
Noord-Nederland Totaal particulier huishouden 696,4 27,1
Noord-Nederland Eenpersoonshuishouden 210,3 16,5
Noord-Nederland Paar zonder kinderen 222,7 29,0
Noord-Nederland Paar met kinderen 210,3 35,5
Noord-Nederland Eenoudergezin 37,1 23,2
Oost-Nederland Totaal particulier huishouden 1.342,2 29,1
Oost-Nederland Eenpersoonshuishouden 374,0 17,1
Oost-Nederland Paar zonder kinderen 406,4 30,5
Oost-Nederland Paar met kinderen 446,2 37,4
Oost-Nederland Eenoudergezin 71,0 24,6
West-Nederland Totaal particulier huishouden 3.230,7 29,6
West-Nederland Eenpersoonshuishouden 1.139,1 18,3
West-Nederland Paar zonder kinderen 894,6 33,4
West-Nederland Paar met kinderen 884,1 40,5
West-Nederland Eenoudergezin 213,6 24,3
Zuid-Nederland Totaal particulier huishouden 1.435,8 29,4
Zuid-Nederland Eenpersoonshuishouden 398,0 17,3
Zuid-Nederland Paar zonder kinderen 457,6 30,7
Zuid-Nederland Paar met kinderen 460,0 38,4
Zuid-Nederland Eenoudergezin 76,1 24,9
Groningen Totaal particulier huishouden 239,7 26,3
Groningen Eenpersoonshuishouden 79,7 16,5
Groningen Paar zonder kinderen 74,7 28,8
Groningen Paar met kinderen 65,6 35,5
Groningen Eenoudergezin 14,0 22,4
Friesland Totaal particulier huishouden 261,3 27,0
Friesland Eenpersoonshuishouden 78,0 16,3
Friesland Paar zonder kinderen 82,1 28,8
Friesland Paar met kinderen 82,0 35,3
Friesland Eenoudergezin 13,8 23,5
Drenthe Totaal particulier huishouden 195,5 28,1
Drenthe Eenpersoonshuishouden 52,5 16,8
Drenthe Paar zonder kinderen 65,9 29,4
Drenthe Paar met kinderen 62,8 35,9
Drenthe Eenoudergezin 9,2 24,1
Overijssel Totaal particulier huishouden 430,8 28,2
Overijssel Eenpersoonshuishouden 119,7 16,7
Overijssel Paar zonder kinderen 131,5 29,3
Overijssel Paar met kinderen 143,7 36,3
Overijssel Eenoudergezin 21,3 24,5
Flevoland Totaal particulier huishouden 135,2 29,4
Flevoland Eenpersoonshuishouden 34,3 17,4
Flevoland Paar zonder kinderen 37,4 31,5
Flevoland Paar met kinderen 49,4 36,9
Flevoland Eenoudergezin 9,7 22,6
Gelderland Totaal particulier huishouden 776,2 29,5
Gelderland Eenpersoonshuishouden 220,0 17,3
Gelderland Paar zonder kinderen 237,6 31,0
Gelderland Paar met kinderen 253,0 38,2
Gelderland Eenoudergezin 40,1 25,2
Utrecht Totaal particulier huishouden 471,1 31,8
Utrecht Eenpersoonshuishouden 152,7 19,1
Utrecht Paar zonder kinderen 135,1 35,1
Utrecht Paar met kinderen 143,6 42,1
Utrecht Eenoudergezin 25,7 26,2
Noord-Holland Totaal particulier huishouden 1.140,3 29,3
Noord-Holland Eenpersoonshuishouden 433,5 18,6
Noord-Holland Paar zonder kinderen 302,1 34,0
Noord-Holland Paar met kinderen 289,7 40,9
Noord-Holland Eenoudergezin 80,9 24,3
Zuid-Holland Totaal particulier huishouden 1.462,2 29,2
Zuid-Holland Eenpersoonshuishouden 506,6 18,0
Zuid-Holland Paar zonder kinderen 405,0 32,7
Zuid-Holland Paar met kinderen 403,8 40,1
Zuid-Holland Eenoudergezin 99,4 23,8
Zeeland Totaal particulier huishouden 157,1 28,4
Zeeland Eenpersoonshuishouden 46,2 17,0
Zeeland Paar zonder kinderen 52,4 30,1
Zeeland Paar met kinderen 47,1 37,7
Zeeland Eenoudergezin 7,6 24,6
Noord-Brabant Totaal particulier huishouden 963,4 30,0
Noord-Brabant Eenpersoonshuishouden 263,4 17,6
Noord-Brabant Paar zonder kinderen 306,0 31,2
Noord-Brabant Paar met kinderen 314,9 38,9
Noord-Brabant Eenoudergezin 49,6 25,1
Limburg Totaal particulier huishouden 472,5 28,3
Limburg Eenpersoonshuishouden 134,6 16,7
Limburg Paar zonder kinderen 151,6 29,7
Limburg Paar met kinderen 145,2 37,3
Limburg Eenoudergezin 26,4 24,5
Oost-Groningen Totaal particulier huishouden 65,1 25,5
Oost-Groningen Eenpersoonshuishouden 18,2 15,3
Oost-Groningen Paar zonder kinderen 22,0 26,2
Oost-Groningen Paar met kinderen 19,8 34,0
Oost-Groningen Eenoudergezin 3,4 22,4
Delfzijl en omgeving Totaal particulier huishouden 22,1 26,4
Delfzijl en omgeving Eenpersoonshuishouden 6,4 16,4
Delfzijl en omgeving Paar zonder kinderen 7,4 28,2
Delfzijl en omgeving Paar met kinderen 6,5 34,4
Delfzijl en omgeving Eenoudergezin 1,2 22,4
Overig Groningen Totaal particulier huishouden 152,6 26,6
Overig Groningen Eenpersoonshuishouden 55,1 16,9
Overig Groningen Paar zonder kinderen 45,3 30,2
Overig Groningen Paar met kinderen 39,3 36,4
Overig Groningen Eenoudergezin 9,4 22,4
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke RIO resultaten zijn gebaseerd op een steekproef
van 1,9 miljoen huishoudens.

De cijfers in deze tabel wijken af van de eerder gepubliceerde
cijfers over 2002 omdat het besteedbaar inkomen en de ophoging
gebruikt is conform de methodiek 2003 (zie ook 4.5 en 4.7.4).
In het verdere verloop van deze toelichting spreken we
over 'nárevisie 2003'.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal huishoudens
De hier opgenomen populatie betreft particuliere huishoudens met inkomen.
Gemidd. besteedb. inkomen per huishouden
Gemiddeld besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens met inkomen.
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Het huishoudeninkomen bestaat uit de som van inkomens van de
afzonderlijke huishoudensleden. Bij ongeveer een procent van de
huishoudens is geen belastbaar inkomen waargenomen. Voor een deel is dit
het gevolg van het onvoldoende kunnen toerekenen van studietoelagen aan
studenten en van andere onvolkomenheden in de gekozen werkwijze.
In het algemeen geldt voor de inkomensstatistiek dat huishoudens waar
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten wordt waargenomen gerekend wordt tot de huishoudens zonder
(waargenomen) belastbaar inkomen.