Samenstelling inkomen; particuliere huishoudens, kenmerken, 2001-2014

Bewerk tabel

Het aantal en het gemiddeld bedrag van inkomensbestanddelen van huishoudens naar kenmerken als samenstelling van het huishouden, leeftijd en herkomstgroepering van de hoofdkostwinner, voornaamste inkomensbron, woonsituatie en regio.

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2014.

Status van de cijfers
De cijfers over de jaren 2001 - 2014 zijn definitief.

Wijzigingen 15 maart 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Vanwege een herziening van de inkomensstatistiek wordt deze tabel vervangen. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd onder het thema Inkomen en bestedingen, zie hieronder bij koppelingen.

Samenstelling inkomen; particuliere huishoudens, kenmerken, 2001-2014

Inkomensbestanddelen Kenmerken Perioden Aantal huishoudens (x 1 000) Percentage huishoudens (%) Totaal bedrag (mln euro) Aandeel van bruto-inkomen (%)
1 Inkomen uit arbeid Totaal particulier huishouden 2014 5.107 67,6 314.805 69,9
1 Inkomen uit arbeid Totaal eenpersoonshuishouden 2014 1.407 50,7 50.070 56,4
1 Inkomen uit arbeid Alleenstaande man 2014 788 60,1 31.146 66,2
1 Inkomen uit arbeid Alleenstaande man, tot 65 jaar 2014 766 72,5 30.838 78,7
1 Inkomen uit arbeid Alleenstaande man, 65 jaar of ouder 2014 22 8,8 308 3,9
1 Inkomen uit arbeid Alleenstaande vrouw 2014 619 42,3 18.924 45,4
1 Inkomen uit arbeid Alleenstaande vrouw, tot 65 jaar 2014 592 72,9 18.738 74,6
1 Inkomen uit arbeid Alleenstaande vrouw, 65 jaar of ouder 2014 26 4,0 186 1,1
1 Inkomen uit arbeid Totaal meerpersoonshuishouden 2014 3.700 77,4 264.736 73,2
1 Inkomen uit arbeid Totaal paar 2014 3.170 76,9 241.437 73,9
1 Inkomen uit arbeid Paar, zonder kinderen 2014 1.294 60,3 83.979 58,9
1 Inkomen uit arbeid Paar, zonder kinderen, kostwinner < 65 2014 1.100 89,1 80.508 81,5
1 Inkomen uit arbeid Paar, zonder kinderen, kostwinner >= 65 2014 194 21,3 3.471 7,9
1 Inkomen uit arbeid Paar, alleen kinderen < 18 2014 1.229 94,1 103.099 88,5
1 Inkomen uit arbeid Paar, minstens één kind >= 18 2014 648 96,6 54.359 80,3
1 Inkomen uit arbeid Totaal eenoudergezin 2014 412 78,4 15.659 65,8
1 Inkomen uit arbeid Eenoudergezin, alleen kinderen < 18 2014 202 71,3 6.880 65,9
1 Inkomen uit arbeid Eenoudergezin, minstens één kind >= 18 2014 210 86,7 8.778 65,8
1 Inkomen uit arbeid Overig meerpersoonshuishouden 2014 118 87,8 7.640 69,3
1 Inkomen uit arbeid Huishouden met lid 65 jaar of ouder 2014 417 20,3 12.246 14,3
1 Inkomen uit arbeid Alleenstaande, 65 jaar of ouder 2014 49 5,4 493 2,0
1 Inkomen uit arbeid Alleenstaande man, 65 jaar of ouder 2014 22 8,8 308 3,9
1 Inkomen uit arbeid Alleenstaande vrouw, 65 jaar of ouder 2014 26 4,0 186 1,1
1 Inkomen uit arbeid Paar, één of beiden 65 jaar of ouder 2014 245 24,9 6.023 12,3
1 Inkomen uit arbeid Paar, beide partners 65 jaar of ouder 2014 118 15,9 1.542 4,5
