Bevolkingsontwikkeling; levendgeborenen, overledenen en migratie, per dag


Deze tabel bevat gegevens over de bevolkingsontwikkeling in Nederland, per dag.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Levendgeborenen;
- Overledenen;
- Huwelijkssluitingen (exclusief gesloten partnerschapsregistraties);
- Partnerschapsregistraties
- (Echt)scheidingen (vanaf 2010 inclusief ontbonden partnerschapsregistraties);
- Binnen Nederland verhuisde personen;
- Buitenlandse migratie;
- Nationaliteitswijzigingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.
De manier waarop de cijfers over bevolkingsontwikkeling worden geproduceerd is in 2014 gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat de cijfers van bevolkingsontwikkeling over 2013 in verschillende tabellen soms niet overeenkomen. De verschillen zijn minimaal en treden alleen op in 2013.

De cijfers van de maandtotalen kunnen afwijken van de cijfers per maand in andere tabellen. Het verschil wordt verklaard door berichten van het voorgaande jaar die het CBS in het waarnemingsjaar heeft ontvangen, de zogenaamde nagekomen berichten.
Omdat in de tabel de exacte gebeurtenisdatum van een geboorte, een overlijden, en dergelijke in een bepaald waarnemingsjaar wordt getoond kunnen nagekomen berichten hierin niet zonder meer worden opgenomen. Dit is in de tabel opgelost door per jaar een categorie ‘Overig’ op te nemen. Deze categorie bevat de nagekomen berichten.
Voor een uitgebreide uitleg van ‘nagekomen berichten’ wordt verwezen naar de korte onderzoekbeschrijving ‘Bevolkingsstatistiek’, zie paragraaf 4.

Wijzigingen per 18 oktober 2019:
Definitieve cijfers over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het vierde kwartaal van 2020 worden cijfers over 2019 in deze tabel opgenomen.

Bevolkingsontwikkeling; levendgeborenen, overledenen en migratie, per dag

Perioden OverledenenMannen en vrouwen (aantal) OverledenenMannen (aantal) OverledenenVrouwen (aantal)
Totaal 2018 153.363 74.522 78.841
Totaal op zondag in 2018 20.200 9.665 10.535
Totaal op maandag in 2018 22.269 10.792 11.477
Totaal op dinsdag in 2018 21.836 10.671 11.165
Totaal op woensdag in 2018 22.224 10.911 11.313
Totaal op donderdag in 2018 22.426 10.862 11.564
Totaal op vrijdag in 2018 22.732 11.144 11.588
Totaal op zaterdag in 2018 21.593 10.425 11.168
Overig 2018 83 52 31
Bron: CBS.
Verklaring van tekens