Huishoudens; typering naar grootte, 1 januari

Huishoudens; typering naar grootte, 1 januari

Aantal personen Perioden Totaal particuliere huishoudens (aantal) Eenpersoonshuishoudens (aantal)
Totaal 2022 8.138.591 3.172.564
Eenpersoonshuishouden 2022 3.172.564 3.172.564
Meerpersoonshuishouden: 2 personen 2022 2.661.105
Meerpersoonshuishouden: 3 personen 2022 942.346
Meerpersoonshuishouden: 4 personen 2022 956.266
Meerpersoonshuishouden: 5+ personen 2022 406.310
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze publicatie bevat informatie over particuliere huishoudens in Nederland naar samenstelling huishouden en aantal personen per huishouden, 1 januari.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 19 augustus 2022:
De cijfers per 1 januari 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal 2024 worden de cijfers per 1 januari 2023 en 2024 toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Totaal particuliere huishoudens
Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Eenpersoonshuishoudens
Een particulier huishouden bestaande uit één persoon.

Particulier huishouden:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.