Inkomensverd. personen (52 wk.ink.)naar inkomensgroepen, na revisie, 2001

Inkomensverd. personen (52 wk.ink.)naar inkomensgroepen, na revisie, 2001

Regio's Inkomensverdeling Aantal pers. met 52 weken inkomen (abs.) (x 1 000)
Nederland Totaal personen met 52 weken inkomen 10.653,7
Nederland 1e 10%-groep; minder dan 6 400 euro 1.065,4
Nederland 2e 10%-groep; 6 400 tot 8 800 euro 1.065,4
Nederland 3e 10%-groep; 8 800 tot 11 100 euro 1.065,4
Nederland 4e 10%-groep; 11 100 tot 13 100 euro 1.065,4
Nederland 5e 10%-groep; 13 100 tot 15 100 euro 1.065,4
Nederland 6e 10%-groep; 15 100 tot 17 300 euro 1.065,4
Nederland 7e 10%-groep; 17 300 tot 19 800 euro 1.065,4
Nederland 8e 10%-groep; 19 800 tot 23 300 euro 1.065,4
Nederland 9e 10%-groep; 23 300 tot 29 300 euro 1.065,4
Nederland 10e 10%-groep; meer dan 29 300 euro 1.065,4
Nederland 1e 10%-groep; minder dan 6 400 euro 1.065,4
Nederland 2e-4e 10%-groep; 6 400 tot 13 100 euro 3.196,1
Nederland 5e-8e 10%-groep; 13 100 tot 23 300 euro 4.261,5
Nederland 9e-10e 10%-groep; meer dan 23 300 euro 2.130,7
Noord-Nederland Totaal personen met 52 weken inkomen 1.106,4
Noord-Nederland 1e 10%-groep; minder dan 6 400 euro 116,5
Noord-Nederland 2e 10%-groep; 6 400 tot 8 800 euro 123,6
Noord-Nederland 3e 10%-groep; 8 800 tot 11 100 euro 123,8
Noord-Nederland 4e 10%-groep; 11 100 tot 13 100 euro 125,0
Noord-Nederland 5e 10%-groep; 13 100 tot 15 100 euro 119,8
Noord-Nederland 6e 10%-groep; 15 100 tot 17 300 euro 116,0
Noord-Nederland 7e 10%-groep; 17 300 tot 19 800 euro 109,2
Noord-Nederland 8e 10%-groep; 19 800 tot 23 300 euro 101,2
Noord-Nederland 9e 10%-groep; 23 300 tot 29 300 euro 93,6
Noord-Nederland 10e 10%-groep; meer dan 29 300 euro 77,9
Noord-Nederland 1e 10%-groep; minder dan 6 400 euro 116,5
Noord-Nederland 2e-4e 10%-groep; 6 400 tot 13 100 euro 372,4
Noord-Nederland 5e-8e 10%-groep; 13 100 tot 23 300 euro 446,1
Noord-Nederland 9e-10e 10%-groep; meer dan 23 300 euro 171,5
Oost-Nederland Totaal personen met 52 weken inkomen 2.209,6
Oost-Nederland 1e 10%-groep; minder dan 6 400 euro 237,6
Oost-Nederland 2e 10%-groep; 6 400 tot 8 800 euro 229,2
Oost-Nederland 3e 10%-groep; 8 800 tot 11 100 euro 222,6
Oost-Nederland 4e 10%-groep; 11 100 tot 13 100 euro 224,0
Oost-Nederland 5e 10%-groep; 13 100 tot 15 100 euro 221,2
Oost-Nederland 6e 10%-groep; 15 100 tot 17 300 euro 223,1
Oost-Nederland 7e 10%-groep; 17 300 tot 19 800 euro 221,7
Oost-Nederland 8e 10%-groep; 19 800 tot 23 300 euro 218,7
Oost-Nederland 9e 10%-groep; 23 300 tot 29 300 euro 212,3
Oost-Nederland 10e 10%-groep; meer dan 29 300 euro 199,2
Oost-Nederland 1e 10%-groep; minder dan 6 400 euro 237,6
Oost-Nederland 2e-4e 10%-groep; 6 400 tot 13 100 euro 675,8
Oost-Nederland 5e-8e 10%-groep; 13 100 tot 23 300 euro 884,7
Oost-Nederland 9e-10e 10%-groep; meer dan 23 300 euro 411,5
West-Nederland Totaal personen met 52 weken inkomen 4.984,6
West-Nederland 1e 10%-groep; minder dan 6 400 euro 465,5
West-Nederland 2e 10%-groep; 6 400 tot 8 800 euro 469,6
West-Nederland 3e 10%-groep; 8 800 tot 11 100 euro 480,4
West-Nederland 4e 10%-groep; 11 100 tot 13 100 euro 479,0
West-Nederland 5e 10%-groep; 13 100 tot 15 100 euro 486,1
West-Nederland 6e 10%-groep; 15 100 tot 17 300 euro 490,1
West-Nederland 7e 10%-groep; 17 300 tot 19 800 euro 500,2
West-Nederland 8e 10%-groep; 19 800 tot 23 300 euro 513,0
