Samenstelling inkomen; personen, kenmerken, 2001-2005

Bewerk tabel

Het aantal en het gemiddeld bedrag van inkomensbestanddelen van personen naar kenmerken als geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomstgroepering, positie in het huishouden, woonsituatie en regio.

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2005

Status van de cijfers
De cijfers over de jaren 2001 - 2005 zijn definitief.

Wijzigingen per 15 maart 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per september 2008
De voorlopige cijfers voor 2005 zijn vervangen door definitieve uitkomsten 2005.

Wijzigingen per juli 2007
Aan de tabel zijn definitieve cijfers voor 2004 en voorlopige cijfers voor 2005 toegevoegd. De voorlopige cijfers voor 2001, 2002 en 2003 zijn vervangen door definitieve uitkomsten.

Wijziging per december 2005
Bij de plaatsing van deze tabel op 15-12-2005 zijn abusievelijk de cijfers in de kolommen bedrag en gemiddeld bedrag verwisseld. Deze verwisseling is bij deze gecorrigeerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
De reden van stopzetting is de herziening van de inkomensstatistiek. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd onder het thema Inkomen en bestedingen, zie hieronder bij koppelingen.

Samenstelling inkomen; personen, kenmerken, 2001-2005

Inkomensbestanddelen Populatie Kenmerken Perioden Aantal personen (x 1 000) Totaal bedrag (mln euro)
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Totaal personen 2005 8.028 255.096
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Nooit gehuwd geweest 2005 3.376 80.900
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Gehuwd 2005 4.001 152.916
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Verweduwd 2005 92 2.111
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Gescheiden 2005 559 19.170
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Totaal mannen 2005 4.380 177.716
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Mannen, nooit gehuwd geweest 2005 1.862 50.375
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Mannen, gehuwd 2005 2.232 115.029
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Mannen, verweduwd 2005 31 1.120
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Mannen, gescheiden 2005 255 11.192
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Totaal vrouwen 2005 3.648 77.381
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Vrouwen, nooit gehuwd geweest 2005 1.514 30.526
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Vrouwen, gehuwd 2005 1.769 37.887
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Vrouwen, verweduwd 2005 61 991
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Vrouwen, gescheiden 2005 304 7.977
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Totaal hoofdkostwinner 2005 4.390 188.910
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Hoofdkostwinner zonder partner 2005 1.575 48.100
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Hoofdkostwinner met partner 2005 2.814 140.810
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Partner van hoofdkostwinner 2005 2.268 50.326
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Minderjarig kind 2005 340 465
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Meerderjarig kind 2005 897 13.251
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Overig lid van het huishouden 2005 133 2.144
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Tot 15 jaar 2005 33 12
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 15 tot 25 jaar 2005 1.462 13.619
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 25 tot 45 jaar 2005 3.757 132.848
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 45 tot 65 jaar 2005 2.627 106.938
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 65 jaar of ouder 2005 150 1.680
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Tot 5 jaar 2005 0 .
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 5 tot 10 jaar 2005 0 .
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 10 tot 15 jaar 2005 33 11
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 15 tot 20 jaar 2005 637 1.929
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 20 tot 25 jaar 2005 825 11.690
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 25 tot 30 jaar 2005 835 23.343
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 30 tot 35 jaar 2005 907 31.835
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 35 tot 40 jaar 2005 1.017 38.466
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 40 tot 45 jaar 2005 998 39.204
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 45 tot 50 jaar 2005 913 37.919
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 50 tot 55 jaar 2005 779 32.953
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 55 tot 60 jaar 2005 676 27.914
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 60 tot 65 jaar 2005 259 8.152
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 65 tot 70 jaar 2005 86 1.103
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 70 tot 75 jaar 2005 35 322
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 75 tot 80 jaar 2005 16 .
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 80 tot 85 jaar 2005 9 .
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 85 jaar of ouder 2005 4 .
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 1e 25%-groep (laag inkomen) 2005 1.715 7.075
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 2e 25%-groep 2005 1.354 19.232
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 3e 25%-groep 2005 2.285 66.152
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 4e 25%-groep (hoog inkomen) 2005 2.675 162.638
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 1e 10%-groep (laag inkomen) 2005 896 1.628
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 2e 10%-groep 2005 490 2.665
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 3e 10%-groep 2005 537 4.905
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 4e 10%-groep 2005 483 5.892
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 5e 10%-groep 2005 663 11.217
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 6e 10%-groep 2005 824 18.976
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 7e 10%-groep 2005 947 28.607
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 8e 10%-groep 2005 1.044 39.882
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 9e 10%-groep 2005 1.070 52.399
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 10e 10%-groep (hoog inkomen) 2005 1.074 88.926
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Herkomst: Nederland 2005 6.667 217.479
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Herkomst: Westers land 2005 688 22.815
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Herkomst: Indonesië 2005 241 8.358
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Herkomst: Duitsland 2005 154 5.039
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Herkomst: België 2005 49 1.725
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Herkomst: Westers land, overig 2005 244 7.692
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Herkomst: Niet-westers land 2005 673 14.803
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Herkomst: Suriname 2005 167 4.341
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba 2005 58 1.350
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Herkomst: Turkije 2005 135 2.711
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Herkomst: Marokko 2005 107 2.092
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Herkomst: Niet-westers land, overig 2005 206 4.309
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Herkomst: Nederland 2005 6.667 217.479
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Herkomst: Westers land 2005 688 22.815
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Herkomst: Westers land 1e generatie 2005 263 8.899
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Herkomst: Westers land 2e generatie 2005 425 13.916
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Herkomst: Niet-westers land 2005 673 14.803
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Herkomst: Niet-westers land 1e generatie 2005 480 11.868
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Herkomst: Niet-westers land 2e generatie 2005 193 2.934
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 1 Actief 2005 6.908 248.824
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 1.1 Werknemer particulier bedrijf 2005 5.758 200.408
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 1.2 Ambtenaar 2005 643 31.916
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 1.3 Directeur-grootaandeelhouder 2005 142 8.188
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 1.4 Zelfstandige 2005 272 7.393
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 1.5 Overig actief 2005 93 919
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 2 Niet-actief 2005 1.120 6.273
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 2.1 Ontvanger werkloosheidsuitkering 2005 96 508
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 2.2 Ontvanger bijstandsuitkering 2005 57 139
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 2.3 Ontvanger sociale voorziening overig 2005 9 .
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 2.4 Arbeidsongeschikte 2005 79 447
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 2.5 Pensioenontvanger tot 65 jaar 2005 112 906
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 2.6 Pensioenontvanger 65 jaar of ouder 2005 119 638
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen 2.7 Overig niet-actief 2005 649 3.603
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Woonsituatie: Eigen woning 2005 5.444 195.867
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Woonsituatie: Huurwoning 2005 2.584 59.229
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Woonsituatie: Huur met huursubsidie 2005 472 5.755
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Woonsituatie: Huur zonder huursubsidie 2005 2.112 53.474
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Zeer sterk stedelijk 2005 1.440 46.911
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Sterk stedelijk 2005 2.193 70.354
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Matig stedelijk 2005 1.698 55.223
1 Inkomen uit arbeid Persoon met inkomen Weinig stedelijk 2005 1.685 52.939
Bron: CBS.
Verklaring van tekens