Gem. ink. personen (52 wk.ink.)naar geslacht en leeftijd, na revisie, 2001

Gem. ink. personen (52 wk.ink.)naar geslacht en leeftijd, na revisie, 2001

Regio's Geslacht Leeftijd Aantal personen met 52 weken inkomen (x 1 000) Gemiddeld besteedbaar inkomen (1 000 euro)
Nederland Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 10.631,2 17,0
Nederland Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 1.070,7 8,5
Nederland Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 4.169,7 18,2
Nederland Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar 3.228,4 20,0
Nederland Totaal mannen en vrouwen 65 jaar en ouder 2.162,4 14,7
Nederland Man Totaal leeftijd 5.707,3 20,7
Nederland Man 15 tot 25 jaar 552,4 9,1
Nederland Man 25 tot 45 jaar 2.307,0 21,5
Nederland Man 45 tot 65 jaar 1.942,8 24,3
Nederland Man 65 jaar en ouder 905,1 18,2
Nederland Vrouw Totaal leeftijd 4.923,9 12,8
Nederland Vrouw 15 tot 25 jaar 518,3 7,9
Nederland Vrouw 25 tot 45 jaar 1.862,6 14,0
Nederland Vrouw 45 tot 65 jaar 1.285,6 13,4
Nederland Vrouw 65 jaar en ouder 1.257,3 12,2
Noord-Nederland Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1.104,3 15,6
Noord-Nederland Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 110,3 8,1
Noord-Nederland Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 412,3 16,5
Noord-Nederland Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar 337,6 18,5
Noord-Nederland Totaal mannen en vrouwen 65 jaar en ouder 244,1 13,7
Noord-Nederland Man Totaal leeftijd 602,2 18,8
Noord-Nederland Man 15 tot 25 jaar 58,0 8,7
Noord-Nederland Man 25 tot 45 jaar 231,5 19,3
Noord-Nederland Man 45 tot 65 jaar 209,1 22,0
Noord-Nederland Man 65 jaar en ouder 103,6 16,7
Noord-Nederland Vrouw Totaal leeftijd 502,1 11,8
Noord-Nederland Vrouw 15 tot 25 jaar 52,3 7,3
Noord-Nederland Vrouw 25 tot 45 jaar 180,8 12,9
Noord-Nederland Vrouw 45 tot 65 jaar 128,4 12,6
Noord-Nederland Vrouw 65 jaar en ouder 140,6 11,5
Oost-Nederland Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2.204,5 16,5
Oost-Nederland Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 239,4 8,5
Oost-Nederland Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 867,4 17,6
Oost-Nederland Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar 657,8 19,5
Oost-Nederland Totaal mannen en vrouwen 65 jaar en ouder 439,9 14,4
Oost-Nederland Man Totaal leeftijd 1.198,9 20,2
Oost-Nederland Man 15 tot 25 jaar 125,4 9,1
Oost-Nederland Man 25 tot 45 jaar 485,8 21,0
Oost-Nederland Man 45 tot 65 jaar 402,2 23,7
Oost-Nederland Man 65 jaar en ouder 185,6 17,7
Oost-Nederland Vrouw Totaal leeftijd 1.005,5 12,2
Oost-Nederland Vrouw 15 tot 25 jaar 114,1 7,8
Oost-Nederland Vrouw 25 tot 45 jaar 381,6 13,2
Oost-Nederland Vrouw 45 tot 65 jaar 255,6 12,8
Oost-Nederland Vrouw 65 jaar en ouder 254,2 11,9
West-Nederland Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 4.975,1 17,8
West-Nederland Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 488,8 8,8
West-Nederland Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 1.985,3 18,9
West-Nederland Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar 1.499,8 20,8
West-Nederland Totaal mannen en vrouwen 65 jaar en ouder 1.001,3 15,3
West-Nederland Man Totaal leeftijd 2.625,6 21,6
West-Nederland Man 15 tot 25 jaar 248,9 9,3
West-Nederland Man 25 tot 45 jaar 1.084,5 22,3
West-Nederland Man 45 tot 65 jaar 880,0 25,4
West-Nederland Man 65 jaar en ouder 412,2 19,1
West-Nederland Vrouw Totaal leeftijd 2.349,6 13,5
West-Nederland Vrouw 15 tot 25 jaar 239,9 8,2
West-Nederland Vrouw 25 tot 45 jaar 900,8 14,9
West-Nederland Vrouw 45 tot 65 jaar 619,8 14,2
West-Nederland Vrouw 65 jaar en ouder 589,1 12,7
Zuid-Nederland Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2.347,3 16,7
Zuid-Nederland Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 232,2 8,4
Zuid-Nederland Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 904,6 17,7
Zuid-Nederland Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar 733,3 19,5
Zuid-Nederland Totaal mannen en vrouwen 65 jaar en ouder 477,1 14,3
Zuid-Nederland Man Totaal leeftijd 1.280,6 20,4
Zuid-Nederland Man 15 tot 25 jaar 120,1 9,0
Zuid-Nederland Man 25 tot 45 jaar 505,3 21,3
Zuid-Nederland Man 45 tot 65 jaar 451,6 23,7
Zuid-Nederland Man 65 jaar en ouder 203,7 17,6
Zuid-Nederland Vrouw Totaal leeftijd 1.066,7 12,1
Zuid-Nederland Vrouw 15 tot 25 jaar 112,1 7,7
Zuid-Nederland Vrouw 25 tot 45 jaar 399,4 13,3
Zuid-Nederland Vrouw 45 tot 65 jaar 281,7 12,6
Zuid-Nederland Vrouw 65 jaar en ouder 273,5 11,8
Groningen Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 375,7 15,4
Groningen Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 40,2 7,6
Groningen Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 143,0 16,4
Groningen Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar 111,4 18,3
Groningen Totaal mannen en vrouwen 65 jaar en ouder 81,0 13,5
Groningen Man Totaal leeftijd 202,2 18,2
Groningen Man 15 tot 25 jaar 20,5 8,1
Groningen Man 25 tot 45 jaar 79,6 18,8
Groningen Man 45 tot 65 jaar 68,5 21,6
Groningen Man 65 jaar en ouder 33,6 16,2
Groningen Vrouw Totaal leeftijd 173,4 12,0
Groningen Vrouw 15 tot 25 jaar 19,7 7,1
Groningen Vrouw 25 tot 45 jaar 63,4 13,3
Groningen Vrouw 45 tot 65 jaar 42,9 12,9
Groningen Vrouw 65 jaar en ouder 47,4 11,6
Friesland Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 411,8 15,6
Friesland Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 41,9 8,4
Friesland Totaal mannen en vrouwen 25 tot 45 jaar 153,9 16,5
Friesland Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar 126,0 18,4
Friesland Totaal mannen en vrouwen 65 jaar en ouder 90,0 13,7
Friesland Man Totaal leeftijd 227,3 18,8
Friesland Man 15 tot 25 jaar 22,5 9,2
Friesland Man 25 tot 45 jaar 87,5 19,4
Friesland Man 45 tot 65 jaar 79,0 22,0
Friesland Man 65 jaar en ouder 38,3 16,9
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten
(de bevolkingsregisters = GBA).
De uiteindelijke RIO resultaten zijn gebaseerd op een steekproef
van 1,9 miljoen huishoudens.

