Gem. inkomen personen (52 wk. ink.)naar herkomst (land), na revisie, 2002

Gem. inkomen personen (52 wk. ink.)naar herkomst (land), na revisie, 2002

Regio's Autochtonen/allochtonen Aantal personen met 52 weken inkomen (x 1 000) Gemiddeld besteedbaar inkomen (1 000 euro)
Nederland Herkomst (land) 10.805,3 17,8
Nederland Herkomst: Nederland 9.098,9 17,9
Nederland Herkomst: Niet-Nederland 1.706,4 16,9
Nederland Herkomst: Westers land 936,1 18,5
Nederland Herkomst: Niet-westers land 770,3 14,9
Noord-Nederland Herkomst (land) 1.122,7 16,5
Noord-Nederland Herkomst: Nederland 1.036,7 16,6
Noord-Nederland Herkomst: Niet-Nederland 86,0 15,8
Noord-Nederland Herkomst: Westers land 59,9 16,6
Noord-Nederland Herkomst: Niet-westers land 26,1 13,9
Oost-Nederland Herkomst (land) 2.237,4 17,1
Oost-Nederland Herkomst: Nederland 1.958,6 17,2
Oost-Nederland Herkomst: Niet-Nederland 278,8 16,1
Oost-Nederland Herkomst: Westers land 170,5 17,2
Oost-Nederland Herkomst: Niet-westers land 108,3 14,3
West-Nederland Herkomst (land) 5.055,3 18,6
West-Nederland Herkomst: Nederland 4.055,5 18,9
West-Nederland Herkomst: Niet-Nederland 999,8 17,5
West-Nederland Herkomst: Westers land 467,6 20,0
West-Nederland Herkomst: Niet-westers land 532,3 15,2
Zuid-Nederland Herkomst (land) 2.389,9 17,3
Zuid-Nederland Herkomst: Nederland 2.048,2 17,5
Zuid-Nederland Herkomst: Niet-Nederland 341,7 16,1
Zuid-Nederland Herkomst: Westers land 238,1 17,0
Zuid-Nederland Herkomst: Niet-westers land 103,6 14,1
Friesland Herkomst (land) 418,6 16,5
Friesland Herkomst: Nederland 391,5 16,6
Friesland Herkomst: Niet-Nederland 27,1 15,4
Friesland Herkomst: Westers land 18,7 16,2
Friesland Herkomst: Niet-westers land 8,4 13,6
Flevoland Herkomst (land) 219,3 17,6
Flevoland Herkomst: Nederland 177,1 17,8
Flevoland Herkomst: Niet-Nederland 42,2 16,6
Flevoland Herkomst: Westers land 17,5 18,0
Flevoland Herkomst: Niet-westers land 24,7 15,7
Gelderland Herkomst (land) 1.295,4 17,3
Gelderland Herkomst: Nederland 1.144,4 17,4
Gelderland Herkomst: Niet-Nederland 150,9 16,4
Gelderland Herkomst: Westers land 100,2 17,5
Gelderland Herkomst: Niet-westers land 50,7 14,3
Noord-Holland Herkomst (land) 1.747,8 18,8
Noord-Holland Herkomst: Nederland 1.372,5 19,1
Noord-Holland Herkomst: Niet-Nederland 375,3 17,9
Noord-Holland Herkomst: Westers land 176,1 20,4
Noord-Holland Herkomst: Niet-westers land 199,1 15,6
Zuid-Holland Herkomst (land) 2.282,8 18,4
Zuid-Holland Herkomst: Nederland 1.812,9 18,7
Zuid-Holland Herkomst: Niet-Nederland 469,9 17,2
Zuid-Holland Herkomst: Westers land 202,7 20,0
Zuid-Holland Herkomst: Niet-westers land 267,2 15,0
Zeeland Herkomst (land) 250,6 17,3
Zeeland Herkomst: Nederland 219,7 17,4
Zeeland Herkomst: Niet-Nederland 30,9 16,2
Zeeland Herkomst: Westers land 24,0 16,8
Zeeland Herkomst: Niet-westers land 6,9 14,2
Noord-Friesland Herkomst (land) 215,5 16,4
Noord-Friesland Herkomst: Nederland 201,5 16,4
Noord-Friesland Herkomst: Niet-Nederland 14,0 15,2
Noord-Friesland Herkomst: Westers land 9,3 16,0
Noord-Friesland Herkomst: Niet-westers land 4,7 13,6
Zuidwest-Friesland Herkomst (land) 67,9 16,6
Zuidwest-Friesland Herkomst: Nederland 63,7 16,7
Zuidwest-Friesland Herkomst: Niet-Nederland 4,2 15,7
Zuidwest-Friesland Herkomst: Westers land 3,2 16,7
Zuidwest-Friesland Herkomst: Niet-westers land 0,9 12,3
Zuidoost-Friesland Herkomst (land) 135,2 16,6
