Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers Nederland

Regio's Perioden Bevolking Bevolkingssamenstelling op 1 januari Burgerlijke staat Totale bevolking Gescheiden (aantal) Bevolking Bevolkingssamenstelling op 1 januari Burgerlijke staat Bevolking 15 jaar of ouder Gescheiden (in % van  inwoners 15 jaar of ouder) Milieu en bodemgebruik Afval van huishoudens Totaal huishoudelijk afval (1 000 kg) Milieu en bodemgebruik Afval van huishoudens Huishoudelijk restafval (1 000 kg) Milieu en bodemgebruik Afval van huishoudens Grof huishoudelijk restafval (1 000 kg) Milieu en bodemgebruik Afval van huishoudens Gft-afval (1 000 kg) Milieu en bodemgebruik Afval van huishoudens Oud papier en karton (1 000 kg) Milieu en bodemgebruik Afval van huishoudens Verpakkingsglas (1 000 kg) Milieu en bodemgebruik Afval van huishoudens Textiel (1 000 kg) Milieu en bodemgebruik Afval van huishoudens Klein chemisch afval (1 000 kg) Milieu en bodemgebruik Afval van huishoudens Overig huishoudelijk afval (1 000 kg)
Nederland 2022 1.386.143 9,3
Noord-Nederland (LD) 2022 136.828 9,2
Oost-Nederland (LD) 2022 271.536 8,7
West-Nederland (LD) 2022 679.146 9,6
Zuid-Nederland (LD) 2022 298.633 9,4
Groningen (PV) 2022 45.662 9,0
Fryslân (PV) 2022 50.726 9,2
Drenthe (PV) 2022 40.440 9,5
Overijssel (PV) 2022 79.657 8,1
Flevoland (PV) 2022 35.752 10,1
Gelderland (PV) 2022 156.127 8,7
Utrecht (PV) 2022 96.743 8,5
Noord-Holland (PV) 2022 240.982 9,8
Zuid-Holland (PV) 2022 308.996 9,8
Zeeland (PV) 2022 32.425 9,9
Noord-Brabant (PV) 2022 200.142 9,1
Limburg (PV) 2022 98.491 10,1
Oost-Groningen (CR) 2022 12.197 10,4
Delfzijl en omgeving (CR) 2022 3.857 9,9
Overig Groningen (CR) 2022 29.608 8,4
Noord-Friesland (CR) 2022 24.693 9,0
Zuidwest-Friesland (CR) 2022 10.705 8,9
Zuidoost-Friesland (CR) 2022 15.328 9,6
Noord-Drenthe (CR) 2022 15.808 9,6
Zuidoost-Drenthe (CR) 2022 14.089 9,7
Zuidwest-Drenthe (CR) 2022 10.543 9,2
Noord-Overijssel (CR) 2022 24.038 7,7
Zuidwest-Overijssel (CR) 2022 11.735 8,8
Twente (CR) 2022 43.884 8,2
Veluwe (CR) 2022 47.665 8,1
Achterhoek (CR) 2022 28.905 8,3
Arnhem/Nijmegen (CR) 2022 62.135 9,7
Zuidwest-Gelderland (CR) 2022 17.422 8,3
Utrecht (CR) 2022 96.743 8,5
Kop van Noord-Holland (CR) 2022 31.719 9,8
Alkmaar en omgeving (CR) 2022 21.969 10,3
IJmond (CR) 2022 16.966 10,0
Agglomeratie Haarlem (CR) 2022 19.857 10,3
Zaanstreek (CR) 2022 15.433 10,6
Groot-Amsterdam (CR) 2022 112.708 9,4
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2022 22.330 10,3
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2022 31.043 8,4
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2022 81.406 10,9
Delft en Westland (CR) 2022 15.931 7,9
Oost-Zuid-Holland (CR) 2022 24.415 8,6
Groot-Rijnmond (CR) 2022 127.556 10,3
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2022 28.645 9,2
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2022 9.499 10,4
Overig Zeeland (CR) 2022 22.926 9,6
West-Noord-Brabant (CR) 2022 52.112 9,5
Midden-Noord-Brabant (CR) 2022 37.365 8,8
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2022 49.978 8,9
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2022 60.687 9,0
Noord-Limburg (CR) 2022 21.612 8,8
Midden-Limburg (CR) 2022 19.992 9,6
Zuid-Limburg (CR) 2022 56.887 10,9
Flevoland (CR) 2022 35.752 10,1
Aa en Hunze 2022 1.923 8,7
Aalburg 2022
Aalsmeer 2022 2.118 7,8
Aalten 2022 1.586 6,9
Ter Aar 2022
Aarle-Rixtel 2022
Abcoude 2022
Achtkarspelen 2022 1.870 8,1
Akersloot 2022
Alblasserdam 2022 1.324 8,1
Albrandswaard 2022 1.864 8,7
Alkemade 2022
Alkmaar 2022 10.716 11,4
Almelo 2022 6.399 10,3
Almere 2022 19.341 10,9
Alphen aan den Rijn 2022 8.590 9,1
Alphen en Riel 2022
Alphen-Chaam 2022 606 6,8
Altena 2022 3.178 6,7
Ambt Delden 2022
Ambt Montfort 2022
Ameland 2022 234 7,3
Amerongen 2022
Amersfoort 2022 12.970 9,9
Ammerzoden 2022
Amstelveen 2022 6.557 8,6
Amsterdam 2022 73.636 9,7
Andijk 2022
Angerlo 2022
Anloo 2022
Anna Paulowna 2022
Apeldoorn 2022 14.201 10,1
Appingedam 2022
Arcen en Velden 2022
Arnemuiden 2022
Arnhem 2022 15.179 10,9
Assen 2022 6.482 11,1
Asten 2022 1.017 7,0
Avereest 2022
Axel 2022
Baarle-Nassau 2022 541 9,0
Baarn 2022 2.251 10,7
Bakel en Milheeze 2022
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn voor een groot aantal onderwerpen de belangrijkste statistische gegevens weergegeven voor diverse regionale indelingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief tenzij is aangegeven in de toelichting bij 'perioden' of 'onderwerp' dat ze voorlopig of nader voorlopig zijn.

Gemeentelijke herindeling Weesp-Amsterdam
Per 24 maart 2022 is de gemeente Weesp samengegaan met de gemeente Amsterdam. Deze gemeentelijke herindeling is in deze tabel nog niet doorgevoerd. Dit zal per 1 januari 2023 worden doorgevoerd.

Wijzigingen per 19 december 2022:

Bouwen en wonen
Gemiddelde woningwaarde (WOZ): de nader voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd. De cijfers van 2019, 2020 en 2021 zijn aangepast en hebben nu de status definitief.
Woningen naar eigendom: de definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Arbeid
Banen van werknemers: de nader voorlopige cijfers van 2020 en de voorlopige cijfers van 2021 zijn toegevoegd. De cijfers van 2019 zijn definitief geworden.

Inkomen en vermogen
De definitieve cijfers van 2020 en de voorlopige cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Landbouw
Graasdieren, hokdieren, oppervlakte cultuurgrond: de voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Verkeer en vervoer
Motorvoertuigen: de gegevens vanaf 2019 tot en met 2021 zijn herzien. Deze zijn nu berekend op basis van de nieuwe verbeterde selectiemethode, waarbij alleen voertuigen zijn meegenomen, die op basis van verzekering, deel mochten nemen aan het verkeer. Voorheen werden ook enkele niet-verzekerde voertuigen meegenomen.
In paragraaf 4 staat een koppeling naar het methoderapport waarin de verschillen tussen de oude en nieuwe selectiemethode worden uitgelegd en gekwantificeerd.
De definitieve gegevens van 2022 volgens de nieuwe selectiemethode zijn toegevoegd.

Nabijheid voorzieningen
Sportterreinen, openbaar groen: de definitieve cijfers van 2017 zijn toegevoegd.
Ziekenhuizen, opritten hoofdverkeersweg: de definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 31 oktober 2022:

Correctie relatieve cijfers Bevolking / Verhuizingen:
De relatieve cijfers van het binnenlands migratiesaldo en de verhuismobiliteit (per 1 000 van de gemiddelde bevolking) over 2021 zijn gecorrigeerd. De oude cijfers lagen een factor 10 te hoog. De fout is ontstaan door een verkeerde afleiding van de cijfers van de gemiddelde bevolking waaraan wordt gerelateerd. De fout heeft geen gevolgen voor de overige cijfers binnen het onderwerp Verhuizingen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
April 2023.

Toelichting onderwerpen

Bevolking
De geregistreerde bevolking van Nederland.
Bevolkingssamenstelling op 1 januari
Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.

