Alle thuiszorginstellingen; productie en exploitatie, 1998 - 2005

Tabeltoelichting

Instellingen naar categorie, uitgevoerde activiteit, productie,
personeel en exploitatie.
1998 - 2005.
Gewijzigd op 21 mei 2007.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Productie
JGZ en prenatale zorg
Tot 2003 ouder- en kindzorg. Vanaf 2003 jeugdgezondheidszorg (JGZ) en
prenatale zorg. De ouder- en kindzorg vindt voor het grootste deel plaats
door artsen en verpleegkundigen binnen de hiervoor bestemde
consultatiebureaus. Daarnaast worden ook wel huisbezoeken gebracht aan
ouders met jonge kinderen, en er worden cursussen georganiseerd voor
aanstaande ouders, ouders van zuigelingen en ouders van peuters.
Belangrijk zijn ook de cursussen zwangerschapsgymnastiek (zowel pre- als
postnataal). De ouder- en kindzorg richt zich op kinderen (en hun ouders)
tot en met vier jaar, op de leeftijdsgroep dus die nog niet naar school
gaat.
Preventie heeft veelal de vorm van cursussen op het gebied van
gezondheid, bijvoorbeeld gericht op personen met een bepaald type
aandoening.
Pre- en postnatale cursussen
Met ingang van verslagjaar 2003 wordt het aantal pre- en
postnatale huisbezoeken en het aantal deelnemers aan pre- en postnatale
cursussen niet meer waargenomen. In de plaats daarvan wordt het aantal
uren besteed aan pre- en postnatale huisbezoeken en cursussen waargenomen.
Aantal cursussen
Ouders van peuters
Aantal deelnemers
Ouders van peuters
JGZ-consulten en huisbezoeken
JGZ-consulten
Peuters
Totaal consulten peuters
Consulten door artsen en consulten door verpleegkundigen gesommeerd.
Door artsen
Door verpleegkundigen
Pre- en postnatale huisbezoeken
Met ingang van verslagjaar 2003 wordt het aantal pre- en
postnatale huisbezoeken en het aantal deelnemers aan pre- en postnatale
cursussen niet meer waargenomen. In de plaats daarvan wordt het aantal
uren besteed aan pre- en postnatale huisbezoeken en cursussen waargenomen.
Peuters/kleuters