Korte vakanties in het buitenland naar achtergrondkenmerken, 2000-2016

Korte vakanties in het buitenland naar achtergrondkenmerken, 2000-2016

Achtergrondkenmerken Perioden Totaal aantal vakanties (x 1 000)
Totaal achtergrondkenmerken 2016 3.603
Mannen 2016 1.865
Vrouwen 2016 1.738
0 tot 6 jarigen 2016 .
6 tot 15 jarigen 2016 .
15 tot 19 jarigen 2016 .
19 tot 25 jarigen 2016 .
25 tot 30 jarigen 2016 .
30 tot 40 jarigen 2016 .
40 tot 50 jarigen 2016 .
50 tot 65 jarigen 2016 .
65 tot 75 jarigen 2016 .
75 jarigen of ouder 2016 .
0 tot 6 jarigen nieuwe indeling 2016 150
6 tot 13 jarigen nieuwe indeling 2016 173
13 tot 18 jarigen nieuwe indeling 2016 162
18 tot 25 jarigen nieuwe indeling 2016 325
25 tot 35 jarigen nieuwe indeling 2016 586
35 tot 45 jarigen nieuwe indeling 2016 582
45 tot 55 jarigen nieuwe indeling 2016 798
55 tot 65 jarigen nieuwe indeling 2016 473
65 tot 75 jarigen nieuwe indeling 2016 271
75 jarigen of ouder nieuwe indeling 2016 81
Alleenstaanden 2016 376
Jongste kind 0 tot 6 jaar 2016 390
Jongste kind 6 tot 13 jaar 2016 412
Jongste kind 13 tot 18 jaar 2016 393
Uitsluitend meerderjarigen 2016 2.032
Bruto hh.inkomen: tot 17 500 euro 2016 251
Bruto hh.inkomen: 17 500 tot 23 000 euro 2016 188
Bruto hh.inkomen: 23 000 tot 28 500 euro 2016 246
Bruto hh.inkomen: 28 500 tot 34 000 euro 2016 329
Bruto hh.inkomen: 34 000 tot 45 000 euro 2016 622
Bruto hh.inkomen: 45 000 tot 56 000 euro 2016 510
Bruto hh.inkomen: 56 000 euro of meer 2016 1.458
Sociale groep: n.v.t. (0 tot 16 jaar) 2016 420
Sociale groep: totaal betaald beroep 2016 2.348
Sociale groep: zelfstandigen 2016 345
Sociale groep: hogere employés 2016 387
Sociale groep: middelbare employés 2016 788
Sociale groep: lagere employés 2016 828
Sociale groep: arbeidsongesch., bijstand 2016 79
Sociale groep: gepen., renten., AOW, VUT 2016 375
Sociale groep: huisvr./-man z. a. beroep 2016 84
Sociale groep: studerend, schoolgaand 2016 223
Andere sociale groep 2016 75
Onderwijsniveau: n.v.t. (0 tot 16 jaar) 2016 420
Onderwijsniveau: basis/lager onderwijs 2016 72
Onderwijsniveau: uitgeb. l.o.: algemeen 2016 252
Onderwijsniveau: uitgebr. l.o.: beroeps 2016 165
Onderwijsniveau: mid. onderw.: algemeen 2016 291
Onderwijsniveau: mid. onderw: beroeps 2016 624
Onderwijsniveau: semi-hoger onderwijs 2016 971
Onderwijsniveau: hoger onderwijs 2016 809
Onderkomen met vaste stand- of ligplaats 2016 534
Alleen onderkomen zonder vaste plaats 2016 888
Niet in bezit van recreatief onderkomen 2016 2.181
Woonprovincie: Groningen 2016 108
Woonprovincie: Friesland 2016 87
Woonprovincie: Drenthe 2016 60
Woonprovincie: Overijssel 2016 154
Woonprovincie: Flevoland 2016 50
Woonprovincie: Gelderland 2016 435
Woonprovincie: Utrecht 2016 364
Woonprovincie: Noord-Holland 2016 648
Woonprovincie: Zuid-Holland 2016 732
Woonprovincie: Zeeland 2016 67
Woonprovincie: Noord Brabant 2016 600
Woonprovincie: Limburg 2016 298
Zeer sterk stedelijke gemeenten 2016 1.091
Sterk stedelijke gemeenten 2016 1.037
Matig stedelijke gemeenten 2016 595
Weinig stedelijke gemeenten 2016 664
Niet stedelijke gemeenten 2016 215
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze publicatie zijn het aantal korte (1-3 overnachtingen) vakanties in het buitenland naar achtergrondkenmerken van de vakantiegangers, zoals geslacht, leeftijd, samenstelling huishouden, onderwijsniveau, woonprovincies en stedelijkheidsgraad opgenomen.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2016.

Status van de cijfers
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 juli 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal vakanties