Openbare bibliotheken

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het aantal bibliotheekorganisaties, collecties, uitleningen, gebruikers en personeels- en exploitatiegegevens.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999

Status van de cijfers:
De cijfers van 2019 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief vastgesteld.

Wijzigingen per november 2020:
De definitieve cijfers van 2018 zijn geplaatst.
De voorlopige cijfers van 2019 zijn toegevoegd.
Voor 2017, 2018 en 2019 zijn gegevens over het aantal vrijwilligers toegevoegd.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
In november 2021 verschijnen de voorlopige cijfers over het jaar 2020 en worden de definitieve cijfers over het jaar 2019 geplaatst.

Toelichting onderwerpen

Uitleningen
Dit omvat de totale geregistreerde fysieke uitleningen door de bibliotheken. Exclusief e-books. Sinds 2006 worden uitleningen van losse tijdschriften en overig materiaal niet meer meegenomen. Vanaf 2008 is het aantal in de tabel weergegeven uitleningen exclusief verlengingen. Daardoor is het aantal uitleningen in 2008 lager dan in 2007.
Totaal uitleningen
De som van de fysieke uitleningen van boeken, bladmuziek en audiovisuele materialen, losse tijdschriften en overig. Sinds 2006 worden uitleningen van losse tijdschriften en overig materiaal niet meer meegenomen.
Het aantal uitleningen is exclusief de uitlening van e-books. Zie voor cijfers daarover de nieuwe tabel Landelijke digitale openbare bibliotheek, link staat in de toelichting.
Bladmuziek
Losse tijdschriften
Overig uitleningen