Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers Nederland

Regio's Perioden Lokalisering Lokaliseringen van gemeenten Veiligheidsregio's Code (code) Lokalisering Lokaliseringen van gemeenten Veiligheidsregio's Naam (naam)
Nederland 2021
Noord-Nederland (LD) 2021
Oost-Nederland (LD) 2021
West-Nederland (LD) 2021
Zuid-Nederland (LD) 2021
Groningen (PV) 2021
Fryslân (PV) 2021
Drenthe (PV) 2021
Overijssel (PV) 2021
Flevoland (PV) 2021
Gelderland (PV) 2021
Utrecht (PV) 2021
Noord-Holland (PV) 2021
Zuid-Holland (PV) 2021
Zeeland (PV) 2021
Noord-Brabant (PV) 2021
Limburg (PV) 2021
Oost-Groningen (CR) 2021
Delfzijl en omgeving (CR) 2021
Overig Groningen (CR) 2021
Noord-Friesland (CR) 2021
Zuidwest-Friesland (CR) 2021
Zuidoost-Friesland (CR) 2021
Noord-Drenthe (CR) 2021
Zuidoost-Drenthe (CR) 2021
Zuidwest-Drenthe (CR) 2021
Noord-Overijssel (CR) 2021
Zuidwest-Overijssel (CR) 2021
Twente (CR) 2021
Veluwe (CR) 2021
Achterhoek (CR) 2021
Arnhem/Nijmegen (CR) 2021
Zuidwest-Gelderland (CR) 2021
Utrecht (CR) 2021
Kop van Noord-Holland (CR) 2021
Alkmaar en omgeving (CR) 2021
IJmond (CR) 2021
Agglomeratie Haarlem (CR) 2021
Zaanstreek (CR) 2021
Groot-Amsterdam (CR) 2021
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2021
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2021
Delft en Westland (CR) 2021
Oost-Zuid-Holland (CR) 2021
Groot-Rijnmond (CR) 2021
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2021
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2021
Overig Zeeland (CR) 2021
West-Noord-Brabant (CR) 2021
Midden-Noord-Brabant (CR) 2021
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2021
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2021
Noord-Limburg (CR) 2021
Midden-Limburg (CR) 2021
Zuid-Limburg (CR) 2021
Flevoland (CR) 2021
Aa en Hunze 2021 VR03 Drenthe
Aalburg 2021
Aalsmeer 2021 VR13 Amsterdam-Amstelland
Aalten 2021 VR06 Noord- en Oost-Gelderland
Ter Aar 2021
Aarle-Rixtel 2021
Abcoude 2021
Achtkarspelen 2021 VR02 Fryslân
Akersloot 2021
Alblasserdam 2021 VR18 Zuid-Holland-Zuid
Albrandswaard 2021 VR17 Rotterdam-Rijnmond
Alkemade 2021
Alkmaar 2021 VR10 Noord-Holland-Noord
Almelo 2021 VR05 Twente
Almere 2021 VR25 Flevoland
Alphen aan den Rijn 2021 VR16 Hollands-Midden
Alphen en Riel 2021
Alphen-Chaam 2021 VR20 Midden- en West-Brabant
Altena 2021 VR20 Midden- en West-Brabant
Ambt Delden 2021
Ambt Montfort 2021
Ameland 2021 VR02 Fryslân
Amerongen 2021
Amersfoort 2021 VR09 Utrecht
Ammerzoden 2021
Amstelveen 2021 VR13 Amsterdam-Amstelland
Amsterdam 2021 VR13 Amsterdam-Amstelland
Andijk 2021
Angerlo 2021
Anloo 2021
Anna Paulowna 2021
Apeldoorn 2021 VR06 Noord- en Oost-Gelderland
Appingedam 2021
Arcen en Velden 2021
Arnemuiden 2021
Arnhem 2021 VR07 Gelderland-Midden
Assen 2021 VR03 Drenthe
Asten 2021 VR22 Brabant-Zuidoost
Avereest 2021
Axel 2021
Baarle-Nassau 2021 VR20 Midden- en West-Brabant
Baarn 2021 VR09 Utrecht
Bakel en Milheeze 2021
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn voor een groot aantal onderwerpen de belangrijkste statistische gegevens weergegeven voor diverse regionale indelingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief tenzij is aangegeven in de toelichting bij de perioden of het onderwerp dat ze voorlopig of nader voorlopig zijn.


Wijzigingen per 10 juni 2021:

Bevolking
Bevolking naar stedelijkheid: de definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.
Totale bevolking per 1 januari 2021: dit zijn nog voorlopige cijfers. De definitieve cijfers over 2021 (totaal en naar geslacht, leeftijd en burgerlijke staat) worden bij de volgende update aan deze tabel toegevoegd.

Bouwen en wonen
Woningvoorraad en woningdichtheid: de definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.
Nieuwbouwwoningen en saldo vermeerdering woningen: de definitieve cijfers van 2020 zijn toegevoegd.

Inkomen en vermogen
Inkomen: de definitieve cijfers van 2018 en de voorlopige cijfers van 2019 zijn toegevoegd.
Vermogen: Gereviseerde cijfers over 2011 tot en met 2019 zijn toegevoegd. Door het beschikbaar komen van nieuwe bronnen ten aanzien van schulden en opgebouwd tegoed bij spaar- en beleggingshypotheken, en een vernieuwde methodiek in de berekening van het aanmerkelijk belang en diverse andere vermogensposten zijn de vermogenscijfers gewijzigd. De cijfers over 2011 tot en met 2018 zijn definitief. De cijfers over 2019 zijn voorlopig.

Bedrijfsvestigingen
De voorlopige cijfers van 2020 zijn toegevoegd.

Bodemgebruik
Oppervlakte en omgevingsadressendichtheid: de definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Augustus 2021.

Toelichting onderwerpen

Lokalisering
De rubriek 'Lokalisering' bevat de namen en coderingen van een aantal door het CBS onderhouden gebiedsindelingen. Deze indelingen zijn ook opgenomen in de StatLinepublicaties Gebieden in Nederland.

Hiermee kan een gebruiker zelf overzichten maken. Zo kunnen door het samentellen van gemeentelijke cijfers over het aantal personenauto's of eenpersoonshuishoudens uitkomsten worden verkregen voor veiligheidsregio's.
Ook kan zo bijvoorbeeld het aantal banen per arbeidsmarktregio worden berekend.

Optellen van gemeentelijke cijfers tot totalen voor een bepaald gebied is echter niet altijd mogelijk. Voor sommige onderwerpen ontbreken bij een aantal gemeenten cijfers om redenen van statistische betrouwbaarheid, geheimhouding of niet aanwezig zijn van gegevens in het basismateriaal (non-respons).
Lokaliseringen van gemeenten
Dit onderdeel bevat informatie over de relatie tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau) en diverse onderverdelingen van het Nederlandse grondgebied op bovengemeentelijk niveau.
Veiligheidsregio's
VR = Veiligheidsregio
Een veiligheidsregio is een gebied waarin de brandweer, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), de politie en gemeenten samenwerken voor een effectieve voorbereiding op en bestrijding van crises en rampen.

Veiligheidsregio's zijn in deze tabel opgenomen vanaf 2011.
Code
Codes van de veiligheidsregio's.
Naam
Namen van de veiligheidsregio's.