Vacatures; bedrijfsgrootte, beroep, opleiding, 2000 - 2008

Vacatures; bedrijfsgrootte, beroep, opleiding, 2000 - 2008

Particuliere bedrijven en overheid Soort vacature Perioden Vacatures bedrijfsgr./beroep/opleiding Totaal aantal vacatures (x 1 000) Vacatures bedrijfsgr./beroep/opleiding Elementaire beroepen Elementaire beroepen (x 1 000) Vacatures bedrijfsgr./beroep/opleiding Elementaire beroepen Bedrijfsgrootte < 10 werknemers (x 1 000) Vacatures bedrijfsgr./beroep/opleiding Elementaire beroepen Bedrijfsgrootte 10-99 werknemers (x 1 000) Vacatures bedrijfsgr./beroep/opleiding Elementaire beroepen Bedrijfsgrootte >= 100 werknemers (x 1 000) Vacatures bedrijfsgr./beroep/opleiding Elementaire beroepen Met lager onderwijs (x 1 000) Vacatures bedrijfsgr./beroep/opleiding Elementaire beroepen Met voortgezet onderwijs, lagere trap (x 1 000) Vacatures bedrijfsgr./beroep/opleiding Elementaire beroepen Met voortgezet onderwijs, hogere trap (x 1 000) Vacatures bedrijfsgr./beroep/opleiding Elementaire beroepen Met hoger onderwijs, 1e trap (x 1 000) Vacatures bedrijfsgr./beroep/opleiding Elementaire beroepen Met hoger onderwijs, 2e/3e trap (x 1 000)
Totaal part. bedrijven en overheid Totaal aantal vacatures 2008 237,5 19,4 6,1 7,6 5,7 8,2 7,5 3,5 0,2 0,0
Totaal part. bedrijven en overheid Vacatures voor schoolverlaters 2008 56,2 10,8 3,3 4,2 3,2 5,5 4,1 1,2 0,0 0,0
Totaal part. bedrijven en overheid Vacatures van 20 uur of meer 2008 . . . . . . . . . .
Totaal part. bedrijven en overheid Vacatures met bezette arbeidsplaats 2008 . . . . . . . . . .
Totaal part. bedrijven en overheid Vacatures met een zoekperiode < 1 maand 2008 52,3 7,0 2,1 3,0 1,8 3,2 2,8 1,0 0,0 0,0
Totaal part. bedrijven en overheid Vacatures met een zoekperiode 1-3maanden 2008 105,6 6,4 2,2 2,2 2,1 2,3 2,3 1,6 0,2 0,0
Totaal part. bedrijven en overheid Vacatures waarvoor advertentie geplaatst 2008 119,4 9,0 2,5 3,7 2,7 3,7 3,6 1,6 0,1 0,0
Totaal part. bedrijven en overheid Vacatures gemeld bij arbeidsbureau /CWI 2008 35,8 3,1 1,1 1,1 0,9 1,2 1,3 0,6 0,0 0,0
Totaal part. bedrijven en overheid Moeilijk vervulbare vacatures 2008 92,1 4,2 1,7 1,7 0,7 1,4 1,7 1,1 0,1 0,0
Particuliere bedrijven Totaal aantal vacatures 2008 215,4 19,0 6,1 7,6 5,4 8,2 7,3 3,4 0,1 0,0
Particuliere bedrijven Vacatures voor schoolverlaters 2008 54,6 10,7 3,3 4,2 3,2 5,5 4,0 1,2 0,0 0,0
Particuliere bedrijven Vacatures van 20 uur of meer 2008 . . . . . . . . . .
Particuliere bedrijven Vacatures met bezette arbeidsplaats 2008 . . . . . . . . . .
Particuliere bedrijven Vacatures met een zoekperiode < 1 maand 2008 49,9 6,9 2,1 3,0 1,8 3,2 2,8 0,9 0,0 0,0
Particuliere bedrijven Vacatures met een zoekperiode 1-3maanden 2008 99,2 6,2 2,2 2,2 1,8 2,3 2,3 1,6 0,1 0,0
Particuliere bedrijven Vacatures waarvoor advertentie geplaatst 2008 110,4 8,7 2,5 3,7 2,5 3,6 3,6 1,5 0,0 0,0
Particuliere bedrijven Vacatures gemeld bij arbeidsbureau /CWI 2008 34,6 3,0 1,1 1,1 0,9 1,2 1,3 0,5 0,0 0,0
Particuliere bedrijven Moeilijk vervulbare vacatures 2008 87,1 4,1 1,7 1,7 0,7 1,4 1,6 1,0 0,0 0,0
Overheid Totaal aantal vacatures 2008 22,1 0,4 . 0,0 0,4 0,0 0,1 0,1 0,1 .
Overheid Vacatures voor schoolverlaters 2008 1,7 0,1 . 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 .
Overheid Vacatures van 20 uur of meer 2008 . . . . . . . . . .
Overheid Vacatures met bezette arbeidsplaats 2008 . . . . . . . . . .
Overheid Vacatures met een zoekperiode < 1 maand 2008 2,5 0,1 . 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 .
Overheid Vacatures met een zoekperiode 1-3maanden 2008 6,3 0,2 . 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 .
Overheid Vacatures waarvoor advertentie geplaatst 2008 9,1 0,3 . 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 .
Overheid Vacatures gemeld bij arbeidsbureau /CWI 2008 1,2 0,0 . 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 .
Overheid Moeilijk vervulbare vacatures 2008 5,0 0,1 . 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 .
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal vacatures bij particuliere bedrijven
en de overheid. Het betreft openstaande vacatures per 30
september.
De gegevens over vacatures zijn gedetailleerd naar:
- beroep volgens de Standaard Beroepenclassificatie (SBC) 1992;
- opleiding volgens Standaard Onderwijsindeling (SOI) 1998;
- soort vacature;
- bedrijfsgrootte;
- jaar.

