Land - en tuinbouwbedrijven; werktuigen en machines, regio, 1970 - 1996

Land - en tuinbouwbedrijven; werktuigen en machines, regio, 1970 - 1996

Jaar Regionale indelingen Computers Voor Procestoepassingen Klimaatregeling
1970 Groningen .
1970 Friesland .
1970 Drenthe .
1970 Overijssel .
1970 Flevoland .
1970 Gelderland .
1970 Utrecht .
1970 Noord-Holland .
1970 Zuid-Holland .
1970 Zeeland .
1970 Noord-Brabant .
1970 Limburg .
1970 Noord-Nederland .
1970 Oost-Nederland .
1970 West-Nederland .
1970 Zuid-Nederland .
1970 Nederland .
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Werktuigen en machines

1996- 1970
Gewijzigd op 20 november 2001.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Computers
Voor Procestoepassingen
Klimaatregeling
Voor klimaatregeling in kassen, stallen, opslag- of bewaarruimten etc.