Sportclubs; personeel, exploitatie, ledental, gebruik accommodaties

Sportclubs; personeel, exploitatie, ledental, gebruik accommodaties

Sportclubs Perioden Sportclubs naar gebruik van accommodatie Overige overdekte sportruimte (in % van het totaal aantal sportclubs)
Totaal sportclubs 2020* 3
Kracht- en vechtsportclubs 2020* 3
Individuele zaalsportclubs 2020* 1
Team zaalsportclubs 2020* 0
Zwem- en duiksportclubs 2020* 0
Overige binnensportclubs 2020* 5
Atletiekclubs 2020* 2
Golfclubs 2020* 0
Hengelsportclubs 2020*
Paardensportclubs 2020* 11
Tennisclubs 2020* 0
Veldsportclubs (excl. voetbal) 2020* 1
Veldvoetbalclubs 2020* 0
Wielersportclubs 2020* 0
Overige buitensportclubs 2020* 5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over sportclubs die bij de Kamer van Koophandel staan geregistreerd (exclusief watersport- en professionele sportclubs). Van de clubs wordt informatie over hun leden, accommodatie, inzet van vrijwilligers en personeel (niet) in loondienst en de samenstelling van baten en lasten gepresenteerd in deze tabel. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar de verschillende takken van sport: kracht- en vechtsport, individuele zaalsport, teamzaalsport, zwem- en duiksport, overige binnensport, atletiek, golf, hengelsport, paardensport, tennis, veldsport (exclusief voetbal), veldvoetbal, wielersport en overige buitensport.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000
Het onderzoek kent een driejaarlijkse onderzoekscyclus. In 2020 is hiervan eenmalig afgeweken vanwege de bijzondere situatie in dat jaar in verband met het uitbreken van de coronapandemie.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn voorlopig. De overige cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per februari 2022:
Gegevens over 2020 zijn toegevoegd.
De publicatiestrategie is aangepast. Bij het actualiseren van de tabel wordt het nieuwe jaar altijd eerst als voorlopig gepubliceerd. Bij de volgende actualisatie worden de cijfers definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten van het verslagjaar 2021 zullen in 2023 beschikbaar komen.

Toelichting onderwerpen

Sportclubs naar gebruik van accommodatie
Overige overdekte sportruimte
Bijvoorbeeld een sportzaal- of hal uitsluitend geschikt voor het beoefenen van één sport, overdekt zwembad of combibad of overdekte rijbak.