Kapitaalgoederenvoorraad, investeringen en desinvesteringen

Kapitaalgoederenvoorraad, investeringen en desinvesteringen

Kapitaal SBI '93 Jaren Kapitaalgoederen mln euro Totaal (mln euro) Kapitaalgoederen mln euro Grond en terreinen (mln euro) Kapitaalgoederen mln euro Bedrijfsruimten (mln euro) Kapitaalgoederen mln euro Grond-, water- en wegenbouwk werken (mln euro) Kapitaalgoederen mln euro Externe vervoermiddelen (mln euro) Kapitaalgoederen mln euro Interne transportmiddelen (mln euro) Kapitaalgoederen mln euro Computers (mln euro) Kapitaalgoederen mln euro Overige machines en installaties (mln euro) Kapitaalgoederen mln euro Overige kapitaalgoederen (mln euro) Kapitaalgoederen % verdeling Grond en terreinen (%)
Kapitaalgoederenvoorraad 10-14 Delfstoffenwinning 1998 29.452 248 761 15.824 58 44 59 12.338 120 0,8
Kapitaalgoederenvoorraad 15-16 Voedingsmid., dranken en tabak 1998 38.977 2.538 12.749 682 623 1.286 410 18.126 2.561 6,5
Kapitaalgoederenvoorraad 15-36 Industrie 1998 203.193 10.598 57.288 5.685 2.255 5.484 3.280 110.450 8.153 5,2
Kapitaalgoederenvoorraad 17 Textielindustrie 1998 3.090 182 1.035 23 36 49 49 1.614 103 5,9
Kapitaalgoederenvoorraad 18 Kleding- en bontindustrie 1998 570 28 318 3 17 15 35 107 49 4,9
Kapitaalgoederenvoorraad 19 Leer-, lederw.- en schoenindustrie 1998 376 14 127 3 3 4 5 207 14 3,7
Kapitaalgoederenvoorraad 20 Hout-, kurk-, riet ind. (excl. meub 1998 2.360 249 834 32 60 106 32 966 81 10,6
Kapitaalgoederenvoorraad 21 Papier- en karton(waren)ind. 1998 7.999 285 2.106 70 33 197 81 5.106 121 3,6
Kapitaalgoederenvoorraad 22 Uitgeverijen, drukkerijen, repro. 1998 11.416 201 4.435 36 181 226 449 5.626 262 1,8
Kapitaalgoederenvoorraad 23 Aardolie-, steenkoolverw. ind. 1998 15.593 728 1.035 1.101 29 130 53 11.344 1.173 4,7
Kapitaalgoederenvoorraad 24 Chemische industrie 1998 40.092 1.469 7.522 1.207 170 542 333 27.671 1.177 3,7
Kapitaalgoederenvoorraad 25 Rubber- en kunststofverw. ind. 1998 7.594 347 1.950 107 76 208 123 4.490 292 4,6
Kapitaalgoederenvoorraad 26 Glas-, aardew.-, cement-, kalkind. 1998 9.619 1.309 2.526 253 157 486 102 4.551 236 13,6
Kapitaalgoederenvoorraad 27 Basismetaalindustrie 1998 13.240 630 3.111 354 40 403 135 8.456 113 4,8
Kapitaalgoederenvoorraad 28 Metaalproductenindustrie 1998 13.765 858 4.900 220 244 611 276 6.158 500 6,2
Kapitaalgoederenvoorraad 29 Machine- en apparatenindustrie 1998 8.645 415 3.617 75 247 236 434 3.282 340 4,8
Kapitaalgoederenvoorraad 30 Kantoormach.- en computerindustrie 1998 1.284 28 527 30 7 24 46 561 61 2,2
Kapitaalgoederenvoorraad 31-33 Elektr. medische en optische app 1998 13.878 490 5.410 162 157 260 435 6.484 479 3,5
Kapitaalgoederenvoorraad 34-35 Transportmiddelenindustrie 1998 9.141 596 3.011 1.281 79 560 137 3.145 332 6,5
Kapitaalgoederenvoorraad 36 Meubel- en ov. industrie n.e.g. 1998 5.553 232 2.076 44 99 139 146 2.557 259 4,2
Investeringen in vaste activa 10-14 Delfstoffenwinning 1998 1.138 8 26 542 13 3 11 529 6 0,7
Investeringen in vaste activa 15-16 Voedingsmid., dranken en tabak 1998 1.426 18 230 14 98 54 56 849 108 1,2
Investeringen in vaste activa 15-36 Industrie 1998 8.473 130 1.239 83 442 137 562 5.444 437 1,5
Investeringen in vaste activa 17 Textielindustrie 1998 99 0 12 0 7 1 7 64 7 0,5
Investeringen in vaste activa 18 Kleding- en bontindustrie 1998 20 0 4 - 4 0 4 6 3 2,2
