Gemeentebegrotingen; baten en lasten, heffingen, naar regio, 2004 - 2009

Gemeentebegrotingen; baten en lasten, heffingen, naar regio, 2004 - 2009

Deze tabel is vervallen per 29-3-2010 Deze tabel is vervallen per 29-3-2010 1 Deze tabel is vervallen per 29-3-2010 2
Deze tabel is vervallen per 29-3-2010 deze tabel is vervallen deze tabel is vervallen
Deze tabel is vervallen per 29-3-2010 deze tabel is vervallen deze tabel is vervallen
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel is vervallen per: 29 maart 2010.

Toelichting onderwerpen

Deze tabel is vervallen per 29-3-2010
Vervallen per: 29 maart 2010
Reden vervallen:
De tabel Functionele specificaties, gemeentelijke heffingen naar regio is
vervallen. De reden daarvoor is dat de gegevens in deze tabel zijn
ondergebracht in aparte tabellen voor de functies en de heffingen.
Deze tabel is vervallen per 29-3-2010
Vervallen per: 29 maart 2010
Reden vervallen:
De tabel Functionele specificaties, gemeentelijke heffingen naar regio is
vervallen. De reden daarvoor is dat de gegevens in deze tabel zijn
ondergebracht in aparte tabellen voor de functies en de heffingen.