Lange vakanties in het buitenland naar achtergrondkenmerken, 2000-2016

Lange vakanties in het buitenland naar achtergrondkenmerken, 2000-2016

Achtergrondkenmerken Perioden Algemene gegevens Totaal aantal vakanties (x 1 000) Algemene gegevens Gemiddelde vakantieduur (dagen) Meest bezochte vakantielanden België (x 1 000) Meest bezochte vakantielanden Frankrijk (x 1 000) Meest bezochte vakantielanden Spanje (x 1 000) Meest bezochte vakantielanden Oostenrijk (x 1 000) Meest bezochte vakantielanden Groot-Brittannië (x 1 000) Meest bezochte vakantielanden Duitsland (x 1 000) Meest bezochte vakantielanden Italië (x 1 000) Meest bezochte vakantielanden Griekenland (x 1 000) Meest bezochte vakantielanden Turkije (x 1 000) Meest bezochte vakantielanden Overige landen (x 1 000)
Totaal achtergrondkenmerken 2016 14.335 13,0 613 2.155 2.055 1.064 497 2.075 1.069 507 483 3.818
Mannen 2016 7.172 13,0 335 1.023 996 604 212 1.114 524 257 239 1.868
Vrouwen 2016 7.163 13,0 278 1.132 1.059 460 285 961 545 250 244 1.950
0 tot 6 jarigen 2016 . . . . . . . . . . . .
6 tot 15 jarigen 2016 . . . . . . . . . . . .
15 tot 19 jarigen 2016 . . . . . . . . . . . .
19 tot 25 jarigen 2016 . . . . . . . . . . . .
25 tot 30 jarigen 2016 . . . . . . . . . . . .
30 tot 40 jarigen 2016 . . . . . . . . . . . .
40 tot 50 jarigen 2016 . . . . . . . . . . . .
50 tot 65 jarigen 2016 . . . . . . . . . . . .
65 tot 75 jarigen 2016 . . . . . . . . . . . .
75 jarigen of ouder 2016 . . . . . . . . . . . .
0 tot 6 jarigen nieuwe indeling 2016 742 13,0 54 188 108 46 18 122 70 9 11 117
6 tot 13 jarigen nieuwe indeling 2016 1.207 13,0 85 229 132 106 46 180 130 19 66 214
13 tot 18 jarigen nieuwe indeling 2016 939 12,0 54 194 93 77 36 138 95 14 48 190
18 tot 25 jarigen nieuwe indeling 2016 1.073 12,0 34 140 173 64 55 57 68 71 47 364
25 tot 35 jarigen nieuwe indeling 2016 1.721 12,0 55 186 284 102 92 153 128 72 45 606
35 tot 45 jarigen nieuwe indeling 2016 1.720 12,0 102 300 232 104 44 202 125 54 60 498
45 tot 55 jarigen nieuwe indeling 2016 2.418 12,0 99 283 329 209 67 334 184 127 79 706
55 tot 65 jarigen nieuwe indeling 2016 2.245 14,0 73 290 324 170 88 311 153 98 72 665
65 tot 75 jarigen nieuwe indeling 2016 1.631 15,0 51 248 277 131 42 358 74 35 35 381
75 jarigen of ouder nieuwe indeling 2016 638 14,0 5 97 104 56 8 221 42 8 20 78
Alleenstaande 2016 1.206 12,0 35 131 162 56 69 133 78 41 23 478
Huishouden met jongste kind 0 tot 6 jaar 2016 1.880 12,0 164 475 255 125 43 277 154 35 42 310
Huish. met jongste kind 6 tot 13 jaar 2016 2.082 13,0 129 396 224 209 60 302 234 40 101 386
Huish. met jongste kind 13 tot 18 jaar 2016 1.557 12,0 57 213 233 125 58 192 117 63 102 396
Huishouden met uitsl. meerderjarigen 2016 7.611 13,0 228 939 1.180 548 267 1.171 486 328 215 2.248
Bruto hh.-inkomen: tot 17.500 euro 2016 759 14,8 37 95 134 48 32 115 43 30 26 198
Bruto hh.-inkomen:17.500 tot 23.000 euro 2016 886 14,8 34 121 113 53 24 212 59 40 63 169
Bruto hh.-inkomen:23.000 tot 28.500 euro 2016 1.173 14,8 32 168 164 81 50 237 78 51 38 272
Bruto hh.-inkomen:28.500 tot 34.000 euro 2016 1.438 16,0 94 210 224 87 35 225 89 37 42 395
Bruto hh.-inkomen:34.000 tot 45.000 euro 2016 2.659 14,8 133 385 367 200 77 415 214 110 82 674
Bruto hh.-inkomen:45.000 tot 56.000 euro 2016 2.433 14,8 99 371 321 188 109 317 175 83 110 662
Bruto hh.-inkomen: 56.000 euro en meer 2016 4.988 14,8 185 805 732 406 171 555 411 154 121 1.447
Sociale groep: n.v.t. (0 tot 16 jaar) 2016 2.585 13,0 168 551 295 206 87 410 264 36 113 454
Sociale groep: totaal betaald beroep 2016 7.488 13,9 276 991 1.101 529 290 849 549 318 241 2.343
Sociale groep: zelfstandigen 2016 1.069 13,3 42 140 174 107 32 102 81 43 30 319
