Bevolking; ontwikkeling in gemeenten met 100 000 of meer inwoners

Bevolking; ontwikkeling in gemeenten met 100 000 of meer inwoners

Geslacht Leeftijd Gemeenten Perioden Bevolking op 1 januari Niet-westerse migratieachtergrond Suriname (aantal) Bevolking op 1 januari Niet-westerse migratieachtergrond Suriname, relatief (%) Levend geboren kinderen: migratieacht... Niet-westerse migratieachtergrond Suriname (aantal) Levend geboren kinderen: migratieacht... Niet-westerse migratieachtergrond Suriname, relatief (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederland 2021 358.266 2,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Alkmaar 2021 1.536 1,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Almere 2021 24.886 11,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Alphen aan den Rijn 2021 1.632 1,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amersfoort 2021 1.770 1,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Amsterdam 2021 63.474 7,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Apeldoorn 2021 1.095 0,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arnhem 2021 3.366 2,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Breda 2021 2.065 1,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal Delft 2021 2.499 2,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Deventer 2021 642 0,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Dordrecht 2021 2.647 2,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Ede 2021 637 0,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Eindhoven 2021 3.763 1,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Emmen 2021 439 0,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Enschede 2021 1.963 1,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Gravenhage (gemeente) 2021 45.277 8,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Groningen (gemeente) 2021 3.367 1,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Haarlem 2021 2.205 1,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal Haarlemmermeer 2021 5.056 3,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal 's-Hertogenbosch 2021 1.857 1,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Leeuwarden 2021 1.492 1,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Leiden 2021 1.808 1,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Maastricht 2021 351 0,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nijmegen 2021 1.603 0,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal Rotterdam 2021 52.424 8,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Tilburg 2021 3.489 1,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal Utrecht (gemeente) 2021 7.750 2,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal Venlo 2021 472 0,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Westland 2021 1.085 1,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zaanstad 2021 5.883 3,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zoetermeer 2021 8.812 7,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zwolle 2021 1.285 1,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal Overige gemeenten 2021 101.636 0,9
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Nederland 2021 1.916 1,1
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Alkmaar 2021 2 0,2
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Almere 2021 189 7,4
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Alphen aan den Rijn 2021 7 0,6
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Amersfoort 2021 9 0,5
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Amsterdam 2021 279 2,8
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Apeldoorn 2021 5 0,3
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Arnhem 2021 15 0,9
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Breda 2021 10 0,6
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Delft 2021 15 1,7
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Deventer 2021 6 0,6
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Dordrecht 2021 11 1,0
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Ede 2021 6 0,4
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Eindhoven 2021 16 0,7
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Emmen 2021 1 0,1
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Enschede 2021 10 0,8
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 's-Gravenhage (gemeente) 2021 181 3,0
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Groningen (gemeente) 2021 15 0,7
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Haarlem 2021 11 0,6
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Haarlemmermeer 2021 20 1,3
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 's-Hertogenbosch 2021 11 0,7
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Leeuwarden 2021 6 0,5
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Leiden 2021 3 0,3
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Maastricht 2021 1 0,1
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Nijmegen 2021 6 0,3
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Rotterdam 2021 287 3,9
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Tilburg 2021 17 0,8
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Utrecht (gemeente) 2021 39 0,8
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Venlo 2021 2 0,2
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Westland 2021 7 0,6
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Zaanstad 2021 41 2,6
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Zoetermeer 2021 50 4,0
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Zwolle 2021 11 0,8
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar Overige gemeenten 2021 627 0,6
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Nederland 2021 1.999 1,2
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Alkmaar 2021 8 0,7
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Almere 2021 223 8,3
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Alphen aan den Rijn 2021 9 0,8
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Amersfoort 2021 13 0,8
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Amsterdam 2021 312 3,3
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Apeldoorn 2021 10 0,6
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Arnhem 2021 24 1,6
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Breda 2021 14 0,8
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Delft 2021 13 1,4
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Deventer 2021 2 0,2
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Dordrecht 2021 15 1,3
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Ede 2021 2 0,1
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Eindhoven 2021 11 0,5
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Emmen 2021 5 0,6
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Enschede 2021 6 0,4
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar 's-Gravenhage (gemeente) 2021 197 3,2
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Groningen (gemeente) 2021 15 0,8
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Haarlem 2021 12 0,7
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Haarlemmermeer 2021 31 2,1
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar 's-Hertogenbosch 2021 1 0,1
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Leeuwarden 2021 8 0,7
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Leiden 2021 8 0,8
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Maastricht 2021 2 0,2
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Nijmegen 2021 6 0,4
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Rotterdam 2021 235 3,3
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Tilburg 2021 20 1,0
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Utrecht (gemeente) 2021 27 0,6
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Venlo 2021 1 0,1
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Westland 2021 14 1,2
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Zaanstad 2021 49 2,8
Totaal mannen en vrouwen 1 jaar Zoetermeer 2021 40 3,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Bevolking, huishoudens en bevolkingsontwikkeling in Nederlandse gemeenten met 100 duizend of meer inwoners.

