Verzorgingshuizen; capaciteit, bewoners, personeel, exploitatie, 1995-2005

Tabeltoelichting

Capaciteit, externe dienstverlening, bewoners, personeel en
exploitatiegegevens.
1995 - 2005.
Gewijzigd op 18 april 2007.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Capaciteit
Totaal aantal instellingen
Rechtspersoon met een toelating voor het verlenen van intramurale
verzorgingshuiszorg aan ouderen.
Als gevolg van de overgang vanaf 2003 op een populatieregister met
instellingen in de plaats van vestigingen zijn er geen gegevens meer
beschikbaar over aantal vestigingen.
Aantal vestigingen naar grootteklasse
Aantal verzorgingshuizen verdeeld over klassen bepaald door het aantal
bewoners.
Totaal aantal vestigingen
Minder dan 25 bewoners
25-49 bewoners
50-74 bewoners
75-99 bewoners
100-149 bewoners
150-199 bewoners
200-249 bewoners
250 en meer bewoners