Lange vakanties in het buitenland naar achtergrondkenmerken, 2000-2016

Lange vakanties in het buitenland naar achtergrondkenmerken, 2000-2016

Achtergrondkenmerken Perioden Meest bezochte vakantielanden België (x 1 000) Meest bezochte vakantielanden Frankrijk (x 1 000) Meest bezochte vakantielanden Spanje (x 1 000) Meest bezochte vakantielanden Oostenrijk (x 1 000) Meest bezochte vakantielanden Groot-Brittannië (x 1 000) Meest bezochte vakantielanden Duitsland (x 1 000) Meest bezochte vakantielanden Italië (x 1 000) Meest bezochte vakantielanden Griekenland (x 1 000) Meest bezochte vakantielanden Turkije (x 1 000) Meest bezochte vakantielanden Overige landen (x 1 000)
Totaal achtergrondkenmerken 2016 613 2.155 2.055 1.064 497 2.075 1.069 507 483 3.818
Mannen 2016 335 1.023 996 604 212 1.114 524 257 239 1.868
Vrouwen 2016 278 1.132 1.059 460 285 961 545 250 244 1.950
0 tot 6 jarigen 2016 . . . . . . . . . .
6 tot 15 jarigen 2016 . . . . . . . . . .
15 tot 19 jarigen 2016 . . . . . . . . . .
19 tot 25 jarigen 2016 . . . . . . . . . .
25 tot 30 jarigen 2016 . . . . . . . . . .
30 tot 40 jarigen 2016 . . . . . . . . . .
40 tot 50 jarigen 2016 . . . . . . . . . .
50 tot 65 jarigen 2016 . . . . . . . . . .
65 tot 75 jarigen 2016 . . . . . . . . . .
75 jarigen of ouder 2016 . . . . . . . . . .
0 tot 6 jarigen nieuwe indeling 2016 54 188 108 46 18 122 70 9 11 117
6 tot 13 jarigen nieuwe indeling 2016 85 229 132 106 46 180 130 19 66 214
13 tot 18 jarigen nieuwe indeling 2016 54 194 93 77 36 138 95 14 48 190
18 tot 25 jarigen nieuwe indeling 2016 34 140 173 64 55 57 68 71 47 364
25 tot 35 jarigen nieuwe indeling 2016 55 186 284 102 92 153 128 72 45 606
35 tot 45 jarigen nieuwe indeling 2016 102 300 232 104 44 202 125 54 60 498
45 tot 55 jarigen nieuwe indeling 2016 99 283 329 209 67 334 184 127 79 706
55 tot 65 jarigen nieuwe indeling 2016 73 290 324 170 88 311 153 98 72 665
65 tot 75 jarigen nieuwe indeling 2016 51 248 277 131 42 358 74 35 35 381
75 jarigen of ouder nieuwe indeling 2016 5 97 104 56 8 221 42 8 20 78
Alleenstaande 2016 35 131 162 56 69 133 78 41 23 478
Huishouden met jongste kind 0 tot 6 jaar 2016 164 475 255 125 43 277 154 35 42 310
Huish. met jongste kind 6 tot 13 jaar 2016 129 396 224 209 60 302 234 40 101 386
Huish. met jongste kind 13 tot 18 jaar 2016 57 213 233 125 58 192 117 63 102 396
Huishouden met uitsl. meerderjarigen 2016 228 939 1.180 548 267 1.171 486 328 215 2.248
Bruto hh.-inkomen: tot 17.500 euro 2016 37 95 134 48 32 115 43 30 26 198
Bruto hh.-inkomen:17.500 tot 23.000 euro 2016 34 121 113 53 24 212 59 40 63 169
Bruto hh.-inkomen:23.000 tot 28.500 euro 2016 32 168 164 81 50 237 78 51 38 272
Bruto hh.-inkomen:28.500 tot 34.000 euro 2016 94 210 224 87 35 225 89 37 42 395
Bruto hh.-inkomen:34.000 tot 45.000 euro 2016 133 385 367 200 77 415 214 110 82 674
Bruto hh.-inkomen:45.000 tot 56.000 euro 2016 99 371 321 188 109 317 175 83 110 662
Bruto hh.-inkomen: 56.000 euro en meer 2016 185 805 732 406 171 555 411 154 121 1.447
Sociale groep: n.v.t. (0 tot 16 jaar) 2016 168 551 295 206 87 410 264 36 113 454
Sociale groep: totaal betaald beroep 2016 276 991 1.101 529 290 849 549 318 241 2.343
Sociale groep: zelfstandigen 2016 42 140 174 107 32 102 81 43 30 319