Zuidoost-Friesland Herkomst: Nederland 126,3 16,7
Zuidoost-Friesland Herkomst: Niet-Nederland 8,9 15,5
Zuidoost-Friesland Herkomst: Westers land 6,1 16,2
Zuidoost-Friesland Herkomst: Niet-westers land 2,8 14,1
Zuidwest-Gelderland Herkomst (land) 148,2 17,9
Zuidwest-Gelderland Herkomst: Nederland 134,4 18,0
Zuidwest-Gelderland Herkomst: Niet-Nederland 13,8 16,7
Zuidwest-Gelderland Herkomst: Westers land 8,4 18,4
Zuidwest-Gelderland Herkomst: Niet-westers land 5,4 14,2
Kop van Noord-Holland Herkomst (land) 241,1 17,3
Kop van Noord-Holland Herkomst: Nederland 216,6 17,4
Kop van Noord-Holland Herkomst: Niet-Nederland 24,5 16,5
Kop van Noord-Holland Herkomst: Westers land 15,7 17,5
Kop van Noord-Holland Herkomst: Niet-westers land 8,8 14,9
Delft en Westland Herkomst (land) 141,5 17,9
Delft en Westland Herkomst: Nederland 123,3 18,1
Delft en Westland Herkomst: Niet-Nederland 18,1 16,5
Delft en Westland Herkomst: Westers land 9,7 18,4
Delft en Westland Herkomst: Niet-westers land 8,4 14,3
Oost-Zuid-Holland Herkomst (land) 212,5 18,7
Oost-Zuid-Holland Herkomst: Nederland 187,2 18,9
Oost-Zuid-Holland Herkomst: Niet-Nederland 25,3 17,4
Oost-Zuid-Holland Herkomst: Westers land 14,4 19,2
Oost-Zuid-Holland Herkomst: Niet-westers land 10,9 15,0
Zuidoost-Zuid-Holland Herkomst (land) 259,9 17,9
Zuidoost-Zuid-Holland Herkomst: Nederland 223,5 18,2
Zuidoost-Zuid-Holland Herkomst: Niet-Nederland 36,4 16,1
Zuidoost-Zuid-Holland Herkomst: Westers land 19,2 17,7
Zuidoost-Zuid-Holland Herkomst: Niet-westers land 17,1 14,3
Overig Zeeland Herkomst (land) 178,4 17,3
Overig Zeeland Herkomst: Nederland 160,9 17,4
Overig Zeeland Herkomst: Niet-Nederland 17,5 16,0
Overig Zeeland Herkomst: Westers land 12,4 16,8
Overig Zeeland Herkomst: Niet-westers land 5,1 14,1
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke RIO resultaten zijn gebaseerd op een steekproef
van 1,9 miljoen huishoudens.

De cijfers in deze tabel wijken af van de eerder gepubliceerde
cijfers over 2002 omdat het besteedbaar inkomen en de ophoging
gebruikt is conform de methodiek 2003 (zie ook 4.5 en 4.7.4).
In het verdere verloop van deze toelichting spreken we
over 'nárevisie 2003'.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal personen met 52 weken inkomen
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie
met 52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot
de groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een
qua tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in
de groep minder dan 52 weken inkomen.
Gemiddeld besteedbaar inkomen
Gemiddeld besteedbaar inkomen van de autochtone (Herkomst: Nederland)
en allochtone (Herkomst: Niet-Nederland) bevolking met 52 weken inkomen.
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie met
52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot de
groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een qua
tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in de
groep 'minder dan 52 weken inkomen'. Ook personen die
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten ontvangen worden bij de categorie 52 weken inkomen buiten
beschouwing gelaten. Vanuit het grondmateriaal is het niet mogelijk om de
groep parttime werkers van de fulltimers te onderscheiden. Hierdoor
zullen ook bij de personen met 52 weken inkomen lage inkomens voorkomen.