De cijfers in deze tabel wijken af van de eerder gepubliceerde
cijfers over 2001 omdat het besteedbaar inkomen en de ophoging
gebruikt is conform de methodiek 2003 (zie ook 4.5 en 4.7.4).
In het verdere verloop van deze toelichting spreken we
over 'ná revisie 2003'.

Inkomensverdelingen van personen en huishoudens, per landsdeel,
provincie, corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest
en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar
gepubliceerd; samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot
gevolg dat alle informatie gerelateerd aan het inkomen in een
nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen
waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal personen met 52 weken inkomen
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie
met 52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot
de groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een
qua tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in
de groep minder dan 52 weken inkomen.
Gemiddeld besteedbaar inkomen
Gemiddeld besteedbaar inkomen van mannen en vrouwen van 15 jaar en ouder
die het gehele jaar inkomen hebben ontvangen (52 weken).
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie met
52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot de
groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een qua
tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in de
groep minder dan 52 weken inkomen. Ook personen die
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten ontvangen worden bij de categorie 52 weken inkomen buiten
beschouwing gelaten. Vanuit het grondmateriaal is het niet mogelijk om de
groep parttime werkers van de fulltimers te onderscheiden. Hierdoor
zullen ook bij de personen met 52 weken inkomen lage inkomens voorkomen.