Sportclubs; personeel, exploitatie, ledental, gebruik accommodaties

Sportclubs; personeel, exploitatie, ledental, gebruik accommodaties

Sportclubs Perioden Sportclubs naar gebruik van accommodatie Overige overdekte sportruimte (in % van het totaal aantal sportclubs)
Totaal sportclubs 2018 3
Kracht- en vechtsportclubs 2018 2
Individuele zaalsportclubs 2018 4
Team zaalsportclubs 2018 0
Zwem- en duiksportclubs 2018 0
Overige binnensportclubs 2018 5
Atletiekclubs 2018 4
Golfclubs 2018 1
Hengelsportclubs 2018
Paardensportclubs 2018 10
Tennisclubs 2018 1
Veldsportclubs (excl. voetbal) 2018 1
Veldvoetbalclubs 2018 1
Wielersportclubs 2018 0
Overige buitensportclubs 2018 7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over sportclubs die bij de Kamer van Koophandel staan geregistreerd (exclusief watersport- en professionele sportclubs). Van de clubs wordt informatie over hun leden, accommodatie, inzet van vrijwilligers en personeel (niet) in loondienst en de samenstelling van baten en lasten gepresenteerd in deze tabel. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar de verschillende takken van sport: kracht- en vechtsport, individuele zaalsport, teamzaalsport, zwem- en duiksport, overige binnensport, atletiek, golf, hengelsport, paardensport, tennis, veldsport (exclusief voetbal), veldvoetbal, wielersport en overige buitensport.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per februari 2020:
Gegevens over 2018 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten van het verslagjaar 2021 zullen in 2023 beschikbaar komen.

Toelichting onderwerpen

Sportclubs naar gebruik van accommodatie
Overige overdekte sportruimte
Bijvoorbeeld een sportzaal- of hal uitsluitend geschikt voor het beoefenen van één sport, overdekt zwembad of combibad of overdekte rijbak.