Bouwvergunningen naar opdrachtgever 1990-2016

Bouwvergunningen naar opdrachtgever 1990-2016

Werkzaamheden Opdrachtgever Perioden Totaal verleende bouwvergunningen Totale waarde verleende bouwvergunningen (mln euro) Totaal verleende bouwvergunningen Totaal aantal verleende bouwvergunningen (aantal) Bouwvergunningen woningbouw Waarde bouwvergunningen woningbouw (mln euro) Bouwvergunningen woningbouw Aantal bouwvergunningen woningbouw (aantal) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Waarde bouwvergunningen utiliteitsbouw (mln euro) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Aantal bouwvergunningen utiliteitsbouw (aantal) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming I Vervoer en Communicatie Aantal vergunningen Vervoer, Commnicatie (aantal) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming L Openbaar bestuur Waarde bouwvergunningen Openbaar bestuur (mln euro) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming L Openbaar bestuur Aantal bouwvergunningen Openbaar bestuur (aantal) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming M Onderwijs Waarde bouwvergunningen Onderwijs (mln euro) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming M Onderwijs Aantal bouwvergunningen Onderwijs (aantal) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming N Gezondheids- en welzijnszorg Waarde bouwvergunningen Gezondheidszorg (mln euro) Bouwvergunningen utiliteitsbouw Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming N Gezondheids- en welzijnszorg Aantal bouwvergunningen Gezondheidszorg (aantal)
Totaal werkzaamheden Totaal opdrachtgevers 2016 12.907 20.920 7.954 14.481 4.953 6.439 312 151 89 426 333 597 492
Totaal werkzaamheden Overheid en Woningcorporaties 2016 1.132 891 729 553 402 338 18 99 85 64 41 89 69
Totaal werkzaamheden Bouwers voor de markt 2016 4.961 2.705 4.448 2.475 513 230 15 52 4 0 1 30 11
Totaal werkzaamheden Andere particuliere opdrachtgevers 2016 6.814 17.324 2.777 11.453 4.037 5.871 279 0 0 362 291 479 412
Nieuwbouw Totaal opdrachtgevers 2016 9.685 11.941 6.528 9.389 3.157 2.552 133 40 15 225 77 362 136
Nieuwbouw Overheid en Woningcorporaties 2016 731 324 509 228 222 96 10 38 13 33 17 48 20
Nieuwbouw Bouwers voor de markt 2016 4.350 2.104 3.997 1.995 353 109 10 2 2 0 0 25 9
Nieuwbouw Andere particuliere opdrachtgevers 2016 4.603 9.513 2.022 7.166 2.582 2.347 113 0 0 192 60 289 107
Overige werkzaamheden Totaal opdrachtgevers 2016 3.222 8.979 1.427 5.092 1.796 3.887 179 111 74 201 256 235 356
Overige werkzaamheden Overheid en Woningcorporaties 2016 401 567 220 325 181 242 8 61 72 31 24 41 49
Overige werkzaamheden Bouwers voor de markt 2016 611 601 451 480 159 121 5 50 2 0 1 5 2
Overige werkzaamheden Andere particuliere opdrachtgevers 2016 2.211 7.811 755 4.287 1.456 3.524 166 0 0 170 231 190 305
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de maandelijkse statistiek verleende bouwvergunningen (nu geheten omgevingsvergunning met activiteit bouwen). In deze tabel worden gegevens gepubliceerd over de bouwsom en het aantal verleende vergunningen, uitgesplitst naar gebouwbestemming en naar opdrachtgever.
De uitkomsten over de periode 1990 tot 2002 hebben betrekking op verleende bouwvergunningen met een bouwsom vanaf 45 duizend euro. Vanaf 2002 is de ondergrens verhoogd naar 50 duizend euro.

