Gem. ink. part. huishoudens naar samenstelling huishouden,na revisie, 2001

Gem. ink. part. huishoudens naar samenstelling huishouden,na revisie, 2001

Regio's Samenstelling van het huishouden Aantal huishoudens (x 1 000) Gemidd. besteedb. inkomen per huishouden (1 000 euro)
Nederland Totaal particulier huishouden 6.664,8 27,9
Nederland Eenpersoonshuishouden 2.097,6 16,8
Nederland Paar zonder kinderen 1.980,3 30,3
Nederland Paar met kinderen 1.988,7 37,2
Nederland Eenoudergezin 399,5 22,8
Noord-Nederland Totaal particulier huishouden 693,7 25,4
Noord-Nederland Eenpersoonshuishouden 208,0 15,5
Noord-Nederland Paar zonder kinderen 223,6 27,3
Noord-Nederland Paar met kinderen 209,1 33,5
Noord-Nederland Eenoudergezin 37,6 21,7
Oost-Nederland Totaal particulier huishouden 1.329,2 28,0
Oost-Nederland Eenpersoonshuishouden 367,3 16,3
Oost-Nederland Paar zonder kinderen 405,0 29,4
Oost-Nederland Paar met kinderen 442,6 36,1
Oost-Nederland Eenoudergezin 71,2 23,3
West-Nederland Totaal particulier huishouden 3.212,5 28,2
West-Nederland Eenpersoonshuishouden 1.129,5 17,4
West-Nederland Paar zonder kinderen 895,7 31,9
West-Nederland Paar met kinderen 876,0 38,7
West-Nederland Eenoudergezin 214,4 22,6
Zuid-Nederland Totaal particulier huishouden 1.429,3 28,2
Zuid-Nederland Eenpersoonshuishouden 392,8 16,4
Zuid-Nederland Paar zonder kinderen 456,0 29,4
Zuid-Nederland Paar met kinderen 461,0 36,9
Zuid-Nederland Eenoudergezin 76,4 23,5
Groningen Totaal particulier huishouden 240,1 24,5
Groningen Eenpersoonshuishouden 79,5 15,4
Groningen Paar zonder kinderen 75,7 26,9
Groningen Paar met kinderen 65,2 33,1
Groningen Eenoudergezin 14,2 21,0
Friesland Totaal particulier huishouden 259,5 25,4
Friesland Eenpersoonshuishouden 77,0 15,3
Friesland Paar zonder kinderen 82,0 27,1
Friesland Paar met kinderen 81,5 33,4
Friesland Eenoudergezin 14,0 21,8
Drenthe Totaal particulier huishouden 194,1 26,6
Drenthe Eenpersoonshuishouden 51,6 15,8
Drenthe Paar zonder kinderen 65,9 28,0
Drenthe Paar met kinderen 62,4 33,9
Drenthe Eenoudergezin 9,3 22,6
Overijssel Totaal particulier huishouden 426,9 27,2
Overijssel Eenpersoonshuishouden 117,2 15,8
Overijssel Paar zonder kinderen 131,3 28,1
Overijssel Paar met kinderen 143,1 35,2
Overijssel Eenoudergezin 21,2 23,3
Flevoland Totaal particulier huishouden 131,1 28,2
Flevoland Eenpersoonshuishouden 33,2 16,8
Flevoland Paar zonder kinderen 36,7 30,2
Flevoland Paar met kinderen 47,5 35,5
Flevoland Eenoudergezin 9,6 21,0
Gelderland Totaal particulier huishouden 771,2 28,4
Gelderland Eenpersoonshuishouden 217,0 16,5
Gelderland Paar zonder kinderen 237,0 30,0
Gelderland Paar met kinderen 252,0 36,8
Gelderland Eenoudergezin 40,4 23,8
Utrecht Totaal particulier huishouden 466,5 30,3
Utrecht Eenpersoonshuishouden 150,7 18,2
Utrecht Paar zonder kinderen 134,8 33,6
Utrecht Paar met kinderen 141,6 40,3
Utrecht Eenoudergezin 25,9 24,4
Noord-Holland Totaal particulier huishouden 1.135,1 28,0
Noord-Holland Eenpersoonshuishouden 431,1 17,6
