Korte vakanties in het buitenland naar achtergrondkenmerken, 2000-2016

Korte vakanties in het buitenland naar achtergrondkenmerken, 2000-2016

Achtergrondkenmerken Perioden Totaal aantal vakanties (x 1 000) Meest bezochte vakantielanden België (x 1 000) Meest bezochte vakantielanden Frankrijk (x 1 000) Meest bezochte vakantielanden Duitsland (x 1 000) Meest bezochte vakantielanden Overige landen (x 1 000)
Totaal achtergrondkenmerken 2016 3.603 729 396 1.444 1.035
Mannen 2016 1.865 341 233 786 504
Vrouwen 2016 1.738 387 162 658 530
0 tot 6 jarigen 2016 . . . . .
6 tot 15 jarigen 2016 . . . . .
15 tot 19 jarigen 2016 . . . . .
19 tot 25 jarigen 2016 . . . . .
25 tot 30 jarigen 2016 . . . . .
30 tot 40 jarigen 2016 . . . . .
40 tot 50 jarigen 2016 . . . . .
50 tot 65 jarigen 2016 . . . . .
65 tot 75 jarigen 2016 . . . . .
75 jarigen of ouder 2016 . . . . .
0 tot 6 jarigen nieuwe indeling 2016 150 60 18 61 12
6 tot 13 jarigen nieuwe indeling 2016 173 43 48 63 20
13 tot 18 jarigen nieuwe indeling 2016 162 35 11 80 36
18 tot 25 jarigen nieuwe indeling 2016 325 81 49 61 133
25 tot 35 jarigen nieuwe indeling 2016 586 102 53 222 208
35 tot 45 jarigen nieuwe indeling 2016 582 112 67 206 196
45 tot 55 jarigen nieuwe indeling 2016 798 138 104 335 221
55 tot 65 jarigen nieuwe indeling 2016 473 98 26 224 125
65 tot 75 jarigen nieuwe indeling 2016 271 47 15 144 65
75 jarigen of ouder nieuwe indeling 2016 81 13 5 46 18
Alleenstaanden 2016 376 89 46 129 113
Jongste kind 0 tot 6 jaar 2016 390 101 56 146 87
Jongste kind 6 tot 13 jaar 2016 412 103 91 127 90
Jongste kind 13 tot 18 jaar 2016 393 78 39 148 128
Uitsluitend meerderjarigen 2016 2.032 357 164 893 617
Bruto hh.inkomen: tot 17 500 euro 2016 251 60 23 104 64
Bruto hh.inkomen: 17 500 tot 23 000 euro 2016 188 39 19 68 62
Bruto hh.inkomen: 23 000 tot 28 500 euro 2016 246 51 44 115 36
Bruto hh.inkomen: 28 500 tot 34 000 euro 2016 329 70 20 119 119
Bruto hh.inkomen: 34 000 tot 45 000 euro 2016 622 155 59 244 162
Bruto hh.inkomen: 45 000 tot 56 000 euro 2016 510 98 57 204 151
Bruto hh.inkomen: 56 000 euro of meer 2016 1.458 256 173 591 439
Sociale groep: n.v.t. (0 tot 16 jaar) 2016 420 119 76 181 45
Sociale groep: totaal betaald beroep 2016 2.348 441 266 884 756
Sociale groep: zelfstandigen 2016 345 41 76 141 87
Sociale groep: hogere employés 2016 387 76 38 129 143
Sociale groep: middelbare employés 2016 788 143 93 284 268
Sociale groep: lagere employés 2016 828 181 59 330 258
Sociale groep: arbeidsongesch., bijstand 2016 79 8 2 33 35
Sociale groep: gepen., renten., AOW, VUT 2016 375 68 16 208 82
Sociale groep: huisvr./-man z. a. beroep 2016 84 26 2 46 10
Sociale groep: studerend, schoolgaand 2016 223 50 33 57 84
Andere sociale groep 2016 75 15 2 35 23
Onderwijsniveau: n.v.t. (0 tot 16 jaar) 2016 420 119 76 181 45
Onderwijsniveau: basis/lager onderwijs 2016 72 13 0 55 5
Onderwijsniveau: uitgeb. l.o.: algemeen 2016 252 40 17 107 88
Onderwijsniveau: uitgebr. l.o.: beroeps 2016 165 40 5 85 35
Onderwijsniveau: mid. onderw.: algemeen 2016 291 68 30 117 76
Onderwijsniveau: mid. onderw: beroeps 2016 624 128 64 236 196
Onderwijsniveau: semi-hoger onderwijs 2016 971 194 112 344 319
Onderwijsniveau: hoger onderwijs 2016 809 128 92 318 271
Onderkomen met vaste stand- of ligplaats 2016 534 92 56 262 124
Alleen onderkomen zonder vaste plaats 2016 888 213 88 321 266
Niet in bezit van recreatief onderkomen 2016 2.181 424 251 861 645
Woonprovincie: Groningen 2016 108 16 3 67 22
Woonprovincie: Friesland 2016 87 11 8 40 28
Woonprovincie: Drenthe 2016 60 1 5 38 15
Woonprovincie: Overijssel 2016 154 30 6 76 41
Woonprovincie: Flevoland 2016 50 13 7 19 11
Woonprovincie: Gelderland 2016 435 65 32 188 149
Woonprovincie: Utrecht 2016 364 77 31 142 114
Woonprovincie: Noord-Holland 2016 648 89 108 251 200
Woonprovincie: Zuid-Holland 2016 732 154 88 269 221
Woonprovincie: Zeeland 2016 67 19 16 17 15
Woonprovincie: Noord Brabant 2016 600 175 55 205 165
Woonprovincie: Limburg 2016 298 77 37 130 54
Zeer sterk stedelijke gemeenten 2016 1.091 230 140 399 322
Sterk stedelijke gemeenten 2016 1.037 217 121 391 307
Matig stedelijke gemeenten 2016 595 102 41 289 163
Weinig stedelijke gemeenten 2016 664 146 76 247 196
Niet stedelijke gemeenten 2016 215 33 18 117 47
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze publicatie zijn het aantal korte (1-3 overnachtingen) vakanties in het buitenland naar achtergrondkenmerken van de vakantiegangers, zoals geslacht, leeftijd, samenstelling huishouden, onderwijsniveau, woonprovincies en stedelijkheidsgraad opgenomen.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2016.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 juli 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal vakanties
Meest bezochte vakantielanden
Als bestemming wordt gerekend het land waar men het grootste aantal overnachtingen heeft doorgebracht.
België
Frankrijk
Duitsland
West- en Oost-Duitsland.
Overige landen
Het betreft niet eerder genoemde landen.