Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers Nederland

Regio's Perioden Milieu en bodemgebruik Bodemgebruik Omgevingsadressendichtheid (per km²)
Nederland 2021 2.024
Noord-Nederland (LD) 2021 1.216
Oost-Nederland (LD) 2021 1.312
West-Nederland (LD) 2021 2.735
Zuid-Nederland (LD) 2021 1.476
Groningen (PV) 2021 1.770
Fryslân (PV) 2021 1.004
Drenthe (PV) 2021 825
Overijssel (PV) 2021 1.368
Flevoland (PV) 2021 1.303
Gelderland (PV) 2021 1.281
Utrecht (PV) 2021 2.017
Noord-Holland (PV) 2021 3.194
Zuid-Holland (PV) 2021 2.837
Zeeland (PV) 2021 908
Noord-Brabant (PV) 2021 1.556
Limburg (PV) 2021 1.303
Oost-Groningen (CR) 2021 743
Delfzijl en omgeving (CR) 2021 692
Overig Groningen (CR) 2021 2.238
Noord-Friesland (CR) 2021 1.164
Zuidwest-Friesland (CR) 2021 737
Zuidoost-Friesland (CR) 2021 928
Noord-Drenthe (CR) 2021 871
Zuidoost-Drenthe (CR) 2021 692
Zuidwest-Drenthe (CR) 2021 927
Noord-Overijssel (CR) 2021 1.231
Zuidwest-Overijssel (CR) 2021 1.410
Twente (CR) 2021 1.439
Veluwe (CR) 2021 1.295
Achterhoek (CR) 2021 894
Arnhem/Nijmegen (CR) 2021 1.634
Zuidwest-Gelderland (CR) 2021 772
Utrecht (CR) 2021 2.017
Kop van Noord-Holland (CR) 2021 1.016
Alkmaar en omgeving (CR) 2021 1.709
IJmond (CR) 2021 2.004
Agglomeratie Haarlem (CR) 2021 2.990
Zaanstreek (CR) 2021 1.996
Groot-Amsterdam (CR) 2021 4.593
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021 2.014
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2021 2.305
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2021 4.075
Delft en Westland (CR) 2021 2.429
Oost-Zuid-Holland (CR) 2021 1.628
Groot-Rijnmond (CR) 2021 2.802
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2021 1.880
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2021 654
Overig Zeeland (CR) 2021 1.012
West-Noord-Brabant (CR) 2021 1.557
Midden-Noord-Brabant (CR) 2021 1.804
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2021 1.262
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2021 1.639
Noord-Limburg (CR) 2021 1.053
Midden-Limburg (CR) 2021 939
Zuid-Limburg (CR) 2021 1.543
Flevoland (CR) 2021 1.303
Aa en Hunze 2021 281
Aalburg 2021
Aalsmeer 2021 936
Aalten 2021 774
Ter Aar 2021
Aarle-Rixtel 2021
Abcoude 2021
Achtkarspelen 2021 429
Akersloot 2021
Alblasserdam 2021 1.527
Albrandswaard 2021 1.038
Alkemade 2021
Alkmaar 2021 2.283
Almelo 2021 1.606
Almere 2021 1.616
Alphen aan den Rijn 2021 1.873
Alphen en Riel 2021
Alphen-Chaam 2021 317
Altena 2021 506
Ambt Delden 2021
Ambt Montfort 2021
Ameland 2021 255
Amerongen 2021
Amersfoort 2021 2.341
Ammerzoden 2021
Amstelveen 2021 2.507
Amsterdam 2021 6.096
Andijk 2021
Angerlo 2021
Anloo 2021
Anna Paulowna 2021
Apeldoorn 2021 1.770
Appingedam 2021
Arcen en Velden 2021
Arnemuiden 2021
Arnhem 2021 2.239
Assen 2021 1.582
Asten 2021 975
Avereest 2021
Axel 2021
Baarle-Nassau 2021 348
Baarn 2021 1.618
Bakel en Milheeze 2021
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn voor een groot aantal onderwerpen de belangrijkste statistische gegevens weergegeven voor diverse regionale indelingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief tenzij is aangegeven in de toelichting bij de perioden of het onderwerp dat ze voorlopig of nader voorlopig zijn.

Wijzigingen per 13 december 2021:

Woningvoorraad: woningen naar eigendom
De definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Arbeid: banen van werknemers
De nader voorlopige cijfers van 2019 en de voorlopige cijfers van 2020 zijn toegevoegd.
De cijfers van 2018 zijn definitief geworden.

Landbouw: dieren en cultuurgrond
De voorlopige cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Verkeer en vervoer: motorvoertuigen
De definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Nabijheid voorzieningen
De definitieve cijfers van 2020 zijn toegevoegd voor de onderwerpen huisartsenpraktijken, huisartsenposten, ziekenhuizen, scholen, restaurants, zwembaden en treinstations.
Met ingang van verslagjaar 2020 krijgt het CBS de populatie huisartsenpraktijken in een andere vorm dan voorheen aangeleverd: de nevenadressen van huisartsenpraktijken maken geen deel meer uit van de populatie. Door deze wijziging in de bronbestanden zijn de uitkomsten vanaf verslagjaar 2020 niet meer vergelijkbaar met die van de voorgaande jaren.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Maart 2022.

Toelichting onderwerpen

Milieu en bodemgebruik
Bodemgebruik
Omgevingsadressendichtheid
De omgevingsadressendichtheid (OAD) van een gebied wordt bepaald door eerst voor ieder verblijfsobject het aantal verblijfsobjecten vast te stellen binnen een cirkel met een straal van één kilometer rondom een verblijfsobject, gedeeld door de oppervlakte van de cirkel.
Daarna is het gemiddelde berekend van de OAD van alle afzonderlijke verblijfsobjecten binnen het beschouwde gebied (bijvoorbeeld een gemeente of provincie). De OAD wordt uitgedrukt in verblijfsobjecten per km² en beoogt de mate van concentratie van menselijke activiteiten (zoals wonen, werken, schoolgaan, winkelen en uitgaan) weer te geven.

De cijfers van de OAD in deze publicatie komen vanaf 2018 overeen met de definitieve OAD in de publicatie Maatstaven ruimtelijke gegevens Financiële verhoudingswet (Fvw).
Tot en met 2017 werd de OAD berekend zonder gegevens over de nieuwe adressen van het betreffende kalenderjaar en wijkt daarom tot en met 2017 af van de Maatstaven-tabel.

Vanaf 2015 is gebruik gemaakt van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) als bron voor de OAD. Hiervoor werd het Geografisch Basisregister (GBR) als bron gebruikt. Deze bronwijziging veroorzaakt een trendbreuk in de cijfers ten opzichte van 2014. De veranderingen die te maken hebben met deze bronwijziging betreffen onder andere:
- De objecten zijn nu grondslag en niet de adressen. De BAG bevat vaak meer objecten dan er voorheen adressen waren;
- Van alle objecten is nu direct al de exacte geografische locatie bekend. Voorheen was die van een groot aantal nieuwe adressen nog niet bekend;
- Veel gemeenten voeren nu alle recreatiewoningen op. Wanneer deze dicht bij de kern liggen verhogen ze de OAD.

Er zijn geen bovengemeentelijke OAD's voor de jaren 1995, 1996, 1997 en 1999.