Dividend op gewone aandelen Nederlandse beursgenoteerde fondsen 1984-2016

Dividend op gewone aandelen Nederlandse beursgenoteerde fondsen 1984-2016

Dividend Perioden Fondsen Vastgoedfondsen (mln euro)
Dividend totaal 2015 september 14
Dividend totaal 2015 oktober 6
Dividend totaal 2015 november 156
Dividend totaal 2015 december 0
Dividend totaal 2016 januari 0
Dividend totaal 2016 februari 2
Dividend totaal 2016 maart 4
Dividend totaal 2016 april 62
Dividend totaal 2016 mei 54
Dividend totaal 2016 juni 4
Dividend totaal 2016 juli 32
Dividend totaal 2016 augustus 66
Contant dividend 2015 september 14
Contant dividend 2015 oktober 6
Contant dividend 2015 november 61
Contant dividend 2015 december 0
Contant dividend 2016 januari 0
Contant dividend 2016 februari 2
Contant dividend 2016 maart 4
Contant dividend 2016 april 62
Contant dividend 2016 mei 54
Contant dividend 2016 juni 4
Contant dividend 2016 juli 32
Contant dividend 2016 augustus 66
Keuzedividend 2015 september 0
Keuzedividend 2015 oktober 0
Keuzedividend 2015 november 94
Keuzedividend 2015 december 0
Keuzedividend 2016 januari 0
Keuzedividend 2016 februari 0
Keuzedividend 2016 maart 0
Keuzedividend 2016 april 0
Keuzedividend 2016 mei 0
Keuzedividend 2016 juni 0
Keuzedividend 2016 juli 0
Keuzedividend 2016 augustus 0
Keuzedividend opgenomen in aandelen 2015 september 0
Keuzedividend opgenomen in aandelen 2015 oktober 0
Keuzedividend opgenomen in aandelen 2015 november 25
Keuzedividend opgenomen in aandelen 2015 december 0
Keuzedividend opgenomen in aandelen 2016 januari 0
Keuzedividend opgenomen in aandelen 2016 februari 0
Keuzedividend opgenomen in aandelen 2016 maart 0
Keuzedividend opgenomen in aandelen 2016 april 0
Keuzedividend opgenomen in aandelen 2016 mei 0
Keuzedividend opgenomen in aandelen 2016 juni 0
Keuzedividend opgenomen in aandelen 2016 juli 0
Keuzedividend opgenomen in aandelen 2016 augustus 0
Keuzedividend opgenomen in contanten 2015 september 0
Keuzedividend opgenomen in contanten 2015 oktober 0
Keuzedividend opgenomen in contanten 2015 november 69
Keuzedividend opgenomen in contanten 2015 december 0
Keuzedividend opgenomen in contanten 2016 januari 0
Keuzedividend opgenomen in contanten 2016 februari 0
Keuzedividend opgenomen in contanten 2016 maart 0
Keuzedividend opgenomen in contanten 2016 april 0
Keuzedividend opgenomen in contanten 2016 mei 0
Keuzedividend opgenomen in contanten 2016 juni 0
Keuzedividend opgenomen in contanten 2016 juli 0
Keuzedividend opgenomen in contanten 2016 augustus 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u cijfers over gegevens over het dividend dat wordt uitgekeerd op beursgenoteerde aandelen.

Het betreft alleen het dividend op aandelen die de houders recht geven op een evenredig deel in de zeggenschap van de onderneming. Dividend op aandelen die extra rechten hebben boven de gewone aandelen, zoals voorrang in dividendbetaling, wordt niet meegenomen. De waarde van het dividend wordt voor ondernemingen en fondsen uit verschillende sectoren weergegeven. Daarnaast wordt ook onderscheid gemaakt tussen contant dividend en keuzedividend.

Gegevens beschikbaar van 1984 tot en met augustus 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie definitief. Als er zich toch wijzigingen in de verdeling van keuzedividend contant of aandelen voordoen is dit een gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Wijzigingen per 28 oktober 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 september 2016. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Fondsen
Vastgoedfondsen
Instellingen die kapitaal verzamelen om te beleggen in onroerend goed.