Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers Nederland

Regio's Perioden Sociale zekerheid Uitkeringsontvangers per soort uitkering Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid, totaal (aantal) Sociale zekerheid Uitkeringsontvangers per soort uitkering Arbeidsongeschiktheid WAO-uitkering (aantal) Sociale zekerheid Uitkeringsontvangers per soort uitkering Arbeidsongeschiktheid WIA-uitkering: WGA-regeling (aantal) Sociale zekerheid Uitkeringsontvangers per soort uitkering Arbeidsongeschiktheid Wajong-uitkering (aantal) Lokalisering Lokaliseringen van gemeenten Arbeidsmarktregio's Code (code) Lokalisering Lokaliseringen van gemeenten Arbeidsmarktregio's Naam (naam) Lokalisering Lokaliseringen van gemeenten RegioPlus-arbeidsmarktregio's Code (code) Lokalisering Lokaliseringen van gemeenten RegioPlus-arbeidsmarktregio's Naam (naam)
Nederland 2022
Noord-Nederland (LD) 2022
Oost-Nederland (LD) 2022
West-Nederland (LD) 2022
Zuid-Nederland (LD) 2022
Groningen (PV) 2022
Fryslân (PV) 2022
Drenthe (PV) 2022
Overijssel (PV) 2022
Flevoland (PV) 2022
Gelderland (PV) 2022
Utrecht (PV) 2022
Noord-Holland (PV) 2022
Zuid-Holland (PV) 2022
Zeeland (PV) 2022
Noord-Brabant (PV) 2022
Limburg (PV) 2022
Oost-Groningen (CR) 2022
Delfzijl en omgeving (CR) 2022
Overig Groningen (CR) 2022
Noord-Friesland (CR) 2022
Zuidwest-Friesland (CR) 2022
Zuidoost-Friesland (CR) 2022
Noord-Drenthe (CR) 2022
Zuidoost-Drenthe (CR) 2022
Zuidwest-Drenthe (CR) 2022
Noord-Overijssel (CR) 2022
Zuidwest-Overijssel (CR) 2022
Twente (CR) 2022
Veluwe (CR) 2022
Achterhoek (CR) 2022
Arnhem/Nijmegen (CR) 2022
Zuidwest-Gelderland (CR) 2022
Utrecht (CR) 2022
Kop van Noord-Holland (CR) 2022
Alkmaar en omgeving (CR) 2022
IJmond (CR) 2022
Agglomeratie Haarlem (CR) 2022
Zaanstreek (CR) 2022
Groot-Amsterdam (CR) 2022
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2022
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2022
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2022
Delft en Westland (CR) 2022
Oost-Zuid-Holland (CR) 2022
Groot-Rijnmond (CR) 2022
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2022
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2022
Overig Zeeland (CR) 2022
West-Noord-Brabant (CR) 2022
Midden-Noord-Brabant (CR) 2022
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2022
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2022
Noord-Limburg (CR) 2022
Midden-Limburg (CR) 2022
Zuid-Limburg (CR) 2022
Flevoland (CR) 2022
Aa en Hunze 2022 AM01 Groningen RA0102 Drenthe
Aalburg 2022 . .
Aalsmeer 2022 AM18 Groot Amsterdam RA0717 Amstelland, Kennemerland en Meerlanden
Aalten 2022 AM09 Achterhoek RA0207 Achterhoek
Ter Aar 2022 . .
Aarle-Rixtel 2022 . .
Abcoude 2022 . .
Achtkarspelen 2022 AM02 Friesland RA0103 Friesland
Akersloot 2022 . .
Alblasserdam 2022 AM23 Drechtsteden RA1121 Zuid-Holland Zuid
Albrandswaard 2022 AM22 Rijnmond RA0919 Rijnmond
Alkemade 2022 . .
Alkmaar 2022 AM15 Noord-Holland Noord RA0614 Noord-Holland Noord
Almelo 2022 AM05 Twente RA0205 Twente
Almere 2022 AM11 Flevoland RA0410 Flevoland
Alphen aan den Rijn 2022 AM19 Holland Rijnland RA0818 Rijnstreek
Alphen en Riel 2022 . .
Alphen-Chaam 2022 AM26 Midden-Brabant RA1323 West-Brabant
Altena 2022 AM25 West-Brabant RA1323 West-Brabant
Ambt Delden 2022 . .
Ambt Montfort 2022 . .
Ameland 2022 AM02 Friesland RA0103 Friesland
Amerongen 2022 . .
Amersfoort 2022 AM14 Amersfoort RA0513 Amersfoort en omgeving
Ammerzoden 2022 . .
Amstelveen 2022 AM18 Groot Amsterdam RA0717 Amstelland, Kennemerland en Meerlanden
Amsterdam 2022 AM18 Groot Amsterdam RA0616 Amsterdam
Andijk 2022 . .
Angerlo 2022 . .
Anloo 2022 . .
Anna Paulowna 2022 . .
Apeldoorn 2022 AM06 Stedendriehoek en Noordwest Veluwe RA0206 Stedendriehoek & Noord-Veluwe
Appingedam 2022 . .
Arcen en Velden 2022 . .
Arnemuiden 2022 . .
Arnhem 2022 AM07 Midden-Gelderland RA0309 Midden-Gelderland
Assen 2022 AM01 Groningen RA0102 Drenthe
Asten 2022 AM32 Helmond-De Peel RA1326 Zuidoost-Brabant
Avereest 2022 . .
Axel 2022 . .
Baarle-Nassau 2022 AM26 Midden-Brabant RA1323 West-Brabant
Baarn 2022 AM14 Amersfoort RA0513 Amersfoort en omgeving
Bakel en Milheeze 2022 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn voor een groot aantal onderwerpen de belangrijkste statistische gegevens weergegeven voor diverse regionale indelingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief tenzij is aangegeven in de toelichting bij 'perioden' of 'onderwerp' dat ze voorlopig of nader voorlopig zijn.

Gemeentelijke herindeling Weesp-Amsterdam
Per 24 maart 2022 is de gemeente Weesp samengegaan met de gemeente Amsterdam. Deze gemeentelijke herindeling is in deze tabel nog niet doorgevoerd. Dit zal per 1 januari 2023 worden doorgevoerd.

Wijzigingen per 10 juni 2022:

Bevolking
Naar geslacht, leeftijd, en burgerlijke staat: de definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd.
Stedelijkheid: de definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd.
Bevolkingsdichtheid: de definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd.
Gemiddeld aantal inwoners: de definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Onderwijs
Leerlingen naar schoolgemeente: de definitieve cijfers over schooljaar 2020/'21 en de voorlopige cijfers over schooljaar 2021/'22 zijn toegevoegd.

Verkeer en vervoer
Lengte van wegen: de definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.
Het CBS gebruikt het Nationaal Wegenbestand (NWB) als bronbestand. Het NWB is in samenwerking met de gemeenten, de provincies en Rijkswaterstaat een verbeterslag aan het uitvoeren.
Hierbij zijn in 2021 eerder niet geclassificeerde wegen gewijzigd naar fietspaden. De fietspaden worden niet meegenomen in de lengteberekening van de autowegen, daarom is er in 2021 een afname in de lengte van de autowegen.

Bodemgebruik
Oppervlakte: de definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd. Vanaf 2022 zijn deze cijfers gebaseerd op het nieuwe Bestand Bodemgebruik 2017.
Omgevingsadressendichtheid: de definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
September 2022.

Toelichting onderwerpen

Sociale zekerheid
Uitkeringsontvangers per soort uitkering
Het aantal personen dat een sociale zekerheidsuitkering ontvangt uitgesplitst naar de soort uitkering.
Het gaat hier om werkloosheidsuitkeringen, bijstandsuitkeringen, bijstandsgerelateerde uitkeringen, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en AOW-uitkeringen.

De cijfers hebben betrekking op de laatste dag van de verslagperiode.
Cijfers over het aantal personen met een AOW-uitkering zijn vanaf 2013 toegevoegd.

Het is mogelijk dat een persoon aanspraak maakt op meer dan één uitkering. Dat kunnen uitkeringen zijn van eenzelfde soort (bijvoorbeeld twee WAO-uitkeringen) of twee uitkeringen van verschillend type (zoals een WW en een bijstandsuitkering. In het laatste geval wordt de persoon bij beide soorten uitkeringen meegeteld. In het eerste geval slechts één keer (bij de WAO). Bij de totaaltellingen wordt de persoon uiteraard ook maar één keer geteld.
Arbeidsongeschiktheid
Het aantal personen dat een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt in het kader van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ),
de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong).
Het recht op een uitkering in het kader van een van bovengenoemde wetten vervalt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

De cijfers hebben betrekking op de laatste dag van de verslagperiode.

Het is mogelijk dat een persoon aanspraak maakt op meer dan één uitkering. Dat kunnen uitkeringen zijn van eenzelfde soort (bijvoorbeeld twee WAO-uitkeringen) of twee uitkeringen van verschillend type (zoals een WW en een bijstandsuitkering). In het laatste geval wordt de persoon bij beide soorten uitkeringen meegeteld. In het eerste geval slechts één keer (bij de WAO). Bij de totaaltellingen wordt de persoon uiteraard maar één keer geteld.
Arbeidsongeschiktheid, totaal
Het totaal aantal personen dat een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, WAZ, Wajong, Wet Wajong) ontvangt.

De cijfers hebben betrekking op de laatste dag van de verslagperiode.
WAO-uitkering
Het aantal personen dat een uitkering ontvangt in het kader van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).

De cijfers hebben betrekking op de laatste dag van de verslagperiode.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
De wet geeft werknemers die voor 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden recht op een loonvervangende uitkering, zolang zij minimaal 15% arbeidsongeschiktheid zijn.
De WAO is met ingang van 2005 vervangen door de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), maar blijft bestaan voor mensen die al een WAO-uitkering hadden of binnen 5 jaar na het beëindigen van de uitkering opnieuw arbeidsongeschikt worden door dezelfde oorzaak.
Het recht op een WAO-uitkering vervalt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
WIA-uitkering: WGA-regeling
Het aantal personen dat een uitkering ontvangt in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA).