De gegevens uit deze tabel zijn afkomstig uit het
structuuronderzoek vacatures.

Gegevens beschikbaar: 2000 - 2008
Gegevens over beroep en opleiding 2004 zijn niet beschikbaar.
Frequentie: stopgezet
Reden van stopzetting:
De publicatie van vacatures vindt alleen nog plaats volgens de
Standaardbedrijfsindeling 2008. Deze tabel wordt daarom niet meer
aangevuld. Er is voor deze tabel op dit moment nog geen
vervangende tabel.

Toelichting onderwerpen

Vacatures bedrijfsgr./beroep/opleiding
Vacatures naar bedrijfsgrootte, beroeps-en opleidingsniveau.
Codering van de beroepen is volgens de Standaard Beroepenclassificatie
1992.
Codering van de opleidingen is volgens de Standaard Onderwijsindeling
1998.
Gegevens over beroep en opleiding 2004 zijn niet beschikbaar.
Totaal aantal vacatures
Elementaire beroepen
1. Beroepen waarin eenvoudige werkzaamheden worden uitgevoerd.
Elementaire beroepen
1. Beroepen waarin eenvoudige werkzaamheden worden uitgevoerd.
Bedrijfsgrootte < 10 werknemers
Bedrijfsgrootte 10-99 werknemers
Bedrijfsgrootte >= 100 werknemers
Met lager onderwijs
2. Primair onderwijs.
Basisonderwijs groep 3 en hoger.
Speciaal onderwijs.
Met voortgezet onderwijs, lagere trap
3. Secundair onderwijs, lagere trap.
Algemeen vormend en beroepsvoorbereidend onderwijs dat in directe
aansluiting op het basisonderwijs gevolgd kan worden en daarnaast kort
beroepsonderwijs zonder wettelijke toelatingseisen waarvan het
eindniveau niet hoger is dan mavo/vbo:
Mavo.
Vbo(voorbereidend beroepsonderwijs).
Vmbo(voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs).
Voortgezet speciaal onderwijs.
Havo/vwo leerjaren 1-3.
Assistentenopleiding in het kader van de Wet Educatie en
Beroepsonderwijs (WEB)en sommige van de inmiddels niet meer bestaande
primaire opleidingen in het kader van het leerlingwezen.
Korte beroepsopleidingen aansluitende op circa 2 jaar mavo of vbo.
Een deel van de cursussen zonder vooropleidingseisen.
Cursussen die aansluiten op niveau 3 met een duur van minder dan
vier maanden in voltijdequivalenten.
Met voortgezet onderwijs, hogere trap
4. Secundair onderwijs, hogere trap.
Algemeen vormend en beroepsonderwijs dat aansluit op het secundair
onderwijs lagere trap, overige WEB-opleidingen, andere particuliere
opleidingen en de niet meer bestaande leerlingwezenopleidingen met een
cumulatieve duur van de opleidingen (omgerekend in full-time-
equivalenten) na niveau 3 via de kortste leerweg van minder
dan vijf jaar. Cumulatieve duur: de duur van de opleiding zelf plus de
duur van de noodzakelijk voorafgaande opleidingen binnen niveau 4:
4.1 Kort.
Korte beroepsopleidingen waarvoor een diploma niveau 3 is vereist
of gewenst:
beroepsonderwijs met een full-time duur van maximaal één jaar,
leerlingwezenopleidingen met een cumulatieve studieduur van
maximaal 24 maanden.
Kmbo (kort middelbaar beroepsonderwijs; dit is inmiddels beëindigd).
WEB-basisberoepsopleiding.
Opleidingen voor certificaten havo en vwo.
4.2 Middellang.
Beroepsopleidingen waarvoor een diploma niveau
3 (of 4.1) is vereist of gewenst:
beroepsonderwijs met een cumulatieve voltijds studieduur van 13
maanden tot 3 jaar,
leerlingwezenopleidingen met een cumulatieve studieduur van 25
maanden tot 6 jaar.
WEB-vakopleiding.
Algemeen vormend onderwijs: havo (leerjaar 4-5)en vhbo (voorbereidend
hoger beroepsonderwijs).
4.3 Lang.
Beroepsopleidingen waarvoor een diploma niveau 3 (of 4.2) is vereist.
Met hoger onderwijs, 1e trap
5. Hoger onderwijs, 1e trap.
Beroepsonderwijs dat aansluit op beroepsonderwijs op niveau 4.3 en
algemeen vormend onderwijs op niveau 4.2; eerste fase van het
wetenschappelijk onderwijs:
hbo (hoger beroepsonderwijs) en daarmee vergelijkbare opleidingen,
propedeuse en kandidaats van het wetenschappelijk onderwijs,
bachelor-opleidingen in hoger beroepsonderwijs en
wetenschappelijk onderwijs, post-hbo, voor zover niet niveauverhogend.
Met hoger onderwijs, 2e/3e trap
6/7. Hoger onderwijs, 2e/3e trap.
Onderwijs dat aansluit op het hoger onderwijs eerste trap:
Wetenschappelijk onderwijs na propedeuse/kandidaats tot en met
doctoraal examen.
Opleidingen na het hbo (post-hbo), voor zover niveauverhogend, w.o.
eerstegraadslerarenopleiding.
Cursussen PAO (post-academisch onderwijs).
Post-doctorale lerarenopleidingen.
Master-opleidingen in hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk
onderwijs.