1 Inkomen uit arbeid Paar, één partner 65 jaar of ouder 2014 127 52,5 4.481 30,3
1 Inkomen uit arbeid Overig huishouden met lid >= 65 2014 124 75,4 5.730 46,6
1 Inkomen uit arbeid Huishouden zonder lid 65 jaar of ouder 2014 4.689 85,2 302.559 83,0
1 Inkomen uit arbeid Hoofdkostwinner tot 25 jaar 2014 316 82,4 4.516 73,3
1 Inkomen uit arbeid Hoofdkostwinner 25 tot 45 jaar 2014 2.091 88,5 131.277 89,0
1 Inkomen uit arbeid Hoofdkostwinner 45 tot 65 jaar 2014 2.361 82,8 171.508 78,2
1 Inkomen uit arbeid Hoofdkostwinner 65 jaar of ouder 2014 339 17,3 7.506 9,7
1 Inkomen uit arbeid Hoofdkostwinner tot 25 jaar 2014 316 82,4 4.516 73,3
1 Inkomen uit arbeid Hoofdkostwinner 25 tot 30 jaar 2014 473 89,6 20.905 91,1
1 Inkomen uit arbeid Hoofdkostwinner 30 tot 35 jaar 2014 512 89,2 31.219 91,3
1 Inkomen uit arbeid Hoofdkostwinner 35 tot 40 jaar 2014 502 87,6 34.626 88,7
1 Inkomen uit arbeid Hoofdkostwinner 40 tot 45 jaar 2014 604 87,9 44.527 86,8
1 Inkomen uit arbeid Hoofdkostwinner 45 tot 50 jaar 2014 676 87,7 50.703 84,1
1 Inkomen uit arbeid Hoofdkostwinner 50 tot 55 jaar 2014 661 87,3 49.521 82,1
1 Inkomen uit arbeid Hoofdkostwinner 55 tot 60 jaar 2014 573 82,5 43.153 78,1
1 Inkomen uit arbeid Hoofdkostwinner 60 tot 65 jaar 2014 451 71,6 28.131 64,7
1 Inkomen uit arbeid Hoofdkostwinner 65 tot 70 jaar 2014 197 31,8 4.778 16,0
1 Inkomen uit arbeid Hoofdkostwinner 70 tot 75 jaar 2014 79 17,4 1.367 7,4
1 Inkomen uit arbeid Hoofdkostwinner 75 jaar of ouder 2014 63 7,2 1.360 4,7
1 Inkomen uit arbeid Herkomst: Nederland 2014 4.057 67,3 261.743 69,9
1 Inkomen uit arbeid Herkomst: Westers land 2014 527 67,8 30.656 70,4
1 Inkomen uit arbeid Herkomst: Indonesië 2014 151 70,8 9.733 71,3
1 Inkomen uit arbeid Herkomst: Duitsland 2014 93 50,2 5.591 57,2
1 Inkomen uit arbeid Herkomst: België 2014 31 60,9 2.015 67,0
1 Inkomen uit arbeid Herkomst: Westers land, overig 2014 251 76,8 13.317 77,7
1 Inkomen uit arbeid Herkomst: Niet-westers land 2014 523 69,3 22.407 68,8
1 Inkomen uit arbeid Herkomst: Suriname 2014 114 71,6 5.559 74,1
1 Inkomen uit arbeid Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba 2014 43 68,9 1.712 69,2
1 Inkomen uit arbeid Herkomst Turkije 2014 102 70,7 4.261 66,9
1 Inkomen uit arbeid Herkomst: Marokko 2014 83 66,8 3.305 62,3
1 Inkomen uit arbeid Herkomst: Niet-westers land, overig 2014 180 68,4 7.570 69,4
1 Inkomen uit arbeid Herkomst: Nederland 2014 4.057 67,3 261.743 69,9
1 Inkomen uit arbeid Herkomst: Westers land 2014 527 67,8 30.656 70,4
1 Inkomen uit arbeid Herkomst: Westers land 1e generatie 2014 261 68,4 13.948 70,9
1 Inkomen uit arbeid Herkomst: Westers land 2e generatie 2014 266 67,2 16.708 69,9
1 Inkomen uit arbeid Herkomst: Niet-westers land 2014 523 69,3 22.407 68,8
1 Inkomen uit arbeid Herkomst: Niet-westers land 1e generatie 2014 391 66,2 16.978 66,2
