Penitentiaire inrichtingen; capaciteit, celbestemming, geslacht, 2000-2005

Penitentiaire inrichtingen; capaciteit, celbestemming, geslacht, 2000-2005

Celbestemming Geslacht Perioden Aantal plaatsen (aantal)
Gevangenissen, gesloten inrichtingen Totaal plaatsen 2005 2.702
Gevangenissen, gesloten inrichtingen Plaatsen voor mannen 2005 2.593
Gevangenissen, gesloten inrichtingen Plaatsen voor vrouwen 2005 109
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de formele capaciteit van de penitentiaire inrichtingen op 30 september, uitgedrukt in aantal "plaatsen", ingedeeld naar de bestemming van de cel waarin de plaats zich bevindt en onderscheiden naar de bestemming per geslacht.
De tabel is een voortzetting van de inmiddels afgesloten tabel "Celcapaciteit van de penitentiaire inrichtingen op 30 september, 1994-2003".

Wijzigingen t.o.v. vorige versie:
Geen, deze tabel is stopgezet

Gegevens beschikbaar vanaf 2000.
Frequentie: de tabel is stopgezet per 15 maart 2023.

Toelichting onderwerpen

Aantal plaatsen
Plaatsen in cellen die voor opname van gedetineerden gebruikt worden.