Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers Nederland

Regio's Perioden Lokalisering Lokaliseringen van gemeenten Regionale eenheden Code (code) Lokalisering Lokaliseringen van gemeenten Regionale eenheden Naam (naam)
Nederland 2021
Noord-Nederland (LD) 2021
Oost-Nederland (LD) 2021
West-Nederland (LD) 2021
Zuid-Nederland (LD) 2021
Groningen (PV) 2021
Fryslân (PV) 2021
Drenthe (PV) 2021
Overijssel (PV) 2021
Flevoland (PV) 2021
Gelderland (PV) 2021
Utrecht (PV) 2021
Noord-Holland (PV) 2021
Zuid-Holland (PV) 2021
Zeeland (PV) 2021
Noord-Brabant (PV) 2021
Limburg (PV) 2021
Oost-Groningen (CR) 2021
Delfzijl en omgeving (CR) 2021
Overig Groningen (CR) 2021
Noord-Friesland (CR) 2021
Zuidwest-Friesland (CR) 2021
Zuidoost-Friesland (CR) 2021
Noord-Drenthe (CR) 2021
Zuidoost-Drenthe (CR) 2021
Zuidwest-Drenthe (CR) 2021
Noord-Overijssel (CR) 2021
Zuidwest-Overijssel (CR) 2021
Twente (CR) 2021
Veluwe (CR) 2021
Achterhoek (CR) 2021
Arnhem/Nijmegen (CR) 2021
Zuidwest-Gelderland (CR) 2021
Utrecht (CR) 2021
Kop van Noord-Holland (CR) 2021
Alkmaar en omgeving (CR) 2021
IJmond (CR) 2021
Agglomeratie Haarlem (CR) 2021
Zaanstreek (CR) 2021
Groot-Amsterdam (CR) 2021
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2021
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2021
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2021
Delft en Westland (CR) 2021
Oost-Zuid-Holland (CR) 2021
Groot-Rijnmond (CR) 2021
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2021
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2021
Overig Zeeland (CR) 2021
West-Noord-Brabant (CR) 2021
Midden-Noord-Brabant (CR) 2021
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2021
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2021
Noord-Limburg (CR) 2021
Midden-Limburg (CR) 2021
Zuid-Limburg (CR) 2021
Flevoland (CR) 2021
Aa en Hunze 2021 RE01 Noord-Nederland
Aalburg 2021
Aalsmeer 2021 RE05 Amsterdam
Aalten 2021 RE02 Oost-Nederland
Ter Aar 2021
Aarle-Rixtel 2021
Abcoude 2021
Achtkarspelen 2021 RE01 Noord-Nederland
Akersloot 2021
Alblasserdam 2021 RE07 Rotterdam
Albrandswaard 2021 RE07 Rotterdam
Alkemade 2021
Alkmaar 2021 RE04 Noord-Holland
Almelo 2021 RE02 Oost-Nederland
Almere 2021 RE03 Midden-Nederland
Alphen aan den Rijn 2021 RE06 Den Haag
Alphen en Riel 2021
Alphen-Chaam 2021 RE08 Zeeland-West-Brabant
Altena 2021 RE08 Zeeland-West-Brabant
Ambt Delden 2021
Ambt Montfort 2021
Ameland 2021 RE01 Noord-Nederland
Amerongen 2021
Amersfoort 2021 RE03 Midden-Nederland
Ammerzoden 2021
Amstelveen 2021 RE05 Amsterdam
Amsterdam 2021 RE05 Amsterdam
Andijk 2021
Angerlo 2021
Anloo 2021
Anna Paulowna 2021
Apeldoorn 2021 RE02 Oost-Nederland
Appingedam 2021
Arcen en Velden 2021
Arnemuiden 2021
Arnhem 2021 RE02 Oost-Nederland
Assen 2021 RE01 Noord-Nederland
Asten 2021 RE09 Oost-Brabant
Avereest 2021
Axel 2021
Baarle-Nassau 2021 RE08 Zeeland-West-Brabant
Baarn 2021 RE03 Midden-Nederland
Bakel en Milheeze 2021
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn voor een groot aantal onderwerpen de belangrijkste statistische gegevens weergegeven voor diverse regionale indelingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief tenzij is aangegeven in de toelichting bij de perioden of het onderwerp dat ze voorlopig of nader voorlopig zijn.

Wijzigingen per 13 december 2021:

Woningvoorraad: woningen naar eigendom
De definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Arbeid: banen van werknemers
De nader voorlopige cijfers van 2019 en de voorlopige cijfers van 2020 zijn toegevoegd.
De cijfers van 2018 zijn definitief geworden.

Landbouw: dieren en cultuurgrond
De voorlopige cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Verkeer en vervoer: motorvoertuigen
De definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Nabijheid voorzieningen
De definitieve cijfers van 2020 zijn toegevoegd voor de onderwerpen huisartsenpraktijken, huisartsenposten, ziekenhuizen, scholen, restaurants, zwembaden en treinstations.
Met ingang van verslagjaar 2020 krijgt het CBS de populatie huisartsenpraktijken in een andere vorm dan voorheen aangeleverd: de nevenadressen van huisartsenpraktijken maken geen deel meer uit van de populatie. Door deze wijziging in de bronbestanden zijn de uitkomsten vanaf verslagjaar 2020 niet meer vergelijkbaar met die van de voorgaande jaren.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Maart 2022.

Toelichting onderwerpen

Lokalisering
De rubriek 'Lokalisering' bevat de namen en coderingen van een aantal door het CBS onderhouden gebiedsindelingen. Deze indelingen zijn ook opgenomen in de StatLinepublicaties Gebieden in Nederland.

Hiermee kan een gebruiker zelf overzichten maken. Zo kunnen door het samentellen van gemeentelijke cijfers over het aantal personenauto's of eenpersoonshuishoudens uitkomsten worden verkregen voor veiligheidsregio's.
Ook kan zo bijvoorbeeld het aantal banen per arbeidsmarktregio worden berekend.

Optellen van gemeentelijke cijfers tot totalen voor een bepaald gebied is echter niet altijd mogelijk. Voor sommige onderwerpen ontbreken bij een aantal gemeenten cijfers om redenen van statistische betrouwbaarheid, geheimhouding of niet aanwezig zijn van gegevens in het basismateriaal (non-respons).
Lokaliseringen van gemeenten
Dit onderdeel bevat informatie over de relatie tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau) en diverse onderverdelingen van het Nederlandse grondgebied op bovengemeentelijk niveau.
Regionale eenheden
RE = Regionale eenheid
De indeling in regionale eenheden is ingevoerd per 1 januari 2013 en berust op de Politiewet 2012. Tot 2013 was de politie verdeeld in 25 regiokorpsen (politieregio's) en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Vanaf 2013 telt Nederland 10 regionale eenheden en één landelijke eenheid. De 10 regionale eenheden zijn onderverdeeld in onder andere 43 politiedistricten en 167 basisteams.
Code
Codes van de regionale eenheden.
Naam
Namen van de politie regionale eenheden.