Sociale groep: hogere employés 2016 1.273 14,5 27 200 168 100 46 108 95 38 29 459
Sociale groep: middelbare employés 2016 2.454 14,5 104 351 342 153 98 282 162 103 92 768
Sociale groep: lagere employés 2016 2.693 13,3 104 301 416 169 114 356 210 134 90 797
Sociale groep: arbeidsongesch., bijstand 2016 372 14,5 26 30 63 21 9 39 20 26 12 126
Sociale groep: gepen., renten., AOW, VUT 2016 2.476 16,7 69 363 417 217 56 605 125 47 67 509
Sociale groep: huisvr./-man z. a. beroep 2016 481 13,3 37 76 66 31 11 98 23 28 7 104
Sociale groep: studerend, schoolgaand 2016 679 13,3 22 113 69 42 30 61 71 43 23 205
Andere sociale groep 2016 253 15,6 14 32 45 18 14 14 15 9 17 75
Onderwijsniveau: n.v.t. (0 tot 16 jaar) 2016 2.585 13,0 168 551 295 206 87 410 264 36 113 454
Onderwijsniveau: basis/lager onderwijs 2016 482 16,0 20 54 75 23 3 156 28 9 8 106
Onderwijsniveau: uitgeb. l.o.: algemeen 2016 1.158 14,8 36 152 168 83 35 203 63 57 55 302
Onderwijsniveau: uitgebr. l.o.: beroeps 2016 979 13,7 48 67 177 108 28 198 45 46 61 199
Onderwijsniveau: mid. onderw.: algemeen 2016 1.308 14,8 36 244 233 82 39 115 101 48 31 380
Onderwijsniveau: mid. onderw: beroeps 2016 2.708 14,8 131 330 437 177 80 446 167 137 121 680
Onderwijsniveau: semi-hoger onderwijs 2016 3.171 14,8 115 501 411 239 137 332 214 137 72 1.013
Onderwijsniveau: hoger onderwijs 2016 1.945 16,0 56 256 259 147 89 213 185 38 22 682
Onderkomen met vaste stand- of ligplaats 2016 2.069 15,0 110 436 270 142 45 328 119 41 36 542
Alleen onderkomen zonder vaste plaats 2016 3.574 14,0 147 815 421 274 128 482 308 76 90 833
Niet in bezit van recreatief onderkomen 2016 8.692 12,0 356 903 1.364 648 324 1.266 642 389 357 2.443
Woonprovincie: Groningen 2016 441 13,0 12 43 53 31 19 73 46 13 14 137
Woonprovincie: Friesland 2016 379 14,0 27 52 65 12 8 56 46 10 17 87
Woonprovincie: Drenthe 2016 284 15,0 11 38 24 27 8 48 33 2 7 86
Woonprovincie: Overijssel 2016 857 13,0 31 121 87 89 43 157 61 30 30 208
Woonprovincie: Flevoland 2016 332 12,0 22 35 54 34 12 60 18 8 15 75
Woonprovincie: Gelderland 2016 1.730 12,0 68 273 202 138 53 313 118 65 48 452
Woonprovincie: Utrecht 2016 1.240 13,0 39 223 198 105 40 150 93 39 32 321
Woonprovincie: Noord-Holland 2016 2.526 14,0 97 391 396 134 97 262 166 95 100 790
Woonprovincie: Zuid-Holland 2016 3.206 13,0 128 532 407 230 126 471 211 128 97 877
Woonprovincie: Zeeland 2016 316 12,0 14 52 65 13 13 54 16 7 13 70
Woonprovincie: Noord Brabant 2016 2.131 13,0 116 268 368 170 64 300 168 75 82 520
Woonprovincie: Limburg 2016 892 12,0 50 127 137 83 14 132 92 35 28 195
Zeer sterk stedelijke gemeenten 2016 3.450 13,0 114 460 575 192 124 442 247 132 105 1.059
Sterk stedelijke gemeenten 2016 4.563 13,0 238 716 656 289 166 607 340 178 191 1.183
Matig stedelijke gemeenten 2016 2.560 13,0 83 498 338 206 85 336 207 87 64 656
Weinig stedelijke gemeenten 2016 2.795 13,0 120 342 365 281 100 540 221 79 84 664
Niet stedelijke gemeenten 2016 966 14,0 58 139 121 96 22 151 54 31 39 255
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de cijfers over het aantal lange vakanties in het buitenland naar achtergrond- en vakantiekenmerken.

Gegevens beschikbaar van 2002 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief

Wijzigingen per 23 juli 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Algemene gegevens
Totaal aantal vakanties
Gemiddelde vakantieduur
Meest bezochte vakantielanden
Als bestemming wordt gerekend het land waar men het grootste
aantal overnachtingen heeft doorgebracht.
België
Frankrijk
Spanje
Oostenrijk
Groot-Brittannië
Duitsland
West- en Oost-Duitsland.
Italië
Griekenland
Turkije
Inclusief Aziatisch deel van Turkije.
Overige landen
Het betreft niet eerder genoemde landen.