Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers Nederland

Regio's Perioden Bevolking Bevolkingssamenstelling op 1 januari Totale bevolking (aantal) Bevolking Bevolkingssamenstelling op 1 januari Migratieachtergrond Migratieachtergrond, relatief Met migratieachtergrond Totaal met migratieachtergrond (%) Bevolking Particuliere huishoudens Particuliere huishoudens Totaal aantal particuliere huishoudens (aantal) Bevolking Particuliere huishoudens Gemiddelde huishoudensgrootte (personen per 1 huishouden) Lokalisering Wijken (aantal) Lokalisering Buurten (aantal)
Nederland 2021 17.475.415 24,6 8.043.443 2,14 3.248 14.080
Noord-Nederland (LD) 2021 1.733.143 12,7 812.624 2,09 543 2.230
Oost-Nederland (LD) 2021 3.691.362 18,3 1.629.332 2,23 634 3.163
West-Nederland (LD) 2021 8.361.089 31,5 3.902.050 2,11 1.355 5.755
Zuid-Nederland (LD) 2021 3.689.821 21,0 1.699.437 2,14 716 2.932
Groningen (PV) 2021 586.937 16,8 296.374 1,95 122 651
Fryslân (PV) 2021 651.435 10,5 295.870 2,16 232 901
Drenthe (PV) 2021 494.771 10,6 220.380 2,20 189 678
Overijssel (PV) 2021 1.166.533 16,1 512.031 2,24 268 1.064
Flevoland (PV) 2021 428.226 33,5 178.960 2,36 38 318
Gelderland (PV) 2021 2.096.603 16,5 938.341 2,20 328 1.781
Utrecht (PV) 2021 1.361.153 23,8 613.804 2,19 222 969
Noord-Holland (PV) 2021 2.888.486 34,0 1.381.760 2,06 474 2.018
Zuid-Holland (PV) 2021 3.726.050 33,6 1.729.250 2,13 490 2.315
Zeeland (PV) 2021 385.400 19,3 177.236 2,14 169 453
Noord-Brabant (PV) 2021 2.573.949 20,3 1.165.895 2,18 469 2.021
Limburg (PV) 2021 1.115.872 22,7 533.542 2,05 247 911
Oost-Groningen (CR) 2021 135.839 11,5 62.321 2,12 31 158
Delfzijl en omgeving (CR) 2021 45.587 15,6 21.443 2,08 19 92
Overig Groningen (CR) 2021 405.511 18,8 212.610 1,88 72 401
Noord-Friesland (CR) 2021 321.562 11,4 149.957 2,11 107 441
Zuidwest-Friesland (CR) 2021 141.777 9,0 62.522 2,23 72 225
Zuidoost-Friesland (CR) 2021 188.096 10,0 83.391 2,21 53 235
Noord-Drenthe (CR) 2021 192.808 10,9 85.840 2,19 69 290
Zuidoost-Drenthe (CR) 2021 167.939 10,9 75.372 2,19 61 209
Zuidwest-Drenthe (CR) 2021 134.024 9,8 59.168 2,22 59 179
Noord-Overijssel (CR) 2021 377.292 11,3 161.452 2,30 112 417
Zuidwest-Overijssel (CR) 2021 157.508 17,2 70.384 2,20 36 130
Twente (CR) 2021 631.733 18,6 280.195 2,22 120 517
Veluwe (CR) 2021 700.975 14,3 300.112 2,29 101 516
Achterhoek (CR) 2021 402.239 12,3 176.729 2,23 59 453
Arnhem/Nijmegen (CR) 2021 744.715 21,3 357.326 2,05 123 572
Zuidwest-Gelderland (CR) 2021 248.674 15,2 104.174 2,36 45 240
Utrecht (CR) 2021 1.361.153 23,8 613.804 2,19 222 969
Kop van Noord-Holland (CR) 2021 379.304 16,0 168.880 2,21 104 500
Alkmaar en omgeving (CR) 2021 250.477 19,5 113.351 2,18 48 168
IJmond (CR) 2021 199.389 20,0 89.381 2,20 41 162
Agglomeratie Haarlem (CR) 2021 230.734 28,3 108.762 2,09 33 166
Zaanstreek (CR) 2021 173.234 32,1 77.677 2,21 22 64
Groot-Amsterdam (CR) 2021 1.396.239 46,4 705.687 1,96 181 774
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021 259.109 24,4 118.022 2,17 45 184
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2021 431.595 21,5 201.039 2,12 60 322
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2021 887.863 46,9 423.081 2,07 82 265
Delft en Westland (CR) 2021 234.377 25,3 113.423 2,05 25 176
Oost-Zuid-Holland (CR) 2021 337.798 19,0 145.985 2,28 52 322
Groot-Rijnmond (CR) 2021 1.461.412 36,9 684.118 2,11 188 760
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2021 373.005 21,5 161.604 2,28 83 470
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2021 105.204 28,9 49.836 2,08 60 124
Overig Zeeland (CR) 2021 280.196 15,7 127.400 2,17 109 329
West-Noord-Brabant (CR) 2021 637.031 21,0 290.139 2,16 99 404
Midden-Noord-Brabant (CR) 2021 493.004 20,6 225.353 2,15 143 520
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2021 659.524 16,3 290.359 2,24 112 585
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2021 784.390 22,9 360.044 2,15 115 512
Noord-Limburg (CR) 2021 283.350 20,4 126.834 2,20 82 272
Midden-Limburg (CR) 2021 238.268 20,3 108.814 2,14 72 218
Zuid-Limburg (CR) 2021 594.254 24,7 297.894 1,96 93 421
Flevoland (CR) 2021 428.226 33,5 178.960 2,36 38 318
Aa en Hunze 2021 25.399 6,6 11.170 2,23 21 54
Aalburg 2021
Aalsmeer 2021 31.991 21,5 13.295 2,38 3 9
Aalten 2021 27.120 11,5 11.535 2,31 4 29
Ter Aar 2021
Aarle-Rixtel 2021
Abcoude 2021
Achtkarspelen 2021 27.900 4,5 11.845 2,34 3 24
Akersloot 2021
Alblasserdam 2021 20.136 15,4 8.246 2,42 6 29
Albrandswaard 2021 25.814 22,4 10.357 2,43 7 26
Alkemade 2021
Alkmaar 2021 109.896 22,9 52.607 2,07 11 66
Almelo 2021 73.132 26,8 32.878 2,18 12 71
Almere 2021 214.715 44,6 90.426 2,35 6 69
Alphen aan den Rijn 2021 112.587 21,2 49.093 2,26 16 100
Alphen en Riel 2021
Alphen-Chaam 2021 10.373 14,6 4.296 2,39 6 19
Altena 2021 56.352 7,9 22.655 2,46 19 63
Ambt Delden 2021
Ambt Montfort 2021
Ameland 2021 3.746 8,2 1.768 2,10 1 7
Amerongen 2021
Amersfoort 2021 157.462 25,4 69.643 2,23 33 145
Ammerzoden 2021
Amstelveen 2021 90.829 46,8 43.004 2,09 14 47
Amsterdam 2021 873.338 56,2 474.875 1,81 99 479
Andijk 2021
Angerlo 2021
Anloo 2021
Anna Paulowna 2021
Apeldoorn 2021 164.781 18,4 74.301 2,17 16 95
Appingedam 2021
Arcen en Velden 2021
Arnemuiden 2021
Arnhem 2021 162.424 33,3 82.259 1,93 24 83
Assen 2021 68.836 16,5 31.693 2,11 10 109
Asten 2021 16.817 11,2 7.220 2,30 11 28
Avereest 2021
Axel 2021
Baarle-Nassau 2021 6.899 25,8 3.044 2,22 3 10
Baarn 2021 24.792 18,6 11.165 2,12 5 21
Bakel en Milheeze 2021
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn voor een groot aantal onderwerpen de belangrijkste statistische gegevens weergegeven voor diverse regionale indelingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief tenzij is aangegeven in de toelichting bij de perioden of het onderwerp dat ze voorlopig of nader voorlopig zijn.

Wijzigingen per 18 oktober 2021:

Bevolking
Migratieachtergrond: de definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.
Geboorte en sterfte: de definitieve cijfers van 2020 zijn toegevoegd.
Doodsoorzaken: de voorlopige cijfers van 2020 zijn toegevoegd.
Verhuizingen: de definitieve cijfers van 2020 zijn toegevoegd.
Bevolkingsgroei: de definitieve cijfers van 2020 zijn toegevoegd.
Particuliere huishoudens: de definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
December 2021.

Toelichting onderwerpen

Bevolking
De geregistreerde bevolking van Nederland.
Bevolkingssamenstelling op 1 januari
Totale bevolking
Bevolking op 1 januari. Betreft het geregistreerde aantal personen van Nederland.
Migratieachtergrond
Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders of van zichzelf.
Migratieachtergrond, relatief
Met migratieachtergrond
Personen van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren als percentage van het totaal aantal inwoners per 1 januari.
Totaal met migratieachtergrond
Personen van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren, als percentage van het totaal aantal inwoners per 1 januari
Particuliere huishoudens
Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf, dus niet-bedrijfsmatig, voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.

Trendbreuk
Door de verbeterde waarneming van personen in institutionele huishoudens treedt vanaf 2014 een trendbreuk op in de ontwikkeling van het aantal eenpersoonshuishoudens/alleenstaanden. Circa 35 duizend personen die eerst voornamelijk als alleenstaanden getypeerd waren, verschuiven nu naar de institutionele huishoudens. Het aantal alleenstaanden steeg daardoor van 2013 op 2014 met maar duizend personen. Van 2012 op 2013 was die stijging nog 41 duizend personen. Ook de totale stijging van het aantal huishoudens liep als gevolg hiervan terug van 57 duizend van 2012 op 2013 naar 21 duizend van 2013 op 2014.
Vanaf 2011 is er voor de samenstelling van huishoudensgegevens gebruik gemaakt van een nieuwe productiemethode. In deze nieuwe methode worden voor het bepalen van de huishoudenssamenstelling naast de gegevens uit het gemeentelijke bevolkingsregister ook belastingdienstgegevens over samenwonende paren gebruikt. De uitkomsten op basis van de nieuwe methode sluiten goed aan op de voorgaande uitkomsten, maar er treden vanaf 2011 wel kleine verschuivingen op in het aantal huishoudens naar samenstelling.

Particuliere huishoudens
Totaal aantal particuliere huishoudens
Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer personen die alleen of
samen in een woonruimte wonen en zelf in hun dagelijkse behoeften
voorzien.
Naast eenpersoonshuishoudens onderscheiden we meerpersoons-
huishoudens (niet-gehuwde paren met en zonder kinderen, echtparen met
en zonder kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens).
Gemiddelde huishoudensgrootte
Het aantal in particuliere huishoudens levende personen gedeeld door het aantal particuliere huishoudens.
Lokalisering
De rubriek 'Lokalisering' bevat de namen en coderingen van een aantal door het CBS onderhouden gebiedsindelingen. Deze indelingen zijn ook opgenomen in de StatLinepublicaties Gebieden in Nederland.

Hiermee kan een gebruiker zelf overzichten maken. Zo kunnen door het samentellen van gemeentelijke cijfers over het aantal personenauto's of eenpersoonshuishoudens uitkomsten worden verkregen voor veiligheidsregio's.
Ook kan zo bijvoorbeeld het aantal banen per arbeidsmarktregio worden berekend.

Optellen van gemeentelijke cijfers tot totalen voor een bepaald gebied is echter niet altijd mogelijk. Voor sommige onderwerpen ontbreken bij een aantal gemeenten cijfers om redenen van statistische betrouwbaarheid, geheimhouding of niet aanwezig zijn van gegevens in het basismateriaal (non-respons).
Wijken
Aantal wijken per gekozen regio.
Een wijk is een onderdeel van een gemeente waarin een bepaalde vorm van bodemgebruik of bebouwing overheerst. Bijvoorbeeld: industriegebied, woongebied met hoogbouw of laagbouw. Een wijk bestaat uit één of meerdere buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.
Buurten
Aantal buurten per gekozen regio.
Een buurt is een onderdeel van een gemeente, dat afgebakend is vanuit bebouwingsoogpunt of sociaal-economische structuur. Wijken zijn optellingen van één of meer buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.