Energie: bestedingen en verbruik van huishoudens

Tabeltoelichting

Bestedingen aan energie, aardgas, elektriciteit, collectieve
verwarming, motorbrandstoffen
1980 - 2000
Gewijzigd op 01 december 2003.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Bestedingen aan energie
De tabel bestaat uit een tijdreeks met gegevens over energiebestedingen
(in euro's en aandelen) en -verbruik (in hoeveelheden) van huishoudens.
Het betreft zowel energietotalen als onderverdelingen naar
verschillende soorten energie. Afzonderlijke energiesoorten zijn: aardgas,
elektriciteit, collectieve verwarming, overige huisbrandstoffen en
motorbrandstoffen. Bij de bestedingen zijn betalingen voor vastrecht
afzonderlijk opgenomen.
Totale bestedingen per huishouden
Gemiddelde bestedingen per huishouden per jaar (in euro's).
Bestedingen aan energie in euro's
Het betreft zowel energietotalen als onderverdelingen naar verschillende
soorten energie. Afzonderlijke energiesoorten zijn: aardgas,
elektriciteit, collectieve verwarming, overige huisbrandstoffen en
motorbrandstoffen.
Totale bestedingen aan energie
Gemiddelde bestedingen aan energie per huishouden per jaar (in euro's).
Aardgas
De geleverde hoeveelheid wordt gemeten in kubieke meters (m3). De
bestedingen (in euro's) hebben betrekking op het aantal geleverde m3 en
op het bedrag aan gas dat in de huur begrepen is.
Vastrecht is niet inbegrepen.
Elektriciteit
De bestedingen (in euro's) hebben betrekking op het aantal geleverde
kWh (kilowattuur, meeteenheid van elektriciteit) aan huishoudens met een
eigen meter en op het bedrag aan elektriciteit dat in de huur begrepen is.
Vastrecht is niet inbegrepen.
Collectieve verwarming
Stads-, wijk- of blokverwarming (in euro's). De geleverde hoeveelheid is
niet bekend, evenmin als de gebruikte oorspronkelijke energiesoort.
Daarom worden alleen de bestedingen aan collectieve verwarming opgenomen.
Stads-, wijk- of blokverwarming is een systeem waarbij alle gebouwen van
een stad, wijk of blok via warmwaterleidingen zijn aangesloten op een
centrale warmtebron.
Overige huisbrandstoffen
Overige huisbrandstoffen (in euro's).
Hiertoe behoren vaste brandstoffen (waaronder kolen en brandhout),
vloeibare brandstoffen (waaronder petroleum en huisbrandolie) en
flessengas (butaan en propaan).
Motorbrandstoffen
Hiertoe worden gerekend de bestedingen (in euro's) aan super, normale en
loodvrije benzine, dieselolie en LPG (autogas).
Bestedingsaandeel aan energie in 0/00
Betreft de totale bestedingen aan energie van de huishoudens in
aandelen promille.
Promille betekent 'per duizend'. 1 promille is 1 duizendste deel.
Totaal bestedingsaandeel energie
Betreft de totale bestedingen aan energie van de huishoudens in
aandelen (promille) ten opzichte van de totale bestedingen.
Promille betekent 'per duizend'. 1 promille is 1 duizendste deel.
Aardgas
De bestedingsaandelen (in promille) van aardgas ten opzichte van de
totale bestedingen.
Promille betekent 'per duizend'. 1 promille is 1 duizendste deel.
Elektriciteit
De bestedingsaandelen (in promille) van elektriciteit ten opzichte van de
totale bestedingen.
Promille betekent 'per duizend'. 1 promille is 1 duizendste deel.