Sportbeoefening

Tabeltoelichting

Sportbeoefening; algemeen,
per tak van sport
1991, 1995, 1999.
Gewijzigd op 19 oktober 2001.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Sportbeoefening algemeen
Het gaat hier om het deel van de bevolking dat één of meerdere sporten
beoefent en het deel van deze groep die dat (ook) in verenigingsverband
doet. Een persoon beoefent sport als hij of zij tenminste één keer een
sportieve activiteit heeft beoefend in de 12 maanden voorafgaande aan de
enquête.
Percentage in verenigingsverband
De percentages geven aan welk deel van 'de sporters onder de bevolking'
één of meerdere sporten beoefent in verenigingsverband. Onder sporters
wordt verstaan: personen die tenminste één keer een sportieve activiteit
hebben beoefend in de 12 maanden voorafgaande aan de enquête.
Totaal sporters