Investeringen in vaste activa 19 Leer-, lederw.- en schoenindustrie 1998 14 0 3 0 1 0 0 7 1 3,3
Investeringen in vaste activa 20 Hout-, kurk-, riet ind. (excl. meub 1998 116 5 30 1 13 3 6 54 4 3,9
Investeringen in vaste activa 21 Papier- en karton(waren)ind. 1998 371 2 44 1 7 5 24 277 12 0,5
Investeringen in vaste activa 22 Uitgeverijen, drukkerijen, repro. 1998 854 11 178 1 40 4 111 459 49 1,3
Investeringen in vaste activa 23 Aardolie-, steenkoolverw. ind. 1998 366 0 11 6 3 0 7 332 6 0,1
Investeringen in vaste activa 24 Chemische industrie 1998 1.708 19 130 27 29 10 50 1.400 43 1,1
Investeringen in vaste activa 25 Rubber- en kunststofverw. ind. 1998 351 5 39 1 15 5 17 246 23 1,3
Investeringen in vaste activa 26 Glas-, aardew.-, cement-, kalkind. 1998 361 14 44 7 34 15 15 214 18 3,9
Investeringen in vaste activa 27 Basismetaalindustrie 1998 300 1 32 15 4 7 10 226 4 0,3
Investeringen in vaste activa 28 Metaalproductenindustrie 1998 628 18 117 1 52 10 46 342 41 2,8
Investeringen in vaste activa 29 Machine- en apparatenindustrie 1998 553 15 111 2 53 5 88 236 43 2,8
Investeringen in vaste activa 30 Kantoormach.- en computerindustrie 1998 79 0 19 - 3 1 11 43 2 0,6
Investeringen in vaste activa 31-33 Elektr. medische en optische app 1998 686 5 117 1 33 4 66 428 33 0,7
Investeringen in vaste activa 34-35 Transportmiddelenindustrie 1998 347 12 77 4 20 12 30 170 23 3,4
Investeringen in vaste activa 36 Meubel- en ov. industrie n.e.g. 1998 195 5 44 0 24 2 12 90 18 2,3
Desinvesteringen 10-14 Delfstoffenwinning 1998 270 0 21 50 1 1 6 188 6 0,2
Desinvesteringen 15-16 Voedingsmid., dranken en tabak 1998 886 9 167 5 114 39 12 476 63 1,0
Desinvesteringen 15-36 Industrie 1998 3.962 64 691 34 343 107 95 2.465 163 1,6
Desinvesteringen 17 Textielindustrie 1998 30 0 0 - 4 0 2 23 1 1,5
Desinvesteringen 18 Kleding- en bontindustrie 1998 1 - - - 1 - - 0 - 0,0
Desinvesteringen 19 Leer-, lederw.- en schoenindustrie 1998 0 - - - 0 - - 0 - 0,0
Desinvesteringen 20 Hout-, kurk-, riet ind. (excl. meub 1998 24 - - - 6 4 1 6 8 0,0
Desinvesteringen 21 Papier- en karton(waren)ind. 1998 359 14 95 15 9 21 3 187 15 3,8
Desinvesteringen 22 Uitgeverijen, drukkerijen, repro. 1998 438 1 54 0 33 0 23 310 15 0,3
Desinvesteringen 23 Aardolie-, steenkoolverw. ind. 1998 52 0 7 0 5 0 3 30 5 0,0
Desinvesteringen 24 Chemische industrie 1998 751 11 90 7 19 4 13 589 18 1,5
Desinvesteringen 25 Rubber- en kunststofverw. ind. 1998 152 - 4 0 10 4 2 131 1 0,0
Desinvesteringen 26 Glas-, aardew.-, cement-, kalkind. 1998 102 0 9 0 15 6 2 66 3 0,4
Desinvesteringen 27 Basismetaalindustrie 1998 62 1 14 0 3 1 2 39 0 2,2
Desinvesteringen 28 Metaalproductenindustrie 1998 191 13 32 2 36 9 4 91 4 6,7
Desinvesteringen 29 Machine- en apparatenindustrie 1998 289 8 111 1 36 7 7 114 5 2,7
Desinvesteringen 30 Kantoormach.- en computerindustrie 1998 22 - 4 - 2 2 0 12 2 0,0
Desinvesteringen 31-33 Elektr. medische en optische app 1998 501 3 91 2 25 5 17 338 19 0,6
Desinvesteringen 34-35 Transportmiddelenindustrie 1998 69 3 11 0 14 3 1 37 1 3,9
Desinvesteringen 36 Meubel- en ov. industrie n.e.g. 1998 32 - 0 - 12 0 1 16 2 0,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze publicatie zijn vanaf 31 december 1992 gegevens opgenomen over de
kapitaalgoederenvoorraad, alsmede de investerings- en
desinvesteringscijfers.