1 Inkomen uit arbeid Herkomst: Niet-westers land 2e generatie 2014 132 80,3 5.428 78,7
1 Inkomen uit arbeid Eenpersoonshuishouden 2014 1.407 50,7 50.070 56,4
1 Inkomen uit arbeid Tweepersoonshuishouden 2014 1.572 62,8 94.835 59,7
1 Inkomen uit arbeid Driepersoonshuishouden 2014 843 91,7 60.146 82,0
1 Inkomen uit arbeid Vierpersoonshuishouden 2014 914 95,3 78.422 86,9
1 Inkomen uit arbeid Vijfpersoonshuishouden of meer 2014 371 92,7 31.333 79,9
1 Inkomen uit arbeid Huishouden met één persoon met inkomen 2014 1.801 53,2 70.734 59,0
1 Inkomen uit arbeid Huishouden met twee personen met inkomen 2014 2.467 74,4 175.562 71,8
1 Inkomen uit arbeid Huishouden met drie personen met inkomen 2014 557 96,7 42.727 79,0
1 Inkomen uit arbeid Huishouden met => 4 personen met inkomen 2014 282 99,2 25.782 81,1
1 Inkomen uit arbeid 1 Inkomen uit arbeid 2014 3.795 100,0 275.053 97,7
1 Inkomen uit arbeid 1.1 Loon werknemer 2014 3.152 100,0 220.086 97,7
1 Inkomen uit arbeid 1.2 Loon ambtenaar 2014 500 100,0 42.504 99,2
1 Inkomen uit arbeid 1.3 Overig inkomen uit arbeid 2014 144 100,0 12.462 91,8
1 Inkomen uit arbeid 2 Inkomen uit eigen onderneming 2014 651 68,7 33.122 43,1
1 Inkomen uit arbeid 3 Overdrachtsinkomen 2014 661 23,5 6.631 7,2
1 Inkomen uit arbeid 3.1 Uitkering inkomensverzekering 2014 467 20,5 5.932 7,2
1 Inkomen uit arbeid 3.1.1 Uitkering werkloosheid 2014 76 62,5 884 20,9
1 Inkomen uit arbeid 3.1.2 Uitkering ziekte/arbeidsongeschikt 2014 89 35,9 1.085 12,8
1 Inkomen uit arbeid 3.1.3 Uitkering ouderdom/nabestaanden 2014 302 15,8 3.963 5,7
1 Inkomen uit arbeid 3.2 Uitkering sociale voorzieningen 2014 105 26,7 473 5,9
1 Inkomen uit arbeid 3.2.1 Uitkering algemene bijstandswet 2014 82 27,5 328 5,4
1 Inkomen uit arbeid 3.2.2 Sociale voorzieningen, overig 2014 23 24,3 145 7,2
1 Inkomen uit arbeid 3.3 Overig overdrachtsinkomen 2014 89 63,1 226 19,5
1 Inkomen uit arbeid Woonsituatie: Eigen woning 2014 3.278 75,5 252.309 74,5
1 Inkomen uit arbeid Woonsituatie: Huurwoning 2014 1.828 56,9 62.497 55,9
1 Inkomen uit arbeid Woonsituatie: Huur met huursubsidie 2014 456 37,9 6.572 24,1
1 Inkomen uit arbeid Woonsituatie: Huur zonder huursubsidie 2014 1.372 68,3 55.925 66,1
1 Inkomen uit arbeid Zeer sterk stedelijk 2014 1.215 68,9 68.619 72,6
1 Inkomen uit arbeid Sterk stedelijk 2014 1.433 68,2 88.203 71,3
1 Inkomen uit arbeid Matig stedelijk 2014 972 67,0 63.843 69,9
1 Inkomen uit arbeid Weinig stedelijk 2014 1.030 66,5 66.494 67,5
1 Inkomen uit arbeid Niet stedelijk 2014 457 65,8 27.648 65,3
1 Inkomen uit arbeid Noord-Nederland (LD) 2014 503 64,7 26.531 65,1
1 Inkomen uit arbeid Oost-Nederland (LD) 2014 1.040 68,2 62.394 69,5
1 Inkomen uit arbeid West-Nederland (LD) 2014 2.493 68,2 161.077 71,3
1 Inkomen uit arbeid Zuid-Nederland (LD) 2014 1.070 66,8 64.803 69,0
1 Inkomen uit arbeid Groningen (PV) 2014 185 65,5 8.771 65,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens