Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers Nederland

Regio's Perioden Bevolking Bevolkingssamenstelling op 1 januari Totale bevolking (aantal) Lokalisering Lokaliseringen van gemeenten Landsdelen Code (code) Lokalisering Lokaliseringen van gemeenten Landsdelen Naam (naam) Lokalisering Lokaliseringen van gemeenten Toeristengebieden Code (code) Lokalisering Lokaliseringen van gemeenten Toeristengebieden Naam (naam) Lokalisering Gemeenten (aantal) Lokalisering Koppelvariabele regio (code) (code)
Nederland 2024 17.947.684 342 NL01
Noord-Nederland (LD) 2024 1.767.582 40 LD01
Oost-Nederland (LD) 2024 3.789.056 82 LD02
West-Nederland (LD) 2024 8.613.000 133 LD03
Zuid-Nederland (LD) 2024 3.778.046 87 LD04
Groningen (PV) 2024 601.510 LD01 Noord-Nederland 10 PV20
Fryslân (PV) 2024 661.956 LD01 Noord-Nederland 18 PV21
Drenthe (PV) 2024 504.116 LD01 Noord-Nederland 12 PV22
Overijssel (PV) 2024 1.189.079 LD02 Oost-Nederland 25 PV23
Flevoland (PV) 2024 450.920 LD02 Oost-Nederland 6 PV24
Gelderland (PV) 2024 2.149.057 LD02 Oost-Nederland 51 PV25
Utrecht (PV) 2024 1.400.187 LD03 West-Nederland 26 PV26
Noord-Holland (PV) 2024 2.980.494 LD03 West-Nederland 44 PV27
Zuid-Holland (PV) 2024 3.840.662 LD03 West-Nederland 50 PV28
Zeeland (PV) 2024 391.657 LD03 West-Nederland 13 PV29
Noord-Brabant (PV) 2024 2.644.872 LD04 Zuid-Nederland 56 PV30
Limburg (PV) 2024 1.133.174 LD04 Zuid-Nederland 31 PV31
Oost-Groningen (CR) 2024 138.008 LD01 Noord-Nederland 5 CR01
Delfzijl en omgeving (CR) 2024 45.098 LD01 Noord-Nederland 1 CR02
Overig Groningen (CR) 2024 418.404 LD01 Noord-Nederland 4 CR03
Noord-Friesland (CR) 2024 328.771 LD01 Noord-Nederland 11 CR04
Zuidwest-Friesland (CR) 2024 142.363 LD01 Noord-Nederland 2 CR05
Zuidoost-Friesland (CR) 2024 190.822 LD01 Noord-Nederland 5 CR06
Noord-Drenthe (CR) 2024 196.041 LD01 Noord-Nederland 5 CR07
Zuidoost-Drenthe (CR) 2024 171.098 LD01 Noord-Nederland 3 CR08
Zuidwest-Drenthe (CR) 2024 136.977 LD01 Noord-Nederland 4 CR09
Noord-Overijssel (CR) 2024 387.638 LD02 Oost-Nederland 8 CR10
Zuidwest-Overijssel (CR) 2024 160.609 LD02 Oost-Nederland 3 CR11
Twente (CR) 2024 640.832 LD02 Oost-Nederland 14 CR12
Veluwe (CR) 2024 722.491 LD02 Oost-Nederland 16 CR13
Achterhoek (CR) 2024 406.768 LD02 Oost-Nederland 11 CR14
Arnhem/Nijmegen (CR) 2024 764.135 LD02 Oost-Nederland 16 CR15
Zuidwest-Gelderland (CR) 2024 255.663 LD02 Oost-Nederland 8 CR16
Utrecht (CR) 2024 1.400.187 LD03 West-Nederland 26 CR17
Kop van Noord-Holland (CR) 2024 386.567 LD03 West-Nederland 11 CR18
Alkmaar en omgeving (CR) 2024 256.600 LD03 West-Nederland 4 CR19
IJmond (CR) 2024 201.342 LD03 West-Nederland 5 CR20
Agglomeratie Haarlem (CR) 2024 236.607 LD03 West-Nederland 4 CR21
Zaanstreek (CR) 2024 177.989 LD03 West-Nederland 2 CR22
Groot-Amsterdam (CR) 2024 1.476.632 LD03 West-Nederland 12 CR23
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2024 244.757 LD03 West-Nederland 6 CR24
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2024 445.776 LD03 West-Nederland 11 CR25
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2024 917.067 LD03 West-Nederland 6 CR26
Delft en Westland (CR) 2024 244.939 LD03 West-Nederland 3 CR27
Oost-Zuid-Holland (CR) 2024 348.568 LD03 West-Nederland 6 CR28
Groot-Rijnmond (CR) 2024 1.503.200 LD03 West-Nederland 15 CR29
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2024 381.112 LD03 West-Nederland 9 CR30
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2024 105.611 LD03 West-Nederland 3 CR31
Overig Zeeland (CR) 2024 286.046 LD03 West-Nederland 10 CR32
West-Noord-Brabant (CR) 2024 651.313 LD04 Zuid-Nederland 13 CR33
Midden-Noord-Brabant (CR) 2024 507.536 LD04 Zuid-Nederland 11 CR34
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2024 676.843 LD04 Zuid-Nederland 11 CR35
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2024 809.180 LD04 Zuid-Nederland 21 CR36
Noord-Limburg (CR) 2024 290.414 LD04 Zuid-Nederland 8 CR37
Midden-Limburg (CR) 2024 242.566 LD04 Zuid-Nederland 7 CR38
Zuid-Limburg (CR) 2024 600.194 LD04 Zuid-Nederland 16 CR39
Flevoland (CR) 2024 450.920 LD02 Oost-Nederland 6 CR40
Aa en Hunze 2024 25.853 LD01 Noord-Nederland TR12 Groningse, Friese en Drentse Zandgronden 1 GM1680
Aalburg 2024
Aalsmeer 2024 33.354 LD03 West-Nederland TR06 Hollands-Utrechtse meren 1 GM0358
Aalten 2024 27.308 LD02 Oost-Nederland TR10 Achterhoek 1 GM0197
Ter Aar 2024
Aarle-Rixtel 2024
Abcoude 2024
Achtkarspelen 2024 28.226 LD01 Noord-Nederland TR17 Overig Nederland 1 GM0059
Akersloot 2024
Alblasserdam 2024 20.306 LD03 West-Nederland TR17 Overig Nederland 1 GM0482
Albrandswaard 2024 26.431 LD03 West-Nederland TR04 Deltagebied 1 GM0613
Alkemade 2024
Alkmaar 2024 112.311 LD03 West-Nederland TR17 Overig Nederland 1 GM0361
Almelo 2024 74.355 LD02 Oost-Nederland TR11 Twente, Salland en Vechtstreek 1 GM0141
Almere 2024 226.630 LD02 Oost-Nederland TR03 IJsselmeerkust 1 GM0034
Alphen aan den Rijn 2024 114.968 LD03 West-Nederland TR17 Overig Nederland 1 GM0484
Alphen en Riel 2024
Alphen-Chaam 2024 10.492 LD04 Zuid-Nederland TR13 West- en Midden-Brabant 1 GM1723
Altena 2024 58.293 LD04 Zuid-Nederland TR04 Deltagebied 1 GM1959
Ambt Delden 2024
Ambt Montfort 2024
Ameland 2024 3.832 LD01 Noord-Nederland TR01 Waddeneilanden 1 GM0060
Amerongen 2024
Amersfoort 2024 161.825 LD03 West-Nederland TR07 Utrechtse Heuvelrug en 't Gooi 1 GM0307
Ammerzoden 2024
Amstelveen 2024 95.007 LD03 West-Nederland TR17 Overig Nederland 1 GM0362
Amsterdam 2024 934.927 LD03 West-Nederland TR16 4 grote steden exclusief Noordzeebadplaatsen 1 GM0363
Andijk 2024
Angerlo 2024
Anloo 2024
Anna Paulowna 2024
Apeldoorn 2024 168.212 LD02 Oost-Nederland TR08 Veluwe en Veluwerand 1 GM0200
Appingedam 2024
Arcen en Velden 2024
Arnemuiden 2024
Arnhem 2024 167.651 LD02 Oost-Nederland TR08 Veluwe en Veluwerand 1 GM0202
Assen 2024 69.691 LD01 Noord-Nederland TR12 Groningse, Friese en Drentse Zandgronden 1 GM0106
Asten 2024 17.294 LD04 Zuid-Nederland TR14 Oost-Brabant, Noord- en Midden-Limburg, Nijmegen 1 GM0743
Avereest 2024
Axel 2024
Baarle-Nassau 2024 7.077 LD04 Zuid-Nederland TR13 West- en Midden-Brabant 1 GM0744
Baarn 2024 25.062 LD03 West-Nederland TR07 Utrechtse Heuvelrug en 't Gooi 1 GM0308
Bakel en Milheeze 2024
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn voor een groot aantal onderwerpen de belangrijkste statistische gegevens weergegeven voor diverse regionale indelingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief tenzij is aangegeven in de toelichting bij 'perioden' of 'onderwerp' dat ze voorlopig of nader voorlopig zijn.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.
Voor deze StatLinetabel is besloten dat de indeling naar migratieachtergrond niet meer wordt bijgewerkt vanaf 2023. De nieuwe indeling zal in deze tabel worden opgenomen worden als er voldoende jaren beschikbaar zijn voor een nieuwe reeks. Regionale cijfers naar herkomstland zijn onder meer te vinden in de tabellen 'Bevolking; herkomstland, geboorteland, leeftijd, regio, 1 januari' en 'Kerncijfers wijken en buurten 2023'. Koppelingen naar deze tabellen staan in paragraaf 3.


Wijzigingen per 8 april 2024:

Bevolking
Totale bevolking op 1 januari: de voorlopige cijfers van 2024 zijn toegevoegd.
Doodsoorzaken: de definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Landbouw
Mineralenuitscheiding en mestproductie: de definitieve cijfers van 2022 en de voorlopige cijfers van 2023 zijn toegevoegd.

Milieu
Afval van huishoudens: de definitieve cijfers van 2019 en de nader voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Lokalisering
Lokalisering van gemeenten: de definitieve gegevens van 2024 zijn toegevoegd. De regionale eenheden (Politie) van 2024 worden in de tweede helft van dit jaar gepubliceerd.
Aantal gemeenten per regio: de definitieve gegevens van 2024 zijn toegevoegd.


Wijzigingen per 18 december 2023:
Correctie: Vanwege een wijziging in de brondata van de studieschulden zijn bij het onderwerp Vermogen de cijfers van 2019 en 2020 aangepast.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Juni 2024.

Toelichting onderwerpen

Bevolking
De geregistreerde bevolking van Nederland.
Bevolkingssamenstelling op 1 januari
Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.

In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Totale bevolking
Bevolking op 1 januari.

Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.

In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Lokalisering
De rubriek 'Lokalisering' bevat de namen en coderingen van een aantal door het CBS onderhouden gebiedsindelingen. Deze indelingen zijn ook opgenomen in de StatLinepublicaties Gebieden in Nederland.

Hiermee kan een gebruiker zelf overzichten maken. Zo kunnen door het samentellen van gemeentelijke cijfers over het aantal personenauto's of eenpersoonshuishoudens uitkomsten worden verkregen voor veiligheidsregio's.
Ook kan zo bijvoorbeeld het aantal banen per arbeidsmarktregio worden berekend.

Optellen van gemeentelijke cijfers tot totalen voor een bepaald gebied is echter niet altijd mogelijk. Voor sommige onderwerpen ontbreken bij een aantal gemeenten cijfers om redenen van statistische betrouwbaarheid, geheimhouding of niet aanwezig zijn van gegevens in het basismateriaal (non-respons).
Lokaliseringen van gemeenten
Dit onderdeel bevat informatie over de relatie tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau) en diverse onderverdelingen van het Nederlandse grondgebied op bovengemeentelijk niveau.
Landsdelen
LD = Landsdeel
Lokalisering van gemeenten per landsdeel. Nederland telt 4 landsdelen:
Noord-Nederland: Groningen, Fryslân, Drenthe
Oost-Nederland: Overijssel, Flevoland, Gelderland
West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland
Zuid-Nederland: Noord-Brabant, Limburg
Code
Codes van de landsdelen.
Naam
Namen van de landsdelen.
Toeristengebieden
TR = Toeristengebied
Lokalisering van gemeenten per toeristengebied. De indeling in toeristengebieden is ontworpen in 1972 voor statistieken op het terrein van de toeristische dienstverlening en vrijetijdsbesteding. De gebieden zijn niet noodzakelijkerwijs aaneensluitend.

Van de gemeente 's-Gravenhage horen de onderdelen 'Kijkduin' en 'Scheveningen' en van de gemeente Rotterdam het onderdeel 'Hoek van Holland' niet tot het toeristengebied '4 grote steden excl. Noordzeebadplaatsen' (code TR16) maar tot het toeristengebied 'Noordzeebadplaatsen' (code TR02). Deze uitzonderingen zijn afgebakend als clusters van postcodegebieden:
- Kijkduin (postcode 2554 en 2555).
- Scheveningen (postcode 2583, 2584, 2586 en 2587).
- Hoek van Holland (postcode 3150 en 3151).
Code
Codes van de toeristengebieden.
Naam
Namen van de toeristengebieden. Een aantal namen is vanwege hun lengte afgekort.
Gemeenten
Aantal gemeenten per gekozen regio.
Geeft een overzicht van de dynamiek als gevolg van gemeentelijke herindelingen. Bijvoorbeeld de provincie Zuid-Holland bestaat in 1995 uit 95 en in 2005 uit 86 gemeenten.
Koppelvariabele regio (code)
Vergemakkelijkt het koppelen met andere tabellen.