Noord-Holland Paar zonder kinderen 302,8 32,6
Noord-Holland Paar met kinderen 286,8 39,3
Noord-Holland Eenoudergezin 80,8 22,8
Zuid-Holland Totaal particulier huishouden 1.454,9 27,7
Zuid-Holland Eenpersoonshuishouden 502,1 17,0
Zuid-Holland Paar zonder kinderen 406,2 31,2
Zuid-Holland Paar met kinderen 400,6 38,1
Zuid-Holland Eenoudergezin 100,0 22,0
Zeeland Totaal particulier huishouden 155,9 27,1
Zeeland Eenpersoonshuishouden 45,6 16,3
Zeeland Paar zonder kinderen 52,0 28,7
Zeeland Paar met kinderen 47,1 36,0
Zeeland Eenoudergezin 7,6 23,3
Noord-Brabant Totaal particulier huishouden 958,4 28,8
Noord-Brabant Eenpersoonshuishouden 260,2 16,7
Noord-Brabant Paar zonder kinderen 305,1 30,0
Noord-Brabant Paar met kinderen 314,5 37,5
Noord-Brabant Eenoudergezin 49,8 23,8
Limburg Totaal particulier huishouden 471,0 27,0
Limburg Eenpersoonshuishouden 132,5 15,8
Limburg Paar zonder kinderen 150,9 28,4
Limburg Paar met kinderen 146,4 35,5
Limburg Eenoudergezin 26,6 22,9
Oost-Groningen Totaal particulier huishouden 65,1 23,9
Oost-Groningen Eenpersoonshuishouden 18,2 14,2
Oost-Groningen Paar zonder kinderen 22,2 24,8
Oost-Groningen Paar met kinderen 19,8 31,6
Oost-Groningen Eenoudergezin 3,4 21,3
Delfzijl en omgeving Totaal particulier huishouden 21,9 25,1
Delfzijl en omgeving Eenpersoonshuishouden 6,3 15,3
Delfzijl en omgeving Paar zonder kinderen 7,4 26,8
Delfzijl en omgeving Paar met kinderen 6,5 32,7
Delfzijl en omgeving Eenoudergezin 1,2 20,6
Overig Groningen Totaal particulier huishouden 153,0 24,7
Overig Groningen Eenpersoonshuishouden 55,0 15,8
Overig Groningen Paar zonder kinderen 46,1 28,0
Overig Groningen Paar met kinderen 38,8 34,0
Overig Groningen Eenoudergezin 9,6 20,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke RIO resultaten zijn gebaseerd op een steekproef
van 1,9 miljoen huishoudens.

De cijfers in deze tabel wijken af van de eerder gepubliceerde
cijfers over 2001 omdat het besteedbaar inkomen en de ophoging
gebruikt is conform de methodiek 2003 (zie ook 4.5 en 4.7.4).
In het verdere verloop van deze toelichting spreken we
over 'ná revisie 2003'.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal huishoudens
De hier opgenomen populatie betreft particuliere huishoudens met inkomen.
Gemidd. besteedb. inkomen per huishouden
Gemiddeld besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens met inkomen.
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Het huishoudeninkomen bestaat uit de som van inkomens van de
afzonderlijke huishoudensleden. Bij ongeveer een procent van de
huishoudens is geen belastbaar inkomen waargenomen. Voor een deel is dit
het gevolg van het onvoldoende kunnen toerekenen van studietoelagen aan
studenten en van andere onvolkomenheden in de gekozen werkwijze.
In het algemeen geldt voor de inkomensstatistiek dat huishoudens waar
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten wordt waargenomen gerekend wordt tot de huishoudens zonder
(waargenomen) belastbaar inkomen.