Gegevens beschikbaar van januari 1990 tot en met december 2016.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 mei 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet. Met ingang van verslagjaar 2017 wordt een andere methodiek gebruikt voor de publicaties, waarin:
- De cijfers van gemeenten met non-respons worden geschat.
- Nagekomen opgaven van gemeenten over voorgaande perioden worden verwerkt in de cijfers van de maand waarin de vergunning is verleend.
- Ook voorlopige cijfers worden gepubliceerd.
- Twaalf maanden na publicatie de cijfers definitief worden vastgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door nieuwe tabellen met herberekende cijfers van verleende bouwvergunningen vanaf 2012. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal verleende bouwvergunningen
Het totaal van de waarde en het aantal verleende bouwvergunningen van alle gebouwen, zowel woon- als bedrijfsgebouwen.
Totale waarde verleende bouwvergunningen
De waarde van de verleende bouwvergunningen van gebouwen in lopende prijzen, exclusief BTW.
---
Lopende prijzen zijn de bedragen van de desbetreffende verslagperiode, mln euro. Cijfers geven inzicht in de waardeontwikkeling.
Totaal aantal verleende bouwvergunningen
Het aantal verleende bouwvergunningen voor gebouwen. Een vergunning kan voor één of meer gebouwen of woningen tegelijk afgegeven worden.
Bouwvergunningen woningbouw
De waarde van en het aantal verleende bouwvergunningen voor woongebouwen.
Hierin zijn de vergunningen voor woningen, wooneenheden en recreatiewoningen opgenomen. De vergunningen van combinaties van woongebouwen met bedrijfsgebouwen, waarvan het grootste deel van de bouwsom bestemd is voor het woongebouw, zijn ook hierin opgenomen.
Waarde bouwvergunningen woningbouw
De waarde van de verleende bouwvergunningen voor woningbouw in
lopende prijzen, exclusief BTW.
Aantal bouwvergunningen woningbouw
Het aantal verleende bouwvergunningen woningbouw. Een vergunning kan voor één of meer gebouwen of woningen tegelijk afgegeven worden.
Bouwvergunningen utiliteitsbouw
De waarde van en het aantal verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen. Hierin zijn de vergunningen voor bedrijfshallen, agrarische gebouwen, kantoren, scholen en dergelijke opgenomen.
De vergunningen van combinaties van bedrijfsgebouwen met woongebouwen, waarvan het grootste deel van de bouwsom bestemd is voor het bedrijfsgebouw, zijn ook hierin opgenomen.
Waarde bouwvergunningen utiliteitsbouw
De waarde van de verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen
in lopende prijzen, exclusief BTW.
Aantal bouwvergunningen utiliteitsbouw
Het aantal verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen.
Een vergunning kan voor één of meer gebouwen tegelijk afgegeven worden.
Utiliteitsbouw naar Gebouwbestemming
De bedrijfsgebouwen waarvoor een bouwvergunning is verleend ingedeeld naar toekomstig gebruik in afzonderlijke sectoren, volgend uit de standaardbedrijfsindeling (SBI).
I Vervoer en Communicatie
Bedrijfsgebouwen met gebouwbestemming in de sector vervoer en communicatie, omvattende:
I Vervoer, opslag en communicatie.
Aantal vergunningen Vervoer, Commnicatie
Het aantal verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de sectoren:
I Vervoer, opslag en communicatie.
---
Een vergunning kan voor één of meer gebouwen tegelijk afgegeven worden.
L Openbaar bestuur
Bedrijfsgebouwen met gebouwbestemming in de sector Openbaar bestuur, omvattende:
L Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen.
Waarde bouwvergunningen Openbaar bestuur
De waarde van de verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de sector openbaar bestuur:
L Openbaar bestuur,overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen.
Aantal bouwvergunningen Openbaar bestuur
Het aantal verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de sector openbaar bestuur, omvattende:
L Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen.
---
Een vergunning kan voor één of meer gebouwen tegelijk afgegeven worden.
M Onderwijs
Bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen volgens de standaardbedrijfsindeling in de sector onderwijs:
M Onderwijs.
Waarde bouwvergunningen Onderwijs
De waarde van de verleende bouwvergunningen, in lopende prijzen exclusief BTW, voor bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de sector:
M Onderwijs.
Aantal bouwvergunningen Onderwijs
Het aantal verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de sector:
M Onderwijs.
---
Een vergunning kan voor één of meer gebouwen tegelijk afgegeven worden.
N Gezondheids- en welzijnszorg
Bedrijfsgebouwen met gebouwbestemming in de sector gezondheids- en welzijnszorg:
N Gezondsheids- en welzijnszorg
Waarde bouwvergunningen Gezondheidszorg
De waarde van de verleende bouwvergunningen, in lopende prijzen exclusief BTW, voor bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de sector:
N Gezondsheids- en welzijnszorg
Aantal bouwvergunningen Gezondheidszorg
Het aantal verleende bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen met gebouwbestemmingen in de sector:
N Gezondsheids- en welzijnszorg.
---
Een vergunning kan voor één of meer gebouwen tegelijk afgegeven worden.