Vleesproductie; aantal slachtingen en geslacht gewicht per diersoort

Vleesproductie; aantal slachtingen en geslacht gewicht per diersoort

Slachtdieren Perioden Aantal slachtingen (x 1 000) Geslacht gewicht (1 000 kg)
Kalveren van 9 tot en met 12 maanden 2021 maart* 14,1 2.729
Kalveren van 9 tot en met 12 maanden 2021 april* 12,2 2.432
Kalveren van 9 tot en met 12 maanden 2021 mei* 12,4 2.535
Kalveren van 9 tot en met 12 maanden 2021 juni* 13,1 2.627
Kalveren van 9 tot en met 12 maanden 2021 juli* 12,0 2.566
Kalveren van 9 tot en met 12 maanden 2021 augustus* 12,0 2.408
Kalveren van 9 tot en met 12 maanden 2021 september* 13,6 2.786
Kalveren van 9 tot en met 12 maanden 2021 oktober* 12,3 2.563
Kalveren van 9 tot en met 12 maanden 2021 november* 13,8 2.686
Kalveren van 9 tot en met 12 maanden 2021 december* 14,7 2.915
Kalveren van 9 tot en met 12 maanden 2022 januari* 11,7 2.372
Kalveren van 9 tot en met 12 maanden 2022 februari* 11,5 2.319
Bron: © RVO, NVWA, SBK
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat maandcijfers over de productie van vlees door agrarische bedrijven. Er wordt informatie gegeven over het aantal geslachte goedgekeurde dieren en het geslacht gewicht van die dieren, per diersoort.

N.B. De grote verschillen van de cijfers over het jaar 2001 vergeleken met voorgaande en volgende jaren zijn veroorzaakt door de uitbraak van mond- en klauwzeer in maart 2001 en de daarop volgende maatregelen.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1990.

Status van de cijfers:
De maandcijfers van een jaar blijven na eerste publicatie gedurende dat jaar voorlopig. Na afloop van het jaar worden de cijfers definitief waarbij deze eventueel op grond van ontvangen jaarcijfers en/of andere verbeterde cijfers zijn bijgesteld.

Wijzigingen per 29 april 2022:
De voorlopige cijfers van februari 2022 zijn toegevoegd. De voorlopige cijfers van november 2021, december 2021, januari 2022 en de voorlopige jaarcijfers van 2021 zijn aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe maandcijfers komen twee maanden na afloop van de verslagmaand beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Aantal slachtingen
Het aantal geslachte goedgekeurde dieren, voor de slacht aangeboden door Nederlandse agrarische bedrijven. Goedgekeurde dieren zijn dieren die voldoen aan de gestelde eisen ten aanzien van volksgezondheid, diergezondheid en dierenwelzijn.
De eisen komen voort uit de Nederlandse of Europese Regelgeving. Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Voedsel en Waren Autoriteit/Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees.
Geslacht gewicht
Het gewicht van het gehele of overlangs in twee helften gesneden lichaam van een geslacht dier na het uitbloeden en ontdaan van ingewanden, organen, huid en kop. Dit wordt het "koudgewicht" genoemd.
Bij pluimvee worden vel, maag, lever, hart en nek meegeteld in het slachtgewicht.
Bron: Productschappen Vee, Vlees en Eieren.