De volgende uitsplitsingen zijn mogelijk:
- Bevolking op 1 januari naar migratieachtergrond, leeftijd, geslacht en gemeente;
- Particuliere huishoudens op 1 januari naar leeftijd, geslacht en gemeente;
- Levend geboren kinderen naar migratieachtergrond van het kind, leeftijd van de moeder, geslacht en gemeente;
- Overledenen naar leeftijd, geslacht en gemeente;
- Binnen gemeenten verhuisde personen naar leeftijd, geslacht en gemeente;
- Tussen gemeenten verhuisde personen naar leeftijd, geslacht en gemeente;
- Immi- en emigratie naar leeftijd, geslacht en gemeente;
- Bevolkingsgroei naar leeftijd, geslacht en gemeente;
- Bevolking op 31 december naar leeftijd, geslacht en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 14 oktober 2021:
De cijfers van de bevolkingsontwikkeling over 2020 zijn toegevoegd;
De cijfers omtrent bevolkingsomvang en huishoudens per 1 januari 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Bevolking op 1 januari
Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied (gemeente, Nederland).
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Niet-westerse migratieachtergrond
Personen met een niet-westerse migratieachtergrond

Persoon met een niet-westerse migratieachtergrond:
Persoon met als migratieachtergrond een van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije. Op grond van hun sociaal-economische en sociaal-culturele positie worden personen met een migratieachtergrond uit Indonesië en Japan tot de westerse migratieachtergrond gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Suriname
Personen met een Surinaamse migratieachtergrond.
Suriname, relatief
Personen met een Surinaamse migratieachtergrond per honderd van de totale bevolking in de gemeente met gelijke leeftijd en geslacht.
Levend geboren kinderen: migratieacht...
Levend geboren kinderen: migratieachtergrond
Levend geboren kinderen naar migratieachtergrond van het kind.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld. Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek. Een link naar de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek is te vinden in de Tabeltoelichting.

Levend geboren kind:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Levend geboren kinderen worden geteld naar de woongemeente en niet naar de geboortegemeente.
De in de selectie 'leeftijd' genoemde leeftijden geven de leeftijd van de moeder weer op 31 december in het jaar van geboorte van het kind. Te berekenen als geboortejaar van het kind min geboortejaar van de moeder.

Migratieachtergrond:
Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders of van zichzelf.
Een persoon met een eerste generatie migratieachtergrond heeft als migratieachtergrond het land waar hij of zij is geboren.
Een persoon met een tweede generatie migratieachtergrond heeft als migratieachtergrond het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook Nederland is. In dat geval is de migratieachtergrond bepaald door het geboorteland van de vader.
Niet-westerse migratieachtergrond
Levend geboren kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond.

Persoon met een niet-westerse migratieachtergrond:
Persoon met als migratieachtergrond een van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.
Op grond van hun sociaal-economische en sociaal-culturele positie worden personen met een migratieachtergrond uit Indonesië en Japan tot de westerse migratieachtergrond gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Suriname
Levend geboren kinderen met een Surinaamse migratieachtergrond.
Suriname, relatief
Levend geboren kinderen met een Surinaamse migratieachtergrond per honderd totaal levend geboren kinderen in de gemeente met gelijke leeftijd van de moeder en geslacht van het kind.