Regionale kerncijfers Nederland

Regionale kerncijfers Nederland

Regio's Perioden Lokalisering Lokaliseringen van gemeenten Regionale eenheden Code (code) Lokalisering Lokaliseringen van gemeenten Regionale eenheden Naam (naam)
Nederland 2022
Noord-Nederland (LD) 2022
Oost-Nederland (LD) 2022
West-Nederland (LD) 2022
Zuid-Nederland (LD) 2022
Groningen (PV) 2022
Fryslân (PV) 2022
Drenthe (PV) 2022
Overijssel (PV) 2022
Flevoland (PV) 2022
Gelderland (PV) 2022
Utrecht (PV) 2022
Noord-Holland (PV) 2022
Zuid-Holland (PV) 2022
Zeeland (PV) 2022
Noord-Brabant (PV) 2022
Limburg (PV) 2022
Oost-Groningen (CR) 2022
Delfzijl en omgeving (CR) 2022
Overig Groningen (CR) 2022
Noord-Friesland (CR) 2022
Zuidwest-Friesland (CR) 2022
Zuidoost-Friesland (CR) 2022
Noord-Drenthe (CR) 2022
Zuidoost-Drenthe (CR) 2022
Zuidwest-Drenthe (CR) 2022
Noord-Overijssel (CR) 2022
Zuidwest-Overijssel (CR) 2022
Twente (CR) 2022
Veluwe (CR) 2022
Achterhoek (CR) 2022
Arnhem/Nijmegen (CR) 2022
Zuidwest-Gelderland (CR) 2022
Utrecht (CR) 2022
Kop van Noord-Holland (CR) 2022
Alkmaar en omgeving (CR) 2022
IJmond (CR) 2022
Agglomeratie Haarlem (CR) 2022
Zaanstreek (CR) 2022
Groot-Amsterdam (CR) 2022
Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2022
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2022
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2022
Delft en Westland (CR) 2022
Oost-Zuid-Holland (CR) 2022
Groot-Rijnmond (CR) 2022
Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2022
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2022
Overig Zeeland (CR) 2022
West-Noord-Brabant (CR) 2022
Midden-Noord-Brabant (CR) 2022
Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2022
Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2022
Noord-Limburg (CR) 2022
Midden-Limburg (CR) 2022
Zuid-Limburg (CR) 2022
Flevoland (CR) 2022
Aa en Hunze 2022 . .
Aalburg 2022
Aalsmeer 2022 . .
Aalten 2022 . .
Ter Aar 2022
Aarle-Rixtel 2022
Abcoude 2022
Achtkarspelen 2022 . .
Akersloot 2022
Alblasserdam 2022 . .
Albrandswaard 2022 . .
Alkemade 2022
Alkmaar 2022 . .
Almelo 2022 . .
Almere 2022 . .
Alphen aan den Rijn 2022 . .
Alphen en Riel 2022
Alphen-Chaam 2022 . .
Altena 2022 . .
Ambt Delden 2022
Ambt Montfort 2022
Ameland 2022 . .
Amerongen 2022
Amersfoort 2022 . .
Ammerzoden 2022
Amstelveen 2022 . .
Amsterdam 2022 . .
Andijk 2022
Angerlo 2022
Anloo 2022
Anna Paulowna 2022
Apeldoorn 2022 . .
Appingedam 2022
Arcen en Velden 2022
Arnemuiden 2022
Arnhem 2022 . .
Assen 2022 . .
Asten 2022 . .
Avereest 2022
Axel 2022
Baarle-Nassau 2022 . .
Baarn 2022 . .
Bakel en Milheeze 2022
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn voor een groot aantal onderwerpen de belangrijkste statistische gegevens weergegeven voor diverse regionale indelingen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief tenzij is aangegeven in de toelichting bij 'perioden' of 'onderwerp' dat ze voorlopig of nader voorlopig zijn.

Gemeentelijke herindeling Weesp-Amsterdam
Per 24 maart 2022 is de gemeente Weesp samengegaan met de gemeente Amsterdam. Deze gemeentelijke herindeling is in deze tabel nog niet doorgevoerd. Dit zal per 1 januari 2023 worden doorgevoerd.

Wijzigingen per 10 juni 2022:

Bevolking
Naar geslacht, leeftijd, en burgerlijke staat: de definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd.
Stedelijkheid: de definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd.
Bevolkingsdichtheid: de definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd.
Gemiddeld aantal inwoners: de definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.

Onderwijs
Leerlingen naar schoolgemeente: de definitieve cijfers over schooljaar 2020/'21 en de voorlopige cijfers over schooljaar 2021/'22 zijn toegevoegd.

Verkeer en vervoer
Lengte van wegen: de definitieve cijfers van 2021 zijn toegevoegd.
Het CBS gebruikt het Nationaal Wegenbestand (NWB) als bronbestand. Het NWB is in samenwerking met de gemeenten, de provincies en Rijkswaterstaat een verbeterslag aan het uitvoeren.
Hierbij zijn in 2021 eerder niet geclassificeerde wegen gewijzigd naar fietspaden. De fietspaden worden niet meegenomen in de lengteberekening van de autowegen, daarom is er in 2021 een afname in de lengte van de autowegen.

Bodemgebruik
Oppervlakte: de definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd. Vanaf 2022 zijn deze cijfers gebaseerd op het nieuwe Bestand Bodemgebruik 2017.
Omgevingsadressendichtheid: de definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
September 2022.

Toelichting onderwerpen

Lokalisering
De rubriek 'Lokalisering' bevat de namen en coderingen van een aantal door het CBS onderhouden gebiedsindelingen. Deze indelingen zijn ook opgenomen in de StatLinepublicaties Gebieden in Nederland.

Hiermee kan een gebruiker zelf overzichten maken. Zo kunnen door het samentellen van gemeentelijke cijfers over het aantal personenauto's of eenpersoonshuishoudens uitkomsten worden verkregen voor veiligheidsregio's.
Ook kan zo bijvoorbeeld het aantal banen per arbeidsmarktregio worden berekend.

Optellen van gemeentelijke cijfers tot totalen voor een bepaald gebied is echter niet altijd mogelijk. Voor sommige onderwerpen ontbreken bij een aantal gemeenten cijfers om redenen van statistische betrouwbaarheid, geheimhouding of niet aanwezig zijn van gegevens in het basismateriaal (non-respons).
Lokaliseringen van gemeenten
Dit onderdeel bevat informatie over de relatie tussen de gemeentelijke indeling (het laagste bestuurlijk niveau) en diverse onderverdelingen van het Nederlandse grondgebied op bovengemeentelijk niveau.
Regionale eenheden
RE = Regionale eenheid
De indeling in regionale eenheden is ingevoerd per 1 januari 2013 en berust op de Politiewet 2012. Tot 2013 was de politie verdeeld in 25 regiokorpsen (politieregio's) en het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Vanaf 2013 telt Nederland 10 regionale eenheden en één landelijke eenheid. De 10 regionale eenheden zijn onderverdeeld in onder andere 43 politiedistricten en 167 basisteams.
Code
Codes van de regionale eenheden.
Naam
Namen van de politie regionale eenheden.