Bouwvergunningen; nieuwbouw naar soort gebouw 1990-2016

Bouwvergunningen; nieuwbouw naar soort gebouw 1990-2016

Gebouwsoort Perioden Nieuwbouw waarde vergunningen (mln euro) Nieuwbouw aantal vergunningen (aantal) Nieuwbouw inhoud vergunningen (1 000 m³) Nieuwbouw oppervlakte vergunningen (1 000 m²) Nieuwbouw bedrijfsgebouwen Bedrijfsgebouwen waarde vergunningen (mln euro) Nieuwbouw bedrijfsgebouwen Bedrijfsgebouwen aantal vergunningen (aantal) Nieuwbouw bedrijfsgebouwen Bedrijfsgebouwen inhoud vergunningen (1 000 m³) Nieuwbouw bedrijfsgebouwen Marktsector nieuwbouw bedrijfsgebouwen Marktsector waarde bouwvergunningen (mln euro) Nieuwbouw bedrijfsgebouwen Marktsector nieuwbouw bedrijfsgebouwen Marktsector aantal bouwvergunningen (aantal) Nieuwbouw bedrijfsgebouwen Marktsector nieuwbouw bedrijfsgebouwen Marktsector inhoud bouwvergunningen (1 000 m³) Nieuwbouw bedrijfsgebouwen Marktsector nieuwbouw bedrijfsgebouwen Marktsector oppervlakte bouwvergunningen (1 000 m²) Nieuwbouw bedrijfsgebouwen Budgetsector nieuwbouw bedrijfsgebouwen Budgetsector waarde bouwvergunningen (mln euro) Nieuwbouw bedrijfsgebouwen Budgetsector nieuwbouw bedrijfsgebouwen Budgetsector aantal bouwvergunningen (aantal) Nieuwbouw bedrijfsgebouwen Budgetsector nieuwbouw bedrijfsgebouwen Budgetsector inhoud bouwvergunningen (1 000 m³)
Totaal gebouwen 2016 9.685 11.941 77.436 17.111 3.157 2.552 51.785 2.228 2.107 46.823 7.216 929 445 4.963
Woongebouwen 2016 6.528 9.389 25.651 8.857
Totaal bedrijfsgebouwen 2016 3.157 2.552 51.785 8.254 3.157 2.552 51.785 2.228 2.107 46.823 7.216 929 445 4.963
Hallen en Loodsen 2016 387 409 13.191 1.643 387 409 13.191 376 364 12.803 1.586 10 45 388
Kantoren 2016 212 64 695 200 212 64 695 174 52 615 179 38 12 79
Combinatie bedrijfshallen 2016 891 556 13.644 1.775 891 556 13.644 864 541 13.148 1.729 27 15 496
Kassen 2016 55 57 6.974 1.161 55 57 6.974 55 57 6.974 1.161 0 0 0
Schuren en stallen 2016 311 893 10.497 1.882 311 893 10.497 311 893 10.497 1.882 0 0 0
Winkels 2016 67 60 607 169 67 60 607 67 60 607 169 0 0 0
Scholen 2016 224 75 990 258 224 75 990 0 0 0 0 224 75 990
Overige gebouwen 2016 1.012 438 5.187 1.165 1.012 438 5.187 381 140 2.179 510 630 298 3.009
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de maandelijkse statistiek verleende bouwvergunningen (nu geheten 'omgevingsvergunningen met activiteit bouwen') . In deze tabel worden gegevens gepubliceerd over de bouwsom, inhoud, oppervlakte en het aantal verleende vergunningen van nieuwe gebouwen. Deze gegevens worden verder uitgesplitst naar soort gebouw en de bestemmingen marktsector en budgetsector.
De uitkomsten over de periode 1990 tot 2002 hebben betrekking op verleende bouwvergunningen met een bouwsom vanaf 45 duizend euro. Vanaf 2002 is de ondergrens verhoogd naar 50 duizend euro.

