Vleesproductie; aantal slachtingen en geslacht gewicht per diersoort

Vleesproductie; aantal slachtingen en geslacht gewicht per diersoort

Slachtdieren Perioden Aantal slachtingen (x 1 000) Geslacht gewicht (1 000 kg)
Kalveren van 9 tot en met 12 maanden 2020 maart* 11,7 2.402
Kalveren van 9 tot en met 12 maanden 2020 april* 11,0 2.216
Kalveren van 9 tot en met 12 maanden 2020 mei* 12,1 2.397
Kalveren van 9 tot en met 12 maanden 2020 juni* 13,2 2.460
Kalveren van 9 tot en met 12 maanden 2020 juli* 12,8 2.548
Kalveren van 9 tot en met 12 maanden 2020 augustus* 12,7 2.596
Kalveren van 9 tot en met 12 maanden 2020 september* 13,7 2.836
Kalveren van 9 tot en met 12 maanden 2020 oktober* 14,0 2.911
Kalveren van 9 tot en met 12 maanden 2020 november* 11,5 2.495
Kalveren van 9 tot en met 12 maanden 2020 december* 13,7 2.857
Kalveren van 9 tot en met 12 maanden 2021 januari* 10,2 2.141
Kalveren van 9 tot en met 12 maanden 2021 februari* 10,6 2.074
Bron: © RVO, NVWA, SBK
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat maandcijfers over de productie van vlees door agrarische bedrijven. Er wordt informatie gegeven over het aantal geslachte goedgekeurde dieren en het geslacht gewicht van die dieren, per diersoort.

N.B. De grote verschillen van de cijfers over het jaar 2001 vergeleken met voorgaande en volgende jaren zijn veroorzaakt door de uitbraak van mond- en klauwzeer in maart 2001 en de daarop volgende maatregelen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1990.

Status van de cijfers:
De maandcijfers van een jaar blijven na eerste publicatie gedurende dat jaar voorlopig. Na afloop van het jaar worden de cijfers definitief waarbij deze eventueel op grond van ontvangen jaarcijfers en/of andere verbeterde cijfers zijn bijgesteld.

Wijzigingen per 29 april 2021:
De voorlopige cijfers van februari 2021 zijn toegevoegd. De voorlopige cijfers van november 2020, december 2020, januari 2021 en de voorlopige jaarcijfers van 2020 zijn aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe maandcijfers komen twee maanden na afloop van de verslagmaand beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Aantal slachtingen
Het aantal geslachte goedgekeurde dieren, voor de slacht aangeboden door Nederlandse agrarische bedrijven. Goedgekeurde dieren zijn dieren die voldoen aan de gestelde eisen ten aanzien van volksgezondheid, diergezondheid en dierenwelzijn.
De eisen komen voort uit de Nederlandse of Europese Regelgeving. Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Voedsel en Waren Autoriteit/Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees.
Geslacht gewicht
Het gewicht van het gehele of overlangs in twee helften gesneden lichaam van een geslacht dier na het uitbloeden en ontdaan van ingewanden, organen, huid en kop. Dit wordt het "koudgewicht" genoemd.
Bij pluimvee worden vel, maag, lever, hart en nek meegeteld in het slachtgewicht.
Bron: Productschappen Vee, Vlees en Eieren.