Lange vakanties in Nederland naar achtergrondkenmerken, 2000-2016

Lange vakanties in Nederland naar achtergrondkenmerken, 2000-2016

Achtergrondkenmerken Perioden Algemene gegevens Gemiddelde vakantieduur (dagen)
Totaal achtergrondkenmerken 2016 9,9
Mannen 2016 10,2
Vrouwen 2016 9,6
0 tot 6 jarigen 2016 .
6 tot 15 jarigen 2016 .
15 tot 19 jarigen 2016 .
19 tot 25 jarigen 2016 .
25 tot 30 jarigen 2016 .
30 tot 40 jarigen 2016 .
40 tot 50 jarigen 2016 .
50 tot 65 jarigen 2016 .
65 tot 75 jarigen 2016 .
75 jarigen of ouder 2016 .
0 tot 6 jarigen 2016 8,6
6 tot 13 jarigen 2016 9,8
13 tot 18 jarigen 2016 10,2
18 tot 25 jarigen 2016 8,3
25 tot 35 jarigen 2016 8,7
35 tot 45 jarigen 2016 10,1
45 tot 55 jarigen 2016 9,6
55 tot 65 jarigen 2016 10,1
65 tot 75 jarigen 2016 11,1
75 jarigen of ouder 2016 10,0
Alleenstaande 2016 8,9
Huishouden met jongste kind 0 tot 6 jaar 2016 9,2
Huish. met jongste kind 6 tot 13 jaar 2016 9,8
Huish. met jongste kind 13 tot 18 jaar 2016 9,8
Huishouden met uitsl. meerderjarigen 2016 10,2
Bruto huishoudensinkomen:tot 17.500 euro 2016 10,1
Bruto hh.-inkomen:17.500 tot 23.000 euro 2016 9,9
Bruto hh.-inkomen:23.000 tot 28.500 euro 2016 10,0
Bruto hh.-inkomen:28.500 tot 34.000 euro 2016 9,8
Bruto hh.-inkomen:34.000 tot 45.000 euro 2016 10,0
Bruto hh.-inkomen:45.000 tot 56.000 euro 2016 10,2
Bruto hh.-inkomen: 56.000 euro en meer 2016 9,3
Sociale groep: n.v.t. (0 tot 16 jaar) 2016 9,5
Sociale groep: totaal betaald beroep 2016 9,5
Sociale groep: zelfstandigen 2016 10,8
Sociale groep: hogere employÚs 2016 8,2
Sociale groep: middelbare employÚs 2016 9,3
Sociale groep: lagere employÚs 2016 9,7
Sociale groep: arbeidsongesch., bijstand 2016 10,9
Sociale groep: gepen., renten., AOW, VUT 2016 10,8
Sociale groep: huisvr./-man z. a. beroep 2016 10,1
Sociale groep: studerend, schoolgaand 2016 8,9
Andere sociale groep 2016 8,6
Onderwijsniveau: n.v.t. (0 tot 16 jaar) 2016 9,5
Onderwijsniveau: basis/lager onderwijs 2016 10,3
Onderwijsniveau: uitgeb. l.o.: algemeen 2016 10,5
Onderwijsniveau: uitgebr. l.o.: beroeps 2016 10,9
Onderwijsniveau: mid. onderw.: algemeen 2016 9,5
Onderwijsniveau: mid. onderw: beroeps 2016 10,4
Onderwijsniveau: semi-hoger onderwijs 2016 9,2
Onderwijsniveau: hoger onderwijs 2016 8,9
Onderkomen met vaste stand- of ligplaats 2016 12,1
Alleen onderkomen zonder vaste plaats 2016 10,5
Niet in bezit van recreatief onderkomen 2016 8,6
Woonprovincie: Groningen 2016 9,6
Woonprovincie: Friesland 2016 9,7
Woonprovincie: Drenthe 2016 8,7
Woonprovincie: Overijssel 2016 9,6
Woonprovincie: Flevoland 2016 9,7
Woonprovincie: Gelderland 2016 10,2
Woonprovincie: Utrecht 2016 9,0
Woonprovincie: Noord-Holland 2016 10,8
Woonprovincie: Zuid-Holland 2016 9,9
Woonprovincie: Zeeland 2016 9,3
Woonprovincie: Noord Brabant 2016 9,9
Woonprovincie: Limburg 2016 9,0
Stedelijkheid: zeer sterk stedelijk 2016 10,0
Stedelijkheid: sterk stedelijk 2016 9,6
Stedelijkheid: matig stedelijk 2016 10,1
Stedelijkheid: weinig stedelijk 2016 10,0
Stedelijkheid: niet stedelijk 2016 9,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de cijfers over het aantal lange vakanties in Nederland naar achtergrond- en vakantiekenmerken.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief

Wijzigingen per 23 juli 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Algemene gegevens
Gemiddelde vakantieduur