Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Perioden Overledenen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 1 (5 dagen) 2.245
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 2 3.364
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 3 3.157
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 4 3.046
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 5 3.164
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 6 3.196
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 7 3.198
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 8 2.959
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 9 3.098
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 10 3.107
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 11 3.218
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 12 3.614
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 13 4.458
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 14 5.085
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 15 4.982
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 16 4.308
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 17 3.910
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 18 3.383
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 19 2.989
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 20 2.777
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 21 2.770
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 22 2.732
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 23 2.682
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 24 2.689
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 25 2.696
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 26 2.659
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 27 2.638
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 28 2.619
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 29 2.528
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 30 2.673
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 31 2.666
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 32 2.642
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 33 3.209
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 34 2.856
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 35 2.735
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 36 2.692
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 37 2.742
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 38 2.721
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 39 2.891
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 40 3.002
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 41 3.022
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 42 3.222
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 43 3.448
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 44 3.687
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 45 3.589
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 46 3.580
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 47 3.335
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 48 3.405
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 49 3.530
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 50 3.615
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 1 (5 dagen) 272
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 2 432
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 3 418
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 4 354
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 5 450
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 6 401
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 7 408
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 8 340
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 9 404
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 10 394
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 11 410
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 12 448
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 13 501
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 14 499
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 15 485
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 16 426
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 17 455
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 18 445
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 19 391
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 20 374
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 21 367
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 22 371
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 23 386
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 24 405
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 25 375
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 26 381
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 27 402
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 28 390
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 29 373
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 30 407
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 31 376
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 32 420
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 33 463
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 34 417
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 35 353
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 36 416
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 37 396
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 38 395
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 39 394
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 40 434
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 41 379
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 42 432
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 43 425
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 44 409
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 45 434
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 46 435
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 47 417
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 48 436
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 49 446
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 50 464
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week.

De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht en leeftijdsgroep.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 1995 tot en met 2020 zijn definitief.
De cijfers over 2021 hebben een voorlopig karakter. Deze cijfers kunnen bij elke vernieuwing van de publicatie wijzigen doordat later ontvangen overlijdensberichten worden meegeteld. Omdat deze methode afwijkt van de methode die voor maandcijfers over sterfte wordt gehanteerd kunnen er kleine verschillen bestaan.

Wijzigingen per 22 oktober 2021:
De voorlopige cijfers van week 40 en 41 in 2021 zijn toegevoegd.
De voorlopige cijfers van week 41 in 2021 zijn geschat. Deze schatting is gebaseerd op het aantal overlijdensberichten dat het CBS tot nu toe ontvangen heeft voor week 41.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Eenmaal per week worden voorlopige cijfers over de afgelopen week toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Overledenen
Overleden personen behorend tot de bevolking van Nederland.

Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.

Bevolking:
De bewoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.