Gegevens beschikbaar van 1992-1998.

Toelichting onderwerpen

Kapitaalgoederen mln euro
Kapitaalgoederen (investeringen) Onder kapitaalgoederen (investeringen in
vaste activa) worden verstaan duurzame productiemiddelen. Als duurzame
productiemiddelen worden beschouwd de productiemiddelen, die bij meer dan
een productiegang kunnen worden gebruikt, waarbij als aanvullend
criterium tevens wordt gesteld, dat de gebruiksduur tenminste 1 jaar is.
Totaal
Kapitaalgoederen (investeringen) Onder kapitaalgoederen (investeringen in
vaste activa) worden verstaan duurzame productiemiddelen. Als duurzame
productiemiddelen worden beschouwd de productiemiddelen, die bij meer dan
een productiegang kunnen worden gebruikt, waarbij als aanvullend
criterium tevens wordt gesteld, dat de gebruiksduur tenminste 1 jaar is.
Grond en terreinen
Deze post heeft uitsluitend betrekking op de aan- of verkoop van grond en
terreinen. Grondaankopen voor klei-, zand- en grondwinning vallen onder
deze post. De uitgaven voor grondverbetering e.d. zijn begrepen in de
post grond-, water- en wegenbouwkundige werken. Voor zover deze uitgaven
onverbrekelijk verbonden zijn aan die voor bedrijfsgebouwen en woningen
worden zij daaronder verantwoord.
Bedrijfsruimten
Gebouwen, die bestemd zijn voor de huisvesting van ondernemingen.
Voorbeeld: fabrieksgebouwen, kantoren, winkels, garages, loodsen,
bouwketen enz.
Zie voor een verdeling naar jaargangklasse de algemene toelichting.
Grond-, water- en wegenbouwk werken
Afgezien van onderstaande min of meer algemene voorbeelden bevat deze
categorie ook een groot aantal branche-specifieke machines, apparaten
en installaties, zoals papiermachines en naftakrakers e.d.
voorbeelden: kantoormachines, gereedschapswerktuigen, verpakkings-
machines; filter- en zuiveringsapparatuur; installaties voor vloei-
stoffen en gassen; centrifuges, hydraulische en pneumatische instal-
laties; pompen en compressoren; ventilatoren, stofafscheiders;
elektromotoren, generatoren, transformatoren; las- en snijapparatuur;
meet- en regelapparatuur, weegwerktuigen; optische en andere
instrumenten; apparatuur voor telecommunicatie, draadloze transmissie,
opname en/of weergave van geluid/beelden, magnetische informatie-
dragers; andere machines, apparaten en installaties.
Zie voor een verdeling naar jaargangklasse de algemene toelichting.
Externe vervoermiddelen
Vervoermiddelen, bestemd voor het vervoer van personen of goederen
over de openbare weg, per rail, over water of door de lucht.
Voorbeeld: personen- en vrachtauto's, schepen, treinen, vliegtuigen.
Zie voor een verdeling naar jaargangklasse de algemene toelichting.
Interne transportmiddelen
Transportmiddelen met het specifieke doel, transport van goederen en/of
personen te verrichten, op of in de onmiddellijke nabijheid van het
bedrijfsterrein.
Zie voor een verdeling naar jaargangklasse de algemene toelichting.
Computers
Alle gegevensverwerkende elektronische apparaten voor zover deze door
de gebruiker vrij programmeerbaar zijn, inclusief randapparatuur
Voorbeelden: printers, (verkoop-)terminals, losse schijfeenheden.
Niet inbegrepen zijn zakrekenmachines, schrijfmachines welke niet vrij
programmeerbaar zijn e.d. opmerking: de voorwaarde "vrij programmeerbaar"
heeft ten doel apparaten met "embedded
software" uit te sluiten.
Zie voor een verdeling naar jaargangklasse de algemene toelichting.
Overige machines en installaties
Afgezien van onderstaande min of meer algemene voorbeelden bevat deze
categorie ook een groot aantal branche-specifieke machines, apparaten
en installaties, zoals papiermachines en naftakrakers e.d.
voorbeelden: kantoormachines, gereedschapswerktuigen, verpakkings-
machines; filter- en zuiveringsapparatuur; installaties voor vloei-
stoffen en gassen; centrifuges, hydraulische en pneum
Overige kapitaalgoederen
Kantoor- en andere (bedrijfs)meubelen; rekken en stellingen; silo's,
gashouders en opslagtanks; kratten, containers, pallets e.a.
emballagemateriaal; (bedrijfs)kleding, stoffering en textielwaren;
mechanische en niet-mechanische handgereedschappen e.d.
Zie voor een verdeling naar jaargangklasse de algemene toelichting.
Kapitaalgoederen % verdeling
Kapitaalgoederen (investeringen) Onder kapitaalgoederen (investeringen in
vaste activa) worden verstaan duurzame productiemiddelen. Als duurzame
productiemiddelen worden beschouwd de productiemiddelen, die bij meer dan
een productiegang kunnen worden gebruikt, waarbij als aanvullend
criterium tevens wordt gesteld, dat de gebruiksduur tenminste 1 jaar is.
De procentuele verdeling is per kapitaalgoed uitgedrukt in procenten van
het totaal.
Grond en terreinen
Deze post heeft uitsluitend betrekking op de aan- of verkoop van grond en
terreinen. Grondaankopen voor klei-, zand- en grondwinning vallen onder
deze post. De uitgaven voor grondverbetering e.d. zijn begrepen in de
post grond-, water- en wegenbouwkundige werken. Voor zover deze uitgaven
onverbrekelijk verbonden zijn aan die voor bedrijfsgebouwen en woningen
worden zij daaronder verantwoord.