Sociale groep: hogere employés 2016 27 200 168 100 46 108 95 38 29 459
Sociale groep: middelbare employés 2016 104 351 342 153 98 282 162 103 92 768
Sociale groep: lagere employés 2016 104 301 416 169 114 356 210 134 90 797
Sociale groep: arbeidsongesch., bijstand 2016 26 30 63 21 9 39 20 26 12 126
Sociale groep: gepen., renten., AOW, VUT 2016 69 363 417 217 56 605 125 47 67 509
Sociale groep: huisvr./-man z. a. beroep 2016 37 76 66 31 11 98 23 28 7 104
Sociale groep: studerend, schoolgaand 2016 22 113 69 42 30 61 71 43 23 205
Andere sociale groep 2016 14 32 45 18 14 14 15 9 17 75
Onderwijsniveau: n.v.t. (0 tot 16 jaar) 2016 168 551 295 206 87 410 264 36 113 454
Onderwijsniveau: basis/lager onderwijs 2016 20 54 75 23 3 156 28 9 8 106
Onderwijsniveau: uitgeb. l.o.: algemeen 2016 36 152 168 83 35 203 63 57 55 302
Onderwijsniveau: uitgebr. l.o.: beroeps 2016 48 67 177 108 28 198 45 46 61 199
Onderwijsniveau: mid. onderw.: algemeen 2016 36 244 233 82 39 115 101 48 31 380
Onderwijsniveau: mid. onderw: beroeps 2016 131 330 437 177 80 446 167 137 121 680
Onderwijsniveau: semi-hoger onderwijs 2016 115 501 411 239 137 332 214 137 72 1.013
Onderwijsniveau: hoger onderwijs 2016 56 256 259 147 89 213 185 38 22 682
Onderkomen met vaste stand- of ligplaats 2016 110 436 270 142 45 328 119 41 36 542
Alleen onderkomen zonder vaste plaats 2016 147 815 421 274 128 482 308 76 90 833
Niet in bezit van recreatief onderkomen 2016 356 903 1.364 648 324 1.266 642 389 357 2.443
Woonprovincie: Groningen 2016 12 43 53 31 19 73 46 13 14 137
Woonprovincie: Friesland 2016 27 52 65 12 8 56 46 10 17 87
Woonprovincie: Drenthe 2016 11 38 24 27 8 48 33 2 7 86
Woonprovincie: Overijssel 2016 31 121 87 89 43 157 61 30 30 208
Woonprovincie: Flevoland 2016 22 35 54 34 12 60 18 8 15 75
Woonprovincie: Gelderland 2016 68 273 202 138 53 313 118 65 48 452
Woonprovincie: Utrecht 2016 39 223 198 105 40 150 93 39 32 321
Woonprovincie: Noord-Holland 2016 97 391 396 134 97 262 166 95 100 790
Woonprovincie: Zuid-Holland 2016 128 532 407 230 126 471 211 128 97 877
Woonprovincie: Zeeland 2016 14 52 65 13 13 54 16 7 13 70
Woonprovincie: Noord Brabant 2016 116 268 368 170 64 300 168 75 82 520
Woonprovincie: Limburg 2016 50 127 137 83 14 132 92 35 28 195
Zeer sterk stedelijke gemeenten 2016 114 460 575 192 124 442 247 132 105 1.059
Sterk stedelijke gemeenten 2016 238 716 656 289 166 607 340 178 191 1.183
Matig stedelijke gemeenten 2016 83 498 338 206 85 336 207 87 64 656
Weinig stedelijke gemeenten 2016 120 342 365 281 100 540 221 79 84 664
Niet stedelijke gemeenten 2016 58 139 121 96 22 151 54 31 39 255
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de cijfers over het aantal lange vakanties in het buitenland naar achtergrond- en vakantiekenmerken.

Gegevens beschikbaar van 2002 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief

Wijzigingen per 23 juli 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Meest bezochte vakantielanden
Als bestemming wordt gerekend het land waar men het grootste
aantal overnachtingen heeft doorgebracht.
België
Frankrijk
Spanje
Oostenrijk
Groot-Brittannië
Duitsland
West- en Oost-Duitsland.
Italië
Griekenland
Turkije
Inclusief Aziatisch deel van Turkije.
Overige landen
Het betreft niet eerder genoemde landen.