Professionele podiumkunsten, 1990/91 - 1998/99

Professionele podiumkunsten, 1990/91 - 1998/99

Uitgaansseizoenen Uitvoeringen Totaal uitvoeringen (absoluut) Uitvoeringen Podiumkunsten totaal Door Nederlandse gezelschappen (absoluut) Uitvoeringen Podiumkunsten totaal Door rijksgesubsidieerde gezelschappen (absoluut) Uitvoeringen Podiumkunsten totaal Uitvoeringen per 100 000 inwoners (absoluut) Uitvoeringen Podiumkunsten totaal Uitvoeringen indexcijfers (1989/'90=100) Uitvoeringen Theater Totaal theateruitvoeringen (absoluut) Uitvoeringen Theater Toneel (absoluut) Uitvoeringen Theater Voordrachten (absoluut) Uitvoeringen Theater Poppentheater (absoluut) Uitvoeringen Theater Mime (absoluut)
1990/'91 47.060 43.560 5.530 316 100 23.710 15.420 740 4.940 900
1991/'92 . . . . . 23.550 15.850 690 4.360 1.100
1992/'93 . . . . . 22.860 14.580 760 5.270 790
1993/'94 51.110 46.030 8.760 350 109 22.760 15.220 980 4.440 820
1994/'95 53.980 49.130 9.250 350 115 23.770 14.260 1.050 5.710 1.010
1995/'96 55.230 50.660 9.120 356 117 23.320 15.410 1.030 3.680 1.050
1996/'97 52.630 47.200 8.440 338 112 20.680 13.510 730 3.130 870
1997/'98 56.670 51.510 9.900 362 120 23.260 14.530 660 3.880 920
1998/'99 55.990 49.990 9.360 355 119 21.680 13.820 550 3.500 840
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Onder Podiumkunsten wordt verstaan alle vormen van theater, muziek, muziek-
theater, danstheater en diverse vormen zoals circus en variété.
De doelstelling van het onderzoek is het geven van een totaalbeeld van het
aanbod aan en gebruik van Profesionele Podiumkunsten in Nederland.
In verband met een gewijzigde vraagstelling wordt deze tabel gestopt en
in een gewijzige vorm voortgezet met de tabel:
Professionele podiumkunsten vanaf 1999.

Gegevens beschikbaar vanaf: uitgaansseizoen 1990/'91.
Frequentie: stopgezet per 21 oktober 2002.

Toelichting onderwerpen

Uitvoeringen
Een uitvoering of voorstelling is iedere theater- of muziekactiviteit die
tot doel heeft een publiek te onderhouden, inbegrepen zijn tray-outs,
(generale) repetities en gratis uitvoeringen. Naast uitvoeringen vinden
nog overige activiteiten plaats (activiteiten van theater- en
muziekgezelschappen die geen voorstellingskarakter hebben, zoals
lessen, werkgroepaktiviteiten en bijzondere manifestaties). Deze worden
hier buiten beschouwing gelaten.
Totaal uitvoeringen
Podiumkunsten totaal
Artistieke disciplines, als toneel en muziek, die op een podium
uitgevoerd worden.
Door Nederlandse gezelschappen
Uitvoeringen door rijksgesubsidieerde gezelschappen en door overige
beroepsgezelschappen (de leden hiervan hebben het theatervak als
hoofdberoep). Per voorstelling is slechts één categorie uitvoerenden
opgevoerd. Wanneer bijvoorbeeld een buitenlands operagezelschap een
voorstelling verzorgde met begeleiding van een Nederlands beroepsorkest
is dat niet geteld bij Nederlandse gezelschappen maar bij 'buitenlandse
gezelschappen', en wanneer een Nederlands, niet gesubsidieerd, orkest
met beroepsmusici optrad met buitenlandse solisten is dit geteld bij
'overige beroepsgezelschappen'.
Door rijksgesubsidieerde gezelschappen
Structureel door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
gesubsidieerde uitvoeringen, excl. voorstellingen in het buitenland.
Uitvoeringen per 100 000 inwoners
Uitvoeringen indexcijfers
Theater
Onder theateruitvoeringen worden aantallen geleverd over de verschillende
vormen van theater.
Totaal theateruitvoeringen
Toneel
Hiertoe behoren eveneens jeugdtheater, vormings- en activeringstheater
e.d. en toneeluitvoeringen met muziek en zang in een min of meer onder-
geschikte rol.
Voordrachten
Ook literatuur, geen lezingen.
Poppentheater
Ook figuren- en marionettentheater.
Mime
Niet bewegingstheater (zie danstheater).