West-Nederland 9e 10%-groep; 23 300 tot 29 300 euro 531,3
West-Nederland 10e 10%-groep; meer dan 29 300 euro 569,5
West-Nederland 1e 10%-groep; minder dan 6 400 euro 465,5
West-Nederland 2e-4e 10%-groep; 6 400 tot 13 100 euro 1.428,9
West-Nederland 5e-8e 10%-groep; 13 100 tot 23 300 euro 1.989,4
West-Nederland 9e-10e 10%-groep; meer dan 23 300 euro 1.100,8
Zuid-Nederland Totaal personen met 52 weken inkomen 2.353,0
Zuid-Nederland 1e 10%-groep; minder dan 6 400 euro 245,8
Zuid-Nederland 2e 10%-groep; 6 400 tot 8 800 euro 243,0
Zuid-Nederland 3e 10%-groep; 8 800 tot 11 100 euro 238,6
Zuid-Nederland 4e 10%-groep; 11 100 tot 13 100 euro 237,4
Zuid-Nederland 5e 10%-groep; 13 100 tot 15 100 euro 238,3
Zuid-Nederland 6e 10%-groep; 15 100 tot 17 300 euro 236,2
Zuid-Nederland 7e 10%-groep; 17 300 tot 19 800 euro 234,3
Zuid-Nederland 8e 10%-groep; 19 800 tot 23 300 euro 232,5
Zuid-Nederland 9e 10%-groep; 23 300 tot 29 300 euro 228,3
Zuid-Nederland 10e 10%-groep; meer dan 29 300 euro 218,7
Zuid-Nederland 1e 10%-groep; minder dan 6 400 euro 245,8
Zuid-Nederland 2e-4e 10%-groep; 6 400 tot 13 100 euro 719,0
Zuid-Nederland 5e-8e 10%-groep; 13 100 tot 23 300 euro 941,3
Zuid-Nederland 9e-10e 10%-groep; meer dan 23 300 euro 446,9
Groningen Totaal personen met 52 weken inkomen 376,3
Groningen 1e 10%-groep; minder dan 6 400 euro 41,0
Groningen 2e 10%-groep; 6 400 tot 8 800 euro 42,0
Groningen 3e 10%-groep; 8 800 tot 11 100 euro 44,0
Groningen 4e 10%-groep; 11 100 tot 13 100 euro 44,0
Groningen 5e 10%-groep; 13 100 tot 15 100 euro 41,7
Groningen 6e 10%-groep; 15 100 tot 17 300 euro 39,0
Groningen 7e 10%-groep; 17 300 tot 19 800 euro 36,7
Groningen 8e 10%-groep; 19 800 tot 23 300 euro 33,0
Groningen 9e 10%-groep; 23 300 tot 29 300 euro 30,2
Groningen 10e 10%-groep; meer dan 29 300 euro 24,7
Groningen 1e 10%-groep; minder dan 6 400 euro 41,0
Groningen 2e-4e 10%-groep; 6 400 tot 13 100 euro 130,0
Groningen 5e-8e 10%-groep; 13 100 tot 23 300 euro 150,4
Groningen 9e-10e 10%-groep; meer dan 23 300 euro 54,9
Friesland Totaal personen met 52 weken inkomen 412,6
Friesland 1e 10%-groep; minder dan 6 400 euro 43,5
Friesland 2e 10%-groep; 6 400 tot 8 800 euro 45,8
Friesland 3e 10%-groep; 8 800 tot 11 100 euro 45,6
Friesland 4e 10%-groep; 11 100 tot 13 100 euro 46,4
Friesland 5e 10%-groep; 13 100 tot 15 100 euro 44,1
Friesland 6e 10%-groep; 15 100 tot 17 300 euro 44,3
Friesland 7e 10%-groep; 17 300 tot 19 800 euro 41,1
Friesland 8e 10%-groep; 19 800 tot 23 300 euro 38,0
Friesland 9e 10%-groep; 23 300 tot 29 300 euro 35,3
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke RIO resultaten zijn gebaseerd op een steekproef
van 1,9 miljoen huishoudens.

De cijfers in deze tabel wijken af van de eerder gepubliceerde
cijfers over 2001 omdat het besteedbaar inkomen en de ophoging
gebruikt is conform de methodiek 2003 (zie ook 4.5 en 4.7.4).
In het verdere verloop van deze toelichting spreken we
over 'ná revisie 2003'.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal pers. met 52 weken inkomen (abs.)
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie
met 52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot
de groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een
qua tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in
de groep minder dan 52 weken inkomen.