Motorvoertuigen; totaal per periode en naar technische kenmerken, 2000-2012

Motorvoertuigen; totaal per periode en naar technische kenmerken, 2000-2012

Leeftijd voertuig Perioden Totale voertuigpark Bedrijfsvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Autobussen (aantal) Bedrijfsvoertuigen Totaal bedrijfsvoertuigen Naar voertuigtype Bedrijfsmotorvoertuigen Autobussen (aantal) Bedrijfsvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Totaal bedrijfsmotorvoertuigen Naar voertuigtype Autobussen (aantal)
Leeftijd totaal 1-1-2000 11.206 11.206 11.206
Jonger dan 1 jaar 1-1-2000 575 575 575
1 en 2 jaar 1-1-2000 1.058 1.058 1.058
3 en 4 jaar 1-1-2000 1.214 1.214 1.214
5 en 6 jaar 1-1-2000 1.161 1.161 1.161
7 en 8 jaar 1-1-2000 1.575 1.575 1.575
9 tot 12 jaar 1-1-2000 2.272 2.272 2.272
12 tot 15 jaar 1-1-2000 1.362 1.362 1.362
15 tot 20 jaar 1-1-2000 1.401 1.401 1.401
20 tot 25 jaar 1-1-2000 321 321 321
25 jaar en ouder 1-1-2000 267 267 267
Bron: RDW, CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kerncijfers over de omvang van het motorvoertuigenpark (personenauto's, bedrijfsvoertuigen en motorfietsen) uitgesplitst naar kenmerken van het voertuig (w.o. leeftijdsklasse, brandstofsoort, model en gewicht)en van de eigenaar (leeftijd en provincie).
De cijfers zijn gebaseerd op de kentekenregistratie van RDW (tot 1996 Rijksdienst voor het Wegverkeer).
Met behulp van deze registratie zijn tellingen gemaakt van alle voertuigen met actuele, houderschapsplichtige kentekens die op 1 januari van het betreffende jaar in het kentekenbestand voorkwamen.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 5 juli 2013:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 1 mei 2012:
De gegevens van 1 januari 2012 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 24 april 2012:
In deze tabel zijn voor 2010 en 2011 de volgende cijfers gecorrigeerd:
Leeftijd eigenaar: in het bronbestand hebben 3 voertuigeigenaren een leeftijd beneden de 18 jaar, deze zijn thans in ingedeeld bij de categorie 18 en 19 jarigen (zowel bij personenauto’s als bij motorfietsen).
Aantal cilinders bij motorfietsen: voertuigen met een onwaarschijnlijk aantal cilinders zijn in de categorie overige/onbekend geplaatst.
Leeftijd eigenaar van motorfietsen: tot en met vorige versie was er een categorie "Leeftijd overig/onbekend". Gebleken is dat het hier uitsluitend gaat om motorfietsen op naam van rechtspersonen; de naam van de desbetreffende categorie is daarom aangepast naar "Op naam rechtspersoon".

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel "Motorvoertuigen; type, leeftijdsklasse, 1 januari". Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totale voertuigpark
Bedrijfsvoertuigen
Dit onderdeel omvat de categorie bedrijfsvoertuigen
(bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen, autobussen,
aanhangwagens en opleggers).
Met ingang van september 2003 dienen aanhangwagens en opleggers te zijn
voorzien van een geldig kenteken. Vanaf 2004 zijn deze categorieën
opgenomen in de overzichten van de statistiek motorvoertuigen.
Bedrijfsmotorvoertuigen
Totaal bedrijfsmotorvoertuigen:
dit onderdeel omvat de categorie bedrijfsvoertuigen (alle voertuigtypen) met uitzondering van aanhangwagens en opleggers.
Autobussen
Autobussen:
motorvoertuigen ingericht voor het vervoer van 9 of meer passagiers (excl. de bestuurder).
Bedrijfsvoertuigen
Totaal bedrijfsvoertuigen: dit onderdeel omvat de categorieen:
bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen, autobussen,
aanhangers en opleggers.
Totaal bedrijfsvoertuigen
Dit onderdeel omvat de categorie bedrijfsmotorvoertuigen
(bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen, autobussen)
en vanaf 2004 de categorie aanhangwagens en opleggers.
Naar voertuigtype
Met ingang van september 2003 dienen aanhangwagens en opleggers te zijn
voorzien van een geldig kenteken. Vanaf 2004 zijn deze categorieën
opgenomen in de overzichten van de statistiek motorvoertuigen.
Bedrijfsmotorvoertuigen
Totaal bedrijfsmotorvoertuigen: dit onderdeel omvat de categorie
bedrijfsvoertuigen (alle voertuigtypen) met uitzondering van aanhangwagens
en opleggers.
Autobussen
Motorvoertuigen ingericht voor het vervoer van 9 passagiers of meer
(exclusief de bestuurder).
Bedrijfsmotorvoertuigen
Totaal bedrijfsmotorvoertuigen: dit onderdeel omvat de categorie
bedrijfsvoertuigen (alle voertuigtypen) met uitzondering van aanhangwagens
en opleggers.
Totaal bedrijfsmotorvoertuigen
Totaal bedrijfsmotorvoertuigen: dit onderdeel omvat de categorie
bedrijfsvoertuigen (alle voertuigtypen) met uitzondering van aanhangwagens
en opleggers.
Naar voertuigtype
Autobussen
Autobussen:
motorvoertuigen ingericht voor het vervoer van 9 of meer passagiers (excl.
de bestuurder).