Toegelaten thuiszorginstellingen; productie en exploitatie, 1993 - 2005

Tabeltoelichting

Ouder - en kindzorg en diëtetiek, personeel, bedrijfsbaten
en bedrijfslasten.
1993 - 2005.
Gewijzigd op 22 mei 2007.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Productie
JGZ en prenatale zorg
JGZ = jeugdgezondheidszorg in de vorm van consulten op
consultatiebureaus. Prenatale zorg = huisbezoeken en cursussen gericht op
begeleiding van aanstaande ouders.
JGZ-consulten op consultatiebureaus
JGZ = jeugdgezondheidszorg.
Totaal peuters
Peuter: een kind in de leeftijd van 1 tot en met 4 jaar.
Pre- en postnatale huisbezoeken
Met ingang van verslagjaar 2003 wordt het aantal pre- en
postnatale huisbezoeken en het aantal deelnemers aan pre- en postnatale
cursussen niet meer waargenomen. In de plaats daarvan wordt het aantal
uren besteed aan pre- en postnatale huisbezoeken en cursussen waargenomen.
Peuters/kleuters
Peuter: een kind in de leeftijd van 1 tot en met 4 jaar.