Gegevens beschikbaar van januari 1990 tot en met december 2016.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 mei 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet. Met ingang van verslagjaar 2017 wordt een andere methodiek gebruikt voor de publicaties, waarin:
- De cijfers van gemeenten met non-respons worden geschat.
- Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden worden verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend.
- Ook voorlopige cijfers worden gepubliceerd.
- Twaalf maanden na publicatie de cijfers definitief worden vastgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door nieuwe tabellen met herberekende cijfers van verleende bouwvergunningen vanaf 2012. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Nieuwbouw waarde vergunningen
De waarde van de verleende vergunningen van op te richten
woon- en bedrijfsgebouwen, in lopende prijzen (exclusief BTW).
---
Lopende prijzen zijn de bedragen van de desbetreffende verslagperiode, mln euro. Cijfers geven inzicht in de waardeontwikkeling.
Nieuwbouw aantal vergunningen
Het aantal verleende vergunningen van op te richten woon- en bedrijfsgebouwen.
Het aantal vergunningen hoeft niet overeen te komen met het aantal te
bouwen gebouwen.
Nieuwbouw inhoud vergunningen
De inhoud van verleende vergunningen van op te richten
woon- en bedrijfsgebouwen.
Nieuwbouw oppervlakte vergunningen
De vloeroppervlakte van de verleende vergunningen van nieuwbouw woon- en bedrijfsgebouwen.
Nieuwbouw bedrijfsgebouwen
De gebouwbestemming van verleende bouwvergunningen van nieuwbouw
bedrijfsgebouwen nader uitgesplitst naar markt- en budgetsector.
Bedrijfsgebouwen waarde vergunningen
De waarde van de verleende bouwvergunningen van op te richten
bedrijfsgebouwen, in lopende prijzen (exclusief BTW).
---
Lopende prijzen zijn de bedragen van de desbetreffende verslagperiode, mln euro. Cijfers geven inzicht in de waardeontwikkeling.
Bedrijfsgebouwen aantal vergunningen
Het aantal verleende bouwvergunningen van op te richten
bedrijfsgebouwen.
Het aantal vergunningen hoeft niet overeen te komen met het aantal te
bouwen gebouwen.
Bedrijfsgebouwen inhoud vergunningen
De inhoud van verleende bouwvergunningen van op te richten
bedrijfsgebouwen.
Marktsector nieuwbouw bedrijfsgebouwen
De op te richten bedrijfsgebouwen bestemd voor de marktsector.
Het betreft de volgende bestemmingen: agrarische sector, industrie en bouwnijverheid, handel en horeca, vervoer en communicatie, alsmede zakelijke dienstverlening.
Marktsector waarde bouwvergunningen
De waarde van de verleende bouwvergunningen van op te richten
bedrijfsgebouwen, bestemd voor de marksector, in lopende prijzen
(exclusief BTW).
Marktsector aantal bouwvergunningen
Het aantal verleende bouwvergunningen van op te richten
bedrijfsgebouwen bestemd voor de marksector.
Het aantal vergunningen hoeft niet overeen te komen met het aantal te bouwen gebouwen.
Marktsector inhoud bouwvergunningen
De inhoud van verleende bouwvergunningen van op te richten
bedrijfsgebouwen bestemd voor de marktsector.
Marktsector oppervlakte bouwvergunningen
De vloeroppervlakte van verleende bouwvergunningen van op te richten bedrijfsgebouwen bestemd voor de marktsector.
Budgetsector nieuwbouw bedrijfsgebouwen
De op te richten bedrijfsgebouwen bestemd voor de budgetsector.
Het betreft de volgende bestemmingen: openbaar bestuur, onderwijs, gezondheids- en welzijnszorg, alsmede overige dienstverlening.
Budgetsector waarde bouwvergunningen
De waarde van de verleende bouwvergunningen van op te richten
bedrijfsgebouwen, bestemd voor de budgetsector, in lopende prijzen (exclusief BTW).
Budgetsector aantal bouwvergunningen
Het aantal verleende bouwvergunningen van op te richten
bedrijfsgebouwen bestemd voor de budgetsector.
Het aantal vergunningen hoeft niet overeen te komen met het aantal te bouwen gebouwen..
Budgetsector inhoud bouwvergunningen
De inhoud van verleende bouwvergunningen van op te richten
bedrijfsgebouwen bestemd voor de budgetsector.