Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Perioden Overledenen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 0 (1 dag) 394
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 1 2.719
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 2 2.823
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 3 2.609
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 4 2.664
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 5 2.577
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 6 2.536
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 7 2.551
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 8 2.510
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 9 2.490
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 10 2.770
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 11 2.800
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 12 2.786
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 13 2.634
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 14 2.717
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 15 2.645
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 16 2.691
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 17 2.645
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 18 2.628
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 19 2.486
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 20 2.482
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 21 2.468
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 22 2.485
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 23 2.319
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 24 2.352
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 25 2.498
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 26 2.663
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 27 2.489
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 28 2.808
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 29 2.451
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 30 2.466
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 31 2.744
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 32 2.473
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 33 2.380
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 34 2.427
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 35 2.278
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 36 2.362
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 37 2.348
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 38 2.437
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 39 2.366
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 40 2.525
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 41 2.600
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 42 2.417
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 43 2.455
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 44 2.573
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 45 2.533
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 46 2.691
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 47 2.613
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 48 2.646
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 1995 week 49 2.826
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 0 (1 dag) 62
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 1 476
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 2 511
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 3 473
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 4 513
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 5 484
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 6 464
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 7 503
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 8 481
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 9 491
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 10 513
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 11 486
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 12 516
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 13 498
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 14 492
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 15 499
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 16 508
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 17 488
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 18 508
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 19 528
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 20 463
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 21 492
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 22 514
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 23 485
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 24 435
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 25 477
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 26 511
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 27 522
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 28 517
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 29 480
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 30 512
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 31 527
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 32 504
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 33 466
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 34 508
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 35 472
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 36 512
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 37 500
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 38 479
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 39 508
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 40 496
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 41 526
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 42 496
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 43 503
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 44 549
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 45 491
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 46 544
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 47 491
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 48 468
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 1995 week 49 527
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week.

De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht en leeftijdsgroep.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 1995 tot en met 2021 zijn definitief.
De cijfers over 2022 hebben een voorlopig karakter. Deze cijfers kunnen bij elke vernieuwing van de publicatie wijzigen doordat later ontvangen overlijdensberichten worden meegeteld. Omdat deze methode afwijkt van de methode die voor maandcijfers over sterfte wordt gehanteerd kunnen er kleine verschillen bestaan.

Wijzigingen per 1 juli 2022:
De definitieve cijfers over 2021 zijn toegevoegd.
De voorlopige cijfers van week 24 en 25 in 2022 zijn toegevoegd.
De voorlopige cijfers van week 25 in 2022 zijn geschat. Deze schatting is gebaseerd op het aantal overlijdensberichten dat het CBS tot nu toe ontvangen heeft voor week 25.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Eenmaal per week worden voorlopige cijfers over de afgelopen week toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Overledenen
Overleden personen behorend tot de bevolking van Nederland.

Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.

Bevolking:
De bewoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.