De cijfers hebben betrekking op de laatste dag van de verslagperiode.

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
De WIA geeft werknemers die na een wachttijd van twee jaar nog minstens 35 procent arbeidsongeschikt zijn, recht op een uitkering. De wet is zó opgezet dat men gestimuleerd wordt om naar vermogen te werken.
De wet kent twee regelingen: de regeling Inkomensverzekering volledig arbeidsongeschikten (IVA) en de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA).
De IVA regelt een uitkering voor werknemers die langdurig en volledig arbeidsongeschikt zijn. De WGA geeft recht op een loonaanvullende uitkering als een werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is.
De WIA vervangt per 29 december 2005 de WAO.
Het recht op een WIA-uitkering vervalt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
Wajong-uitkering
Het aantal personen dat een uitkering ontvangt in het kader van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) of de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong).

De cijfers hebben betrekking op de laatste dag van de verslagperiode.

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
De Wajong is een wettelijke voorziening in de financiële gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid van mensen die geen aanspraak kunnen maken op de WAO/WIA omdat er geen arbeidsverleden is opgebouwd.
Dit zijn mensen die arbeidsongeschikt zijn voor de dag dat zij 17 jaar worden of na hun 17e jaar arbeidsongeschikt worden én een opleiding/studie volgen.
Vanaf 1 januari 2010 is de Wajong vervangen door de Wet Wajong. De Wajong blijft gelden voor jongeren die voor 1 januari 2010 een uitkering hebben aangevraagd.
Het recht op een Wajong-uitkering vervalt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong)
Met ingang van 1 januari 2010 is de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) in werking getreden.
In tegenstelling tot de Wajong hebben jongeren met een ziekte of handicap in de eerste plaats recht op hulp bij het vinden en houden van werk. Daaraan gekoppeld kunnen ze een inkomensondersteuning krijgen.
Vanaf 2015 staat de Wet Wajong alleen nog open voor jonggehandicapten die duurzaam geen mogelijkheden hebben om deel te nemen aan het arbeidsproces.
Jonggehandicapten die nog kunnen werken, maar ondersteuning nodig hebben vallen vanaf die datum onder de Participatiewet en kunnen voor ondersteuning terecht bij de gemeente.
Het recht op een uitkering in het kader van de Wet Wajong vervalt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
Lokalisering
De rubriek 'Lokalisering' bevat de namen en coderingen van een aantal door het CBS onderhouden gebiedsindelingen. Deze indelingen zijn ook opgenomen in de StatLinepublicaties Gebieden in Nederland.

Hiermee kan een gebruiker zelf overzichten maken. Zo kunnen door het samentellen van gemeentelijke cijfers over het aantal personenauto's of eenpersoonshuishoudens uitkomsten worden verkregen voor veiligheidsregio's.
Ook kan zo bijvoorbeeld het aantal banen per arbeidsmarktregio worden berekend.

Optellen van gemeentelijke cijfers tot totalen voor een bepaald gebied is echter niet altijd mogelijk. Voor sommige onderwerpen ontbreken bij een aantal gemeenten cijfers om redenen van statistische betrouwbaarheid, geheimhouding of niet aanwezig zijn van gegevens in het basismateriaal (non-respons).
Lokaliseringen van gemeenten
Dit onderdeel bevat informatie over de relatie tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau) en diverse onderverdelingen van het Nederlandse grondgebied op bovengemeentelijk niveau.
Arbeidsmarktregio's
AM = Arbeidsmarktregio
Een indeling in regio's van waaruit gemeenten en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden vormgeven. Het is een regionaal niveau tussen gemeenten en provincies in. Deze indeling is van onderop, door gemeenten zelf, tot stand gekomen. Nederland telt 35 arbeidsmarktregio's.

Met ingang van 1-1-2021 is de gemeente Vijfheerenlanden in zijn geheel toebedeeld aan de Arbeidsmarktregio 'Gorinchem', code AM35. In de jaren hiervoor was de gemeente over meerdere Arbeidsmarktregio's verdeeld en staat daarom voor die jaren in deze tabel als 'Niet in te delen', code AM99.
Code
Codes van de arbeidsmarktregio's.
Naam
Namen van de arbeidsmarktregio's.
RegioPlus-arbeidsmarktregio's
RA = RegioPlus-arbeidsmarktregio
Een indeling in regio's van waaruit regionale werkgeversorganisaties, verenigd in het samenwerkingsverband RegioPlus, zich inzetten voor het behouden en aantrekken van voldoende en goed gekwalificeerd personeel in zorg en welzijn. Deze indeling is tot stand gekomen vanuit dit samenwerkingsverband. Nederland telt 28 RegioPlus-arbeidsmarktregio's.
Code
Codes van de RegioPlus-arbeidsmarktregio's.
Naam
Namen van de RegioPlus-arbeidsmarktregio's.