In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten zichtbaar (minder ongehuwd en meer gescheiden respectievelijk verweduwd).
Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd.
Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was.
Totale bevolking
Gescheiden
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een huwelijk door echtscheiding of na ontbinding van een geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner.
Behalve personen die gescheiden zijn van tafel en bed, want zij blijven formeel gehuwd.
Bevolking 15 jaar of ouder
Gescheiden
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een huwelijk door echtscheiding of na ontbinding van een geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner.
Behalve personen die gescheiden zijn van tafel en bed, want zij blijven formeel gehuwd.
Milieu en bodemgebruik
Afval van huishoudens
Afval dat door of in opdracht van de gemeenten bij huishoudens is ingezameld. Daarnaast zijn ook de hoeveelheden textiel en oud papier en karton, die door scholen, verenigingen en liefdadigheidsorganisaties zijn ingezameld, in de cijfers inbegrepen.
Omdat het afval van kleine winkels en dergelijk vaak tegelijk met het afval van huishoudens wordt ingezameld, zal een (klein) deel niet afkomstig zijn van huishoudens.
.
Reinigingsdienstenafval blijft buiten beschouwing. Hieronder worden afvalstoffen verstaan die vrijkomen bij activiteiten van de gemeenten zelf, zoals veegafval en groenafval uit plantsoenen en parken.
.
Ook blijft buiten beschouwing het overig afval dat door of in opdracht van de gemeenten, via aparte inzamelroutes, ingezameld wordt bij bedrijven, winkels en dergelijke. Het betreft voornamelijk de inzameling van kantoor-, winkel- en dienstenafval.
.
Van een klein deel van de gemeenten zijn geen cijfers beschikbaar of ontbreken cijfers over één of meer soorten afval. Als de gegevens van een of meer afvalcomponenten ontbreken, is er voor gekozen om bijgeschatte gegevens te gebruiken bij het bepalen van de totale hoeveelheid afval.
Dit is echter alleen gedaan wanneer de hoeveelheden van de soorten afval waarvan de gegevens ontbreken, relatief klein zijn.
.
Wanneer een aantal gemeenten een gezamenlijke milieustraat beheren of als gemeenten het afval laten inzamelen door een gemeenschappelijke regeling, zijn hierdoor niet altijd cijfers per individuele gemeente beschikbaar.
In deze gevallen wordt de totale hoeveelheid ingezameld afval op basis van het aantal inwoners over de gemeenten verdeeld.
Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen meerdere gemeenten. Zij zamelt het huishoudelijk afval in van alle aan de regeling deelnemende gemeenten.
.
De cijfers van Nederland, de landsdelen en de provincies zijn afgerond.
Totaal huishoudelijk afval
Huishoudelijk restafval
Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
Grof huishoudelijk restafval
Niet gescheiden ingezameld restafval dat te groot of te zwaar is om op dezelfde wijze als het huishoudelijk restafval te worden aangeboden.
Gft-afval
Groente-, fruit- en tuinafval.
Oud papier en karton
Oud papier en karton, waaronder datgene wat is ingezameld door verenigingen, scholen en dergelijke.
Verpakkingsglas
Eenmalig verpakkingsglas zoals flessen en potten.
Textiel
Gebruikte kleding en ander textiel, waaronder datgene wat is ingezameld door verenigingen, scholen en liefdadigheidsorganisaties.
Klein chemisch afval
Huishoudelijke afvalstoffen zoals opgenomen in de zogenaamde KCA-lijst.
Daaronder ook afgewerkte olie en accu's.
Overig huishoudelijk afval
- drankenkartons zoals melkpakken;
- kunststof verpakkingen zoals kunststofflacons, PET-flessen, kunststoffolies en kunststof bakjes;
- overige kunststoffen zoals tuinmeubels, speelgoed en PVC buizen;
- vloerbedekking van textiel;
- wit- en bruingoed zoals koel- en vriesapparatuur, televisies, audioapparatuur, computer- en communicatieapparatuur en kleine keukenapparaten;
- grof tuinafval zoals boomstronken, grote takken en snoeihout;
- vlakglas zoals ruiten en spiegels;
- metalen inclusief metalen verpakkingen zoals conservenblikken;
- houtafval zoals sloophout, houten meubels en ander resthout;
- schoon puin in de vorm van steenachtig materiaal zoals baksteen en beton;
- bruikbaar huisraad zoals meubilair dat voornamelijk wordt ingezameld door kringloopbedrijven;
- verbouwingsrestafval in de vorm van niet gescheiden ingezameld bouw- en sloopafval dat vrijkomt bij bouwen, slopen en verbouwingen door particuliere huishoudens.;
- asbest en asbesthoudend afval;
- overige afvalcomponenten zoals luiers, ander incontinentiemateriaal, gips en kadavers.