Overledenen naar medische beslissing rond het levenseinde: aug-nov

Overledenen naar medische beslissing rond het levenseinde: aug-nov

Kenmerken overledene/overlijden Perioden Met MBL-handelwijze Totaal met MBL-handelwijze (absoluut)
Totaal overledenen 2001 19.571
Mannen 2001 8.928
Vrouwen 2001 10.643
Leeftijd: 0 jaar 2001 234
Leeftijd: 1-16 jaar 2001 70
Leeftijd: 0-49 jaar 2001 .
Leeftijd: 50-64 jaar 2001 .
Leeftijd: 17-64 jaar 2001 3.413
Leeftijd: 65-79 jaar 2001 6.683
Leeftijd: 80 jaar of ouder 2001 9.170
SES: laag 2001 5.785
SES: midden 2001 5.228
SES: hoog 2001 2.941
SES: institutioneel 2001 5.618
Behandeld door huisarts 2001 6.733
Behandeld door specialist 2001 6.818
Behandeld door verpleeghuisarts 2001 5.762
Behandeld door andere arts 2001 244
Behandelend arts onbekend 2001 15
In ziekenhuis overleden 2001 6.744
Elders overleden 2001 12.827
Kwaadaardige nieuwvormingen 2001 7.287
Hart- en vaatziekten 2001 2.573
Ziekten van de ademhalingsorganen 2001 1.907
Ziekten van het zenuwstelsel 2001 2.292
Overige / onbekende doodsoorzaken 2001 5.210
Geen bekorting levensduur 2001 6.307
Bekorting minder dan 24 uur 2001 3.432
Bekorting één tot zeven dagen 2001 4.206
Bekorting één tot vier weken 2001 1.864
Bekorting één tot zes maanden 2001 870
Bekorting meer dan een half jaar 2001 283
Bekortingsvraag niet beantwoord 2001 2.610
In sedatie zonder kunstm. toedieningen 2001 1.613
In sedatie met kunstmatige toedieningen 2001 892
Niet in sedatie / coma 2001 13.909
Sedatievraag niet beantwoord 2001 3.157
Overleg met patiënt tijdens uitvoering 2001 3.255
Overleg met patiënt enige tijd tevoren 2001 4.911
Geen overleg met patiënt 2001 9.126
Overlegvragen niet beantwoord 2001 2.280
Reanimeerbeslissing met patiënt 2001 5.196
Reanimeerbeslissing met partner/familie 2001 9.939
Reanimeerbeslissing met anderen 2001 5.419
Reanimeerbeslissing niet expliciet 2001 1.762
Geen reanimeerbeslissing 2001 3.496
Reanimeervraag niet beantwoord 2001 3.102
Initiatiefnemer arts 2001 5.707
Initiatiefnemer verpleging/verzorging 2001 516
Initiatiefnemer patiënt 2001 3.137
Initiatiefnemer partner/familie 2001 1.548
Initiatiefnemer ander 2001 22
Initiatiefnemer onbekend 2001 157
Wel overleg: patiënt is wilsbekwaam 2001 6.251
Wel overl.: patiënt niet voll. wilsbekw. 2001 1.187
Wel over.: patiënt helemaal niet wilsb. 2001 591
Wel overleg: wilsbekw. patiënt onbekend 2001 136
Wel overleg: op verzoek van patiënt 2001 4.409
Wel overleg: geen verzoek, wel wens 2001 2.540
Wel overleg: geen verzoek, geen wens 2001 1.063
Wel overleg: verzoek onbekend 2001 153
Wel overleg: wel schrift. wilsverklaring 2001 2.239
Wel overleg:geen schrift. wilsverklaring 2001 5.532
Wel overleg:schrift. wilsverkl. onbekend 2001 394
Patiënt is buiten bewustzijn 2001 3.669
Patiënt is dement 2001 3.261
Beste voor patiënt 2001 819
Zou meer schaden dan goed doen 2001 287
Patiënt is te jong 2001 275
Patiënt is verstandelijk gehandicapt 2001 164
Patiënt heeft psychiatrische stoornis 2001 250
Andere reden 2001 1.118
Onbekende reden 2001 869
Op verzoek partner/familie 2001 1.848
Geen verzoek partner/familie 2001 5.365
Geen overleg partner/familie 2001 1.701
Verzoek partner/familie onbekend 2001 211
Geen overleg: duidelijke wens patiënt 2001 769
Geen overleg: onduidelijke wens patiënt 2001 744
Geen overleg: geen wens kenbaar gemaakt 2001 6.534
Geen overleg wens patiënt onbekend 2001 1.078
Mondeling door de patiënt 2001 631
Middels schriftelijke wilsverklaring 2001 259
Wens anders duidelijk gemaakt 2001 765
Overleg arts met andere collega('s) 2001 8.483
Overleg arts met verpleegk./zorgverlener 2001 7.017
Overleg arts met partner/familie 2001 14.305
Overleg arts met ander(en) 2001 1.774
Geen overleg arts met anderen 2001 7.431
Doel: uitwisseling van informatie 2001 3.263
Doel: advies over eigen besluit 2001 2.773
Doel: samen besluit nemen 2001 4.152
Doel: consultatie over meldingsprocedure 2001 1.061
Geen overleg met andere arts(en) 2001 11.088
Geen overleg: patiënt wilsbekwaam 2001 565
Geen overleg: patiënt niet voll. wilsb. 2001 916
Geen overleg: helemaal niet wilsb. 2001 6.916
Geen overleg: wilsbekw. onbekend 2001 728
Wilsbekwaam tijdens verzoek 2001 4.159
Niet volledig wilsbekw. tijdens verzoek 2001 170
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Sterfte per medische beslissing rond het levenseinde (MBL) naar
kenmerken van de overledenen, overlijden en besluitvorming, aug - nov
1990, 1995 en 2001
Gewijzigd op 23 mei 2003.
Verschijningsfrequentie: Eenmalig.

Toelichting onderwerpen

Met MBL-handelwijze
Overleden personen met MBL-handelwijze.
MBL-handelwijze: indien er sprake is van meerdere handelwijzen, dan wordt
elk sterfgeval getypeerd aan de hand van de meest ingrijpende handelwijze.
Deze wordt aangeduid als de laatst genoemde medische beslissing rond het
levenseinde, ofwel MBL-handelwijze.
Totaal met MBL-handelwijze