Religie; naar regio; 2000/2002 of 2003

Religie; naar regio; 2000/2002 of 2003

Regio Soort cijfer Islam (%)
Totaal Nederland Percentages 5,7
Totaal Nederland Standaardfout -
Noord Nederland Percentages 2,0
Noord Nederland Standaardfout -
Oost Nederland Percentages 4,4
Oost Nederland Standaardfout -
West Nederland Percentages 7,8
West Nederland Standaardfout -
Zuid Nederland Percentages 4,2
Zuid Nederland Standaardfout -
Groningen Percentages 2,5
Groningen Standaardfout -
Friesland Percentages 1,9
Friesland Standaardfout -
Drenthe Percentages 1,7
Drenthe Standaardfout -
Overijssel Percentages 4,5
Overijssel Standaardfout -
Flevoland Percentages 6,0
Flevoland Standaardfout -
Gelderland Percentages 4,0
Gelderland Standaardfout -
Utrecht Percentages 7,0
Utrecht Standaardfout -
Noord Holland Percentages 8,3
Noord Holland Standaardfout -
Zuid Holland Percentages 8,3
Zuid Holland Standaardfout -
Zeeland Percentages 2,3
Zeeland Standaardfout -
Noord Brabant Percentages 4,5
Noord Brabant Standaardfout -
Limburg Percentages 3,5
Limburg Standaardfout -
Oost-Groningen Percentages 1,9
Oost-Groningen Standaardfout -
Delfzijl en omgeving Percentages 3,0
Delfzijl en omgeving Standaardfout -
Overig Groningen Percentages 2,6
Overig Groningen Standaardfout -
Noord-Friesland Percentages 1,9
Noord-Friesland Standaardfout -
Zuidwest-Friesland Percentages 1,5
Zuidwest-Friesland Standaardfout -
Zuidoost-Friesland Percentages 1,9
Zuidoost-Friesland Standaardfout -
Noord-Drenthe Percentages 1,6
Noord-Drenthe Standaardfout -
Zuidoost-Drenthe Percentages 1,7
Zuidoost-Drenthe Standaardfout -
Zuidwest-Drenthe Percentages 1,9
Zuidwest-Drenthe Standaardfout -
Noord-Overijssel Percentages 2,4
Noord-Overijssel Standaardfout -
Zuidwest-Overijssel Percentages 5,6
Zuidwest-Overijssel Standaardfout -
Twente Percentages 5,4
Twente Standaardfout -
Veluwe Percentages 3,5
Veluwe Standaardfout -
Achterhoek Percentages 3,0
Achterhoek Standaardfout -
Arnhem/Nijmegen Percentages 4,9
Arnhem/Nijmegen Standaardfout -
Zuidwest-Gelderland Percentages 4,1
Zuidwest-Gelderland Standaardfout -
Utrecht Percentages 7,0
Utrecht Standaardfout -
Kop van Noord-Holland Percentages 2,1
Kop van Noord-Holland Standaardfout -
Alkmaar en omgeving Percentages 4,0
Alkmaar en omgeving Standaardfout -
IJmond Percentages 3,7
IJmond Standaardfout -
Agglomeratie Haarlem Percentages 6,4
Agglomeratie Haarlem Standaardfout -
Zaanstreek Percentages 8,8
Zaanstreek Standaardfout -
Groot Amsterdam Percentages 12,7
Groot Amsterdam Standaardfout -
Het Gooi en Vechtstreek Percentages 4,9
Het Gooi en Vechtstreek Standaardfout -
Aggl. Leiden en Bollenstreek Percentages 4,1
Aggl. Leiden en Bollenstreek Standaardfout -
Agglomeratie 's-Gravenhage Percentages 11,0
Agglomeratie 's-Gravenhage Standaardfout -
Delft en Westland Percentages 5,2
Delft en Westland Standaardfout -
Oost-Zuid-Holland Percentages 5,1
Oost-Zuid-Holland Standaardfout -
Groot Rijnmond Percentages 9,9
Groot Rijnmond Standaardfout -
Zuidoost-Zuid-Holland Percentages 5,8
Zuidoost-Zuid-Holland Standaardfout -
Zeeuws-Vlaanderen Percentages 2,4
Zeeuws-Vlaanderen Standaardfout -
Overig Zeeland Percentages 2,3
Overig Zeeland Standaardfout -
West-Noord-Brabant Percentages 5,1
West-Noord-Brabant Standaardfout -
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel "Religie; naar regio; 2000/2002 of 2003" geeft voor
ieder landsdeel, provincie en COROP-gebied het percentage mensen
vanaf 18 jaar weer dat aangeeft zich te rekenen tot een bepaalde
kerkelijke gezindte. De volgende categoriëen kerkelijke gezindte
worden daarbij onderscheiden: rooms-katholiek, gereformeerd,
nederlands hervormd, islam en geen kerkelijke gezindte. Naast
percentages zijn ook standaardfouten beschikbaar.

Gegevens naargelang onderwerp beschikbaar over: 2000/2002 of 2003.

Frequentie: onregelmatig

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: geen

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Per 1 januari 2008 is deze tabel stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Islam
In tegenstelling tot de overige schattingen van aantallen naar kerkelijke
gezindte is het aantal Islamieten in Nederland een berekening met behulp
van de aantallen allochtonen naar herkomstgroepering op basis van de
gemeentelijke basisadministratie.
De aantallen islamieten per Corop-gebied (en per provincie en landsdeel)
zijn daaruit als volgt berekend. De percentages islamieten per
herkomstgroepering zoals deze gelden voor de nationale gegevens zijn
toegepast op de aantallen allochtonen naar herkomstgroepering per
Corop-gebied op basis van de gemeentelijke basisadministratie. Vervolgens
heeft nog een ijking met de nationale uitkomsten plaatsgevonden. (Zie ook
de algemene toelichting van deze publicatie.)
Deze cijfers hebben